Vanhustyön tietokirjasto

Vanhustyön tietokirjasto on artikkelikokoelma, jossa kerrotaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta vanhuuden ja vanhustyön näkökulmasta. Näiltä sivuilta sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, alan opiskelijat tai palveluntuottajat sekä ikäihmiset löytävät tietoa esimerkiksi muistisairauteen, mielen hyvinvointiin, lähisuhteisiin liittyvistä kysymyksistä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten näkökulmasta. Artikkeleissa käsitellään myös lakeja, jotka ohjaavat palvelutuottajien ja ammattilaisten toimintaa sekä erilaisia varautumiskeinoja, joilla voidaan tukea ikäihmisen itsemääräämisoikeutta.  Artikkeli viisi sisältää erilaisia vinkkejä ja ideoita yhdenvertaisuuden edistämiseksi ikääntyneiden palveluissa. Viimeinen artikkeli sisältää tukimateriaalia aiheen käsittelemiseen.

Artikkelit pdf-versioina

1. Moninainen ihminen [pdf]kansi1_yvv
Tietokirjaston ensimmäisessä artikkelissa käsitellään seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta sekä normeja.

 

 

 

 

 

2 Kaappi [pdf]artikkelikansi2_yvv
Miksi joillakin ihmisillä on kaksi minää – julkinen ja salattu? Mitä se tarkoittaa elämän kannalta? Ikäihmiset kertovat, miten oman identiteetin salaaminen on vaikuttanut heidän elämäänsä.

 

 

 

 

3 Lait ja yhdenvertaisuus [pdf]artikkelikansi3_yvv
Ammattilaisten ja palveluntuottajien on hyvä ottaa lait haltuun. Mitä ammattilaisten tulisi tietää yhdenvertaisuuslaista, tasa-arvolaista ja vanhuspalvelulain laatusuosituksista hlbti-näkökulmasta?

 

 

 

 

4 Vanhustyön osaamistarpeet [pdf]artikkelikansi4_yvv
Tässä artikkelissa tarkastellaan muutamia keskeisiä ikäihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

 

 

 

 

 

5 Mitä voimme tehdä? [pdf] artikkelikansi5_yvv

Miten voimme ottaa ikäihmisen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden entistä paremmin huomioon ikääntyneiden palveluissa? Mitä voin ammattilaisena tehdä, mitä voimme työyhteisönä tehdä? Entä miten toimin esimiehenä ja miten kehitämme hoito- ja palveluympäristöä? Konkreettisia vastauksia askarruttaviin kysymyksiin.

 

 

 

artikkelikansi6_yvv6 Tukimateriaalia [pdf]
Tästä artikkelista löydät tukimateriaalia Haluaisin pystyä kertomaan -videon käsittelyyn sekä muuta tarpeellista lisätietoa.

 

 

 

 

 

Muuta materiaalia

haluaisinpystyäkertomaankansiHaluaisin pystyä kertomaan – Sateenkaariseniorit ikääntyneille suunnattujen palvelujen asiakkaina (2014) [pdf]

Haluaisin pystyä kertomaan tarjoaa keinoja edistää yhdenvertaisen, arvokkaan ja itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittavan vanhuuden toteutumista. Julkaisu on suunnattu erityisesti ikääntyneiden palveluja järjestäville ja tuottaville tahoilla, vanhustyön lähijohtajille ja työntekijöille sekä alaa opiskeleville.

 

 

 

Jag skulle vilja kunna berätta – Regnbågsseniorer som klienter inom äldreomsorgen (2014) [pdf]

Seta / Yhdenvertainen vanhuus -projekti | Pasilanraitio 5 | 00240 Helsinki