Tietokirjasto hlbtiq-vanhuudesta avattiin

Tietokirjasto hlbtiq-vanhuudesta avattiin

Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin tietokirjasto on julkaistu projektin verkkosivuilla. Tietokirjasto tarjoaa perustietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta vanhuuden ja vanhustyön näkökulmasta. Kirjasto koostuu kuudesta artikkelista, joissa käsitellään muun muassa lähi- ja perhesuhteita, mielen hyvinvointia ja muistisairauteen liittyviä kysymyksiä hlbtiq-näkökulmasta. Sivuilla käydään läpi myös asetuksia ja lakeja, jotka tukevat ja ohjaavat palveluntuottajien ja vanhustyön ammattilaisten toimintaa. Kokonaisuus tarjoaa lisäksi vinkkejä ja työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen vanhuspalveluissa.

Vanhustyön tietokirjasto on suunnattu vanhustyön parissa toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, palveluntuottajille sekä alan opiskelijoille. Sen tarkoituksena on tarjota tietoa, tukea ja välineitä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyyn.
Tietokirjaston artikkelit ja videot täydentävät toisiaan. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi osana sosiaali- ja terveysalan opintoja, perehdytystä sekä työyhteisön kehittämispäivillä tai vaikka itseopiskelumateriaalina. Kuvitetut pdf-muotoiset artikkelit voi tulostaa omaksi oppikirjaseksi tai vaikka työpaikan perehdytyskansioon. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä. Tietokirjaston materiaalin tarkoituksena on herättää keskustelua ja pohdintaa ikäihmisten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja vanhuudesta.

Tietokirjastoa on koottu koko projektin olemassaolon ajan. Sen rakenne ja sisältö ovat muodostuneet muun muassa projektin ohjausryhmässä käytyjen keskustelujen ja aivoriihitapaamisten, koulutuspalautteiden sekä selvityksistä ja opinnäytetöistä saatujen tietojen perusteella. Tietokirjastoa täydennetään projektin edetessä. Ensi vuoden puolella on tulossa vielä julkaisu, joka tarjoaa lisätietoa hlbtiq-vanhuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä konkreettisia keinoja edistää yhdenvertaisuutta. Jää kuulolle!

Tästä pääset tietokirjastoon!

Lisätietoja:

Salla-Maija Hakola
projektikoordinaattori – projektkoordinator
Yhdenvertainen vanhuus -projekti – Likabehandling på ålderns höst

+358 44 218 0676

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design