[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje maaliskuu 2015

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa

 1. Äänestämällä voit vaikuttaa!
 2. Ehdokas, joko annoit yhdenvertaisuuslupauksen? Vielä ehdit!
 3. Maltalle vallankumouksellinen translaki: itsemääräämisoikeus toteutuu
 4. Euroopan parlamentti vaatii itsemääräämisoikeuden kunnioittamista
 5. Eduskunnalta tuki hlbti-ihmisoikeuksien nostamiselle painopisteeksi
 6. Venäläiset järjestöt taas ahdingossa – lahjoittamalla voit auttaa
 7. Kirkon ihmisoikeusfoorumissa keskusteltiin lapsen oikeuksista
 8. Ulkoministeriön ihmisoikeusyksikkö vierailulla Setassa
 9. Avoimia työpaikkoja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa ja Euroopan neuvostossa
 10. Kiusattiinko sinua koulussa? Kerro tarinasi!
 11. Jouduitko viharikoksen uhriksi? Kerro se meille!

Järjestöuutiset

 1. Riikka Taavetti palkittiin sateenkaarinuorisotutkimuksesta
 2. Outi Tjurin Yhdenvertainen vanhuus -projektin koordinaattoriksi
 3. Nuorisotoimikunnan tervehdys
 4. Lotte Heikkinen jatkaa nuorisotyön koordinaattorina
 5. Järjestöiltä opetus- ja kulttuuriministerille kirje lukion opetussuunnitelmasta
 6. Radiokeskusteluja transvestisuudesta

Tapahtumat ja koulutukset

 1. Nyt on aika ilmoittaa ohjelmasi mukaan Helsinki Pridelle!
 2. Tue EuroPride-tapahtumaa lahjoituksella!
 3. Enter!-nuorisotapaaminen Strasbourgissa
 4. Kouluttajakoulutus Mikkelissä ja täydennyskoulutuksia Helsingissä

Toimintakalenteri

 


 

1. Äänestämällä voit vaikuttaa!

Ihmisoikeudet | Eduskuntavaalit ratkaisevat tärkeitä kysymyksiä lähivuosille: uudistuuko translaki, laaditaanko äitiyslaki ja ovatko hlbti-ihmisten oikeudet jatkossa osa Suomen ihmisoikeuspolitiikkaa. Juuri sinä voit vaikuttaa omalla äänelläsi siihen, astuuko Suomi eteenpäin vain taaksepäin. Ota selvää ehdokkaasi kannoista ja valitse puolue, joka on sitoutunut yhdenvertaisuuteen!

Seta julkisti eduskuntavaalien kärkitavoitteensa teemalla Syrjimätön Suomi. Korostamme itsemääräämisoikeutta sekä sateenkaarinuorten ja sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia. Tavoitteista käytiin vilkasta keskustelua Setan, Trasekin, Sateenkaariperheiden ja Amnestyn järjestämässä Kohti sateenkaarevaa Suomea -tilaisuudessa Helsingissä 25.3.

Kärkitavoitteemme seuraavalle hallituskaudelle ovat:

 • Itsemääräämisoikeus sukupuoleen
 • Turvallinen koulu kaikille
 • Valtioneuvoston hlbti-toimintaohjelma takaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioimisen eri hallinnonalojen valmistelussa. Hallitus hyväksyy kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelman.

Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 8.–14.4. ja ulkomailla 8.–11.4.

Setan, Trasekin, Sateenkaariperheiden ja Amnestyn vaalipaneelissa keskusteltiin hlbti-aiheista.
Setan, Trasekin, Sateenkaariperheiden ja Amnestyn vaalipaneelissa keskusteltiin hlbti-aiheista.

 

> Setan vaalitavoitteet

> Setan poliittinen strategia 2014–2017

> THL:n Tasa-arvotiedon keskus Minna, tasa-arvotoimijoiden hallitusohjelmatavoitteet eduskuntavaaleissa 2015

> Amnestyn Suomen osaston, Sateenkaariperheiden, Setan ja Trasekin tiedote 25.3: Kansanedustajaehdokkailta vahva kannatus itsemääräämisoikeudelle sukupuoleen

> Kohti Sateenkaarevaa Suomea -vaalipaneelin (25.3.) tallenne

 

2. Ehdokas, joko annoit yhdenvertaisuuslupauksen? Vielä ehdit!

Ihmisoikeudet | Pirkanmaan Setan koordinoiman yhdenvertaisuuslupauksen on antanut jo lähes 300 kansanedustajaehdokasta. Katso ketkä ovat mukana – vielä ehtii tehdä lupauksen!

Syrjimätön Suomi -sivustolla ehdokkaat voivat allekirjoittaa vaalilupauksen, jossa he sitoutuvat edistämään kaikkien suomalaisten yhdenvertaisuutta laaja-alaisesti. Ehdokkaat saavat tunnukset lupauksen tekemistä varten puoluetoimistoilta ja vaalivastaavilta. Oman allekirjoituksen voi lisätä aina vaalipäivään saakka.

Mukana yhdenvertaisuuslupaus-kampanjassa ovat Seta, Rasmus-verkosto, Uskontojen Uhrien Tuki ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kynnys ry, Rikosuhripäivystys, Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto, Liikkukaa! ry sekä SINUIKSI -tuki- ja neuvontapalvelu.

> Syrjimätön Suomi -sivu

 

3. Maltalle vallankumouksellinen translaki: itsemääräämisoikeus toteutuu

Ihmisoikeudet | Maltan parlamentti äänestää 1.4. historiallisesta #GIGESC-lakiesityksestä (gender identity, gender expression, sex charasteristics eli sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu ja kehon sukupuolipiirteet). Laki toteuttaa itsemääräämisoikeuden sukupuoleen. Lisäksi se muun muassa kieltää vastoin suostumusta tehdyt ei-lääketieteelliset sukuelinleikkaukset ja mahdollistaa sen, että syntyvän lapsen sukupuolen voi jättää avoimeksi.

Suorastaan vallankumoukselliseksi kutsutun lain on mahdollistanut muun muassa hlbti-järjestöjen sitkeä työ transihmisten ihmisoikeuksien hyväksi Malta Gay Rights Movement -järjestön ja sen pitkäaikaisen johtajan Gabi Callejan johdolla. Hallituksessa lakia on ajanut erityisesti sosiaalisen vuoropuhelun, kuluttaja-asioiden ja kansalaisoikeuksien ministeri Helena Dalli, jonka neuvonantajana ihmisoikeusasioissa toimii aiemmin ILGA-Euroopan vaikuttamistyön johtajana työskennellyt sukupuolen moniaisuuden asiantuntija Silvan Agius. Lailla on myös pääministeri Joseph Muscatin vahva tuki. Parlamentin ennakoidaan hyväksyvän uuden lain jopa yksimielisesti.

Norjan hallituksen asettama translakityöryhmä on antamassa esityksensä 10.4. Myös Norjan odotetaan ottavan määrätietoisia askelia itsemääräämisoikeuden suuntaan.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön translakityöryhmä on julkaisemassa loppuraporttinsa huhtikuun aikana. Työryhmä esittää harkittavaksi itsemääräämisoikeuden toteuttamista myös Suomessa. Silloin sukupuolensa voisi vahvistaa omalla ilmoituksella maistraattiin. Seta toivoo, että tuleva hallitus ottaa työryhmän esitykset translain uudistamisen pohjaksi.

Tietoa Maltan GIGESC-laista

 

4. Euroopan parlamentti vaatii itsemääräämisoikeuden kunnioittamista

Ihmisoikeudet | Euroopan parlamentti vaatii transihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja haluaa EU:n toimivan hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi sekä jäsenmaissaan että ulkopolitiikassaan.

Parlamentti hyväksyi maaliskuussa ihmisoikeusraportin (nk. Panzerin raportti), johon sisältyy hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien kannalta merkittäviä kantoja. Parlamentti muun muassa vaatii Maailman terveysjärjestöä ja EU-komissiota poistamaan sukupuoli-identiteettiin liittyvät diagnoosit psykiatrisesta sairausluokituksesta ja tuomitsee Suomessakin voimassa olevan steriliteettivaatimuksen sukupuolensa vahvistaville.

Raportin hyväksyminen tässä muodossaan ei ollut läpihuutojuttu, vaan vastustajat yrittivät saada poistetuksi siitä viittaukset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Olimme kattojärjestömme ILGA-Euroopan pyynnöstä etukäteen yhteydessä suomalaisiin meppeihin ja pyysimme heidän tukeaan sekä tälle raportille että ns. Tarabellan raportille, joka käsitteli seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia. Tiedot suomalaismeppien äänestyskäyttäytymisestä ovat saatavilla myöhemmin.

Lue kattojärjestömme Transgender Europen uutinen, jossa kerrotaan tarkemmin, miten parlamentin ihmisoikeusraportissa otetaan kantaa liittyen erityisesti sukupuoli-identiteettiin ja laajemmin hlbti-ihmisten ihmisoikeuksiin. Sivulla on linkki myös koko raporttiin.

> TGEU:n uutinen

 

5. Eduskunnalta tuki hlbti-ihmisoikeuksien nostamiselle painopisteeksi

Ihmisoikeudet | Eduskunta on antanut tukensa hallituksen ihmisoikeusselonteolle, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeudet nostettiin yhdeksi Suomen kansallisen ihmisoikeuspolitiikan keskeisistä teemoista. Eduskunta edellyttää seuraavalta hallitukselta kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa. Toimintaohjelma kuuluu myös Setan hallitusohjelmatavoitteisiin. Eduskunnan kanta on vahva selkänoja myös tavoitteellemme saada Suomeen kansallinen hlbti-toimintaohjelma, joka määrittelisi hallituksen linjaukset, toimenpiteet ja työnjaon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevissa kysymyksissä.

> Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko

> Ulkoasiainvaliokunnan mietintö ihmisoikeusselonteosta

 

6. Venäläiset järjestöt taas ahdingossa – lahjoittamalla voit auttaa

Ihmisoikeudet | Kaksi Setan yhteistyöjärjestöä Venäjällä, Maximum (Murmansk) ja Rakurs (Arkangeli), on joutunut ongelmiin, koska viranomaiset ovat luokitelleet ne ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Järjestöille on määrätty sakkoja. Setan kautta voit lahjoittaa venäläisjärjestöjen toiminnan hyväksi.

Venäjältä tulee hyviäkin uutisia. Hlbti-aktivistit avasivat Samaran kaupungissa tilan hlbti-yhteisölle. Lisäksi sateenkaarinuorten hyväksi Children 404 -projektillaan toimiva Elena Klimova vapautettiin Nizhny Tagilin kaupungissa syytteistä homoseksuaalisen propagandan levittämisestä alaikäisille. Vapautuksen syynä tosin olivat tekniset virheet oikeusprosessissa ja Klimova joutuu uudestaan oikeuden eteen huhtikuussa Pietarissa.

> Lahjoita venäläisille järjestöille Setan kautta

> MAXIMUM-järjestön sakkotuomiosta

> RAKURS-järjestön sakkotuomiosta

> Yana Sitnikovan artikkeli transihmisten psykiatrisesta kaltoinkohtelusta Venäjällä

> Elena Klimovasta 

> Samaran uudesta yhteisötilasta

 

7. Kirkon ihmisoikeusfoorumissa keskusteltiin lapsen oikeuksista

Ihmisoikeudet | Seta osallistui 12.3. evankelis-luterilaisen kirkon kutsusta Kirkon ihmisoikeusfoorumiin Helsingissä. Foorumin teemana oli lapsen oikeudet. Tilaisuudessa kuultiin muun muassa lapsen oikeuksien apulaisprofessori Suvianne Hakalehto-Wainion ja lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan puheenvuorot, joissa he korostivat, että lapsen oikeudet koskevat kaikkia lapsia ja että yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat keskeisiä lapsen oikeuksia.

Pääsihteeri Aija Salo ihmetteli yleisöpuheenvuorossaan piispa Seppo Häkkisen avauspuheenvuorossa esittämiä näkemyksiä muun muassa siitä, että on Jumalan tahto, että lapsella on isä ja äiti.

Nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen toi tilaisuudessa esiin sateenkaarinuorten kokemuksia kirkon piirissä ja muussa elinympäristössä. Heikkinen vaati aktiivisia toimenpiteitä, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi kirkon nuorisotyössä.

Evankelis-luterilainen kirkko on yhtenä ensimmäisistä toimijoista aloittanut lapsivaikutusten arvioinnin kaikessa toiminnassaan. Kirkon laatimassa lapsivaikutusten arvioinnin oppaassa ei kuitenkaan käsitellä lainkaan seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä tai sukupuolen ilmaisua eikä viitata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin. Yhdenvertaisuuslainsäädäntö velvoittaa myös kirkkoja silloin, kun kyse ei ole uskonnonharjoittamisesta.

> Lapsivaikutusten arviointi kirkossa

 

8. Ulkoministeriön ihmisoikeusyksikkö vierailulla Setassa

Ihmisoikeudet | Ulkoministeriön ihmisoikeusyksikön päällikkö Nina Nordström ja hlbti-vastaava Janina Hasenson vierailivat setassa 27.3. Puheenjohtaja Panu Mäenpää, pääsihteeri Aija Salo ja hallituksen jäsen Krister Karttunen, joka edustaa Setaa Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnassa (IONK), esittelivät Setan vaikuttamistyötä ja kansainvälistä toimintaa.

Vieraat kertoivat Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan lähiaikojen näkymistä. Eduskuntavaalien tulos ja ministerinimitykset voivat vaikuttaa ulkopolitiikan ja ihmisoikeuspolitiikan painopisteisiin. Toisaalta ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia ja valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko linjaavat ihmisoikeuspolitiikan perustaa myös vaalikausien yli.

Suomi tukee yhä lähivuosina maailmanlaajuista ILGAa, joka on Setan kattojärjestö. Tällä hetkellä Suomi tukee myös Global Equality Fund -nimisen, Yhdysvaltojen hallituksen hallinnoiman rahaston kautta muun muassa afrikkalaisia hlbti-ihmisoikeuspuolustajia. Suomi jatkaa toistaiseksi myös tukeaan Euroopan neuvoston seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin yksikölle (sexual orientation and gender identity unit eli SOGI unit). Yksikköön ollaan palkkaamassa toista kertaa suomalainen hlbti-asiantuntija.

> Ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia

 

9. Avoimia työpaikkoja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa ja Euroopan neuvostossa

Ihmisoikeudet | Yhdenvertaisuusvaltuutettu on uusi viranomainen, jonka tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään 1.1.2015 voimaan tulleen uuden yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Valtuutetun toimialaan kuuluu laaja joukko syrjintäperusteita, muun muassa seksuaalinen suuntautuminen, alkuperä, uskonto, vakaumus, mielipide, vammaisuus, terveydentila ja ikä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa on auki erityisasiantuntijan, ylitarkastajan ja osastosihteerin tehtäviä. Haku päättyy 7.4.

Hallitus asettaa lakiuudistuksen myötä uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan aiempien erillisten syrjintälautakunnan ja tasa-arvolautakunnan tilalle. Lautakuntaan haetaan jäseniä, joista osan on oltava lainoppineita eli juristeja. Lautakunnalle haetaan päätoimista pääsihteeriä, sivutoimista puheenjohtajaa ja 13 sivutoimista jäsentä ja heille varajäsenet. Haku päättyy 16.4.

Euroopan neuvoston seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin yksikköön (sexual orientation and gender identity unit eli SOGI unit) haetaan toista kertaa suomalaista hlbti-asiantuntijaa (LGBT Programme Officer). Hakuprosessin toteuttaa Kriisinhallintakeskus CMC. Haku päättyy 13.4.

> LGBT Programme Officer

> Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston avoimet tehtävät

> Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan avoimet tehtävät

 

10. Kiusattiinko sinua koulussa? Kerro tarinasi!

Ihmisoikeudet | Kattojärjestömme IGLYO pyytää erityisesti nuoria kertomaan koulussa tai oppilaitoksessa kokemastaan homo- tai transfobisesta kiusaamisesta. Tietoja käytetään Euroopan unioniin vaikuttamisessa. Kerro tarinasi englanniksi suoraan alla olevan linkin kautta 23.4. mennessä!

EU:ssa on jo lähes kymmenen vuotta valmisteltu uutta syrjinnän vastaista direktiiviä, joka kieltäisi syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen, iän, vammaisuuden ja uskonnon tai vakaumuksen perusteella muun muassa koulutuksessa sekä tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa. Direktiivi on kuitenkin kohdannut vastustusta. Oikeusasioista vastaava EU-komissaari Vera Jourova haluaa hlbti-nuorten ja muiden vähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemusten avulla osoittaa, miten tärkeää on, että syrjintä kielletään myös koulutuksessa. Kerro sinäkin oma kokemuksesi!

Kokemuksesi on tässä kyselyssä erityisen arvokas, jos olet kokenut esimerkiksi jotain seuraavista homo- tai transfobisen kiusaamisen tai syrjinnän vuoksi: Jätitkö koulun kesken? Vaikeuttiko kiusaaminen tai syrjintä oppimistasi? Oliko sinulla koulukiusaamisen tai syrjinnän vuoksi mielenterveysongelmia, kuten itsetuhoisuutta tai oliko itsetuntosi huono? Tunsitko itsesi koulussa tai opiskellessasi ulkopuoliseksi tai yksinäiseksi johtuen seksuaalisesta suuntautumisestasi tai sukupuoli-identiteetistäsi?

> Kysely

 

11. Jouduitko viharikoksen uhriksi? Kerro se meille!

Ihmisoikeudet | Keräämme vaikuttamistyötämme varten tietoja erityisesti vuonna 2014 tapahtuneista viharikoksista. Kerrothan omasta tai tuttavasi kokemasta viharikoksesta – autat parantamaan hlbti-ihmisten turvallisuutta ja oikeuksia!

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ on pyytänyt järjestöjä toimittamaan tietoja tapauksista. Seta käyttää tapaustietoja nimettömästi myös omassa vaikuttamistyössään. Lähetä tiedot 13.4. mennessä sähköpostitse Salla Virtaselle, tiedottaja[at]seta.fi. Voit lähettää tiedot halutessasi englanniksi.

Laita mukaan seuraavat tiedot:

 • Mitä tapahtui?
 • Päivämäärä, kellonaika ja paikka
 • Tiedon lähde (sinä itse / kaverisi / luit lehdestä tms.)
 • Uhrit (ei nimiä vaan sukupuoli, ikä ja muut olennaiset tiedot; homo- tai transfobisen tapauksen kohdalla mahdollisesti esim. uhrin seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu)
 • Epäilty rikostyyppi (esim. pahoinpitely, vandalismi, kiihotus kansanryhmää vastaan)
 • Tekijät (ei nimiä vaan sukupuoli, ikä ja muut olennaiset tiedot)
 • Lyhyt kuvaus siitä, miksi tapahtuma on viharikos (esim. tekijä huusi homofobisia tai rasistisia loukkauksia, teko oli suunnattu hlbti-järjestöä kohtaan tms.)
 • Onko tapaus ilmoitettu poliisille ja mitä sen jälkeen on tapahtunut (onko esitutkinta tehty, onko syyte nostettu, onko oikeuden päätöstä yms.)
 • Miten viranomaiset reagoivat asiaan
 • Mitä vaikutuksia tapahtuneella on ollut uhreihin ja yhteisöön (esim. hlbti-yhteisöön tai kaveriporukkaan tms.)

 

12. Riikka Taavetti palkittiin sateenkaarinuorisotutkimuksesta

Järjestö | Onnittelemme lämpimästi Riikka Taavettia vuoden 2014 Pervotutkimusteko-palkinnosta, jonka Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) myönsi hänelle. Riikka palkittiin toteuttamastaan Setan, Nuorisotutkimusseuran & Nuorisotutkimusverkoston yhteisen Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen julkaisusta Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus.

Pervotutkimusteko-palkinto on Suomen Queer-tutkimuksen Seuran joka toinen vuosi jakama tunnustuspalkinto, joka annetaan ansiokkaalle suomalaiselle queer- ja lesbo-, homo-, biseksuaalisuutta tai trans- ja intersukupuolisuutta käsittelevälle tutkimusteolle. Palkinto jaetaan nyt ensimmäistä kertaa. Palkinto luovutetaan Riikka Taavetille 17.4. Turun yliopistolla. Taavetti pitää tilaisuudessa pienen esitelmän.

> SQS:n tiedote palkinnosta

> Olis siistiä, jos ei tarttis määritellä -julkaisu [pdf]

 

13. Outi Tjurin Yhdenvertainen vanhuus -projektin koordinaattoriksi

Järjestö | Outi Tjurin aloitti 16.3. työt Setan Yhdenvertainen vanhuus -projektin projektikoordinaattorina. Salla-Maija Hakola toimii jatkossa projektipäällikkönä.

Outi kehittää vapaaehtoisverkostoa yhteistyössä jäsenjärjestöjen, projektipäällikön ja projektin vapaaehtoisten kanssa. Hän myös dokumentoi ja arvioi toteutunutta verkostotoimintaa, pitää koulutuksia ja vastaa osaltaan projektin viestinnästä. Outi tuntee Setan ja Yhdenvertainen vanhuus -projektin, sillä hän toimi Setan koulutussuunnittelijan sijaisena viime syksyn. Syksyllä 2013 Outi teki sosionomin opintoihinsa kuuluneen työharjoittelun ja opinnäytetyön Yhdenvertainen vanhuus -projektille.

”Tosi hienoa olla taas Setassa. Tämä on työ, jonka koen tärkeäksi ja mielekkääksi. Odotan innolla, että pääsen työskentelemään Setan verkostojen ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminnassa on mukana paljon hyviä ja motivoituneita ihmisiä. Haluamme tarjota heille entistä enemmän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa, mukavaa yhdessäoloa unohtamatta”, Outi kertoo.

Yhdenvertainen vanhuus II -projektin tavoitteita ovat:

 • Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen ja vanhuuteen erikoistuneen vapaaehtoisverkoston luominen
 • Yhteistyökumppanuusverkoston rakentaminen
 • Hlbti-ikäihmisten nostaminen osaksi valtavirran vanhustyötä koskevaa keskustelua ja käytännön vanhustyötä sekä valtakunnallisesti että pilottipaikkakunnilla

Jos olet kiinnostunut olemaan mukana Yhdenvertainen vanhuus -projektin vapaaehtoisverkostossa, ota yhteyttä Outiin, p. 050 462 4212 tai outi.tjurin[at]seta.fi.

Mediayhteydenotot: projektipäällikkö Salla-Maija Hakola, p. 044 218 0676 tai salla-maija.hakola[at]seta.fi.

> Yhdenvertainen vanhuus -projekti

> Yhdenvertainen vanhuus Facebookissa

 

14. Nuorisotoimikunnan tervehdys

Järjestö | Moikka Setalaiset! Maaliskuun alussa laitettiin uusi nuorisotoimikunta pyörimään – ja vauhdilla laitettiinkin. Viikonlopun aikana kerettiin tutustumaan toisiimme, valitsemaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä tekemään koko vuodelle suunnitelma. Porukka oli huikeaa ja toiminta todella tehokasta!

Nuorisotoimikunnan vuoden suunnitelmana on lähteä vaikuttamaan sateenkaarinuorten yhdenvertaisuuteen koulussa. Ensimmäisenä tästä vaikuttamisesta näkyy tuleva video, jonka teimme eduskuntavaaleihin ottamaan kantaa asiaan. Erilaisista jatkokampanjoita mm. sosiaalisessa mediassa on jo kesälle ja syksylle suunnitteilla.

Nuorisotoimikunta on todella innostunut toiminnasta ja ottaa mielellään vastaan ehdotuksia yhteistyöstä ja erilaisista haasteista! Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Nuorisotoimikunnan puolesta,
Miro Jukka, puheenjohtaja

> Setan nuoret Facebookissa

 

15. Lotte Heikkinen jatkaa nuorisotyön koordinaattorina

Järjestö | Setan vakituiseksi nuorisotyön koordinaattoriksi nimettiin vuodenvaihteessa Lotte Heikkinen, joka tuli tutuksi hoitaessaan samaa tehtävää sijaisena viime vuoden ajan.

”Olen hyvin iloinen, että pääsin jatkamaan Setassa nuorisotyön koordinaattorina. On mahtavaa tehdä pitkäjänteistä työtä ja suunnitella tulevaa. Vuosi on ollut täynnä hienoja kokemuksia ja olen tavannut laajasti eri toimijoita, tuntuu palkitsevalta pystyä jatkamaan sitä työtä, niin järjestön sisällä kuin muidenkin yhteistyötahojen kanssa. Paljon on opittu ja tästä on hyvä mennä eteenpäin. Olen viihtynyt työssäni loistavasti ja innolla odotan tulevia mahdollisuuksia ja haasteita. Erityisesti työ uuden nuorisotoimikunnan kanssa on hyvin inspiroivaa”, Lotte kertoo.

Loten edeltäjä, vuodesta 2007 alkaen nuorisotyön koordinaattorina työskennellyt Anders Huldén irtisanoutui tehtävästä ulkomaille muuton vuoksi. Kiitämme lämpimästi Andersia antoisasta yhteisestä taipaleesta!

> Lisätietoa Setan nuorisotyöstä

 

16. Järjestöiltä opetus- ja kulttuuriministerille kirje lukion opetussuunnitelmasta

Järjestö | Seta oli yhtenä allekirjoittajana globaalikasvatusjärjestöjen yhteisessä kirjeessä Opetushallitukselle ja opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiurulle koskien lukion opetussuunnitelman perusteita. Järjestöt toivovat ministerin vaikuttavan sen puolesta, että opetussuunnitelman perusteiden valmistelulle annetaan riittävästi aikaa ja että muun muassa kansalaisjärjestöjä kuullaan prosessissa.

Järjestöt kiittävät perusopetuksen opetussuunnitelman valmistelua perinpohjaisuudesta ja toivovat samaa myös lukion osalta. Huolena on, että uudistustyö toteutetaan kiireellä ja että siitä jää muun muassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kannalta olennaisia elementtejä pois.

> Kirje opetus- ja kulttuuriministerille [pdf]

 

17. Radiokeskusteluja transvestisuudesta

Järjestö | Ylen radiokanavilla esitettiin maaliskuussa kaksi transvestiittiaiheista ohjelmaa. Yle Puheella esitettiin Perttu Häkkisen keskusteluohjelma teemalla Saako pappa meikata palvelutalossa? Vieraina suorassa lähetyksessä olivat transvestiitti Eveliina/Ensio sekä Yhdenvertainen vanhuus -projektin projektipäällikkö Salla-Maija Hakola. Homo- ja lesbotutkimuksen pioneeri Kati Mustola tarjosi katsauksen ristiinpukeutumisen ja dragkulttuurin historiasta.

Yle Radio 1:n Todellisia tarinoita -sarjaan kuuluvassa Päivi Leinon Osa-aikatytöt -radiodokumentissa on mukana neljä eri tavoin transvestisuutensa kanssa elävää miestä.

> Saako pappa meikata palvelutalossa?

> Osa-aikatytöt 

 

18. Nyt on aika ilmoittaa ohjelmasi mukaan Helsinki Pridelle!

Pride | Suomen suurin kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtumaan Helsinki Pride järjestetään 22.–28.6.2015. Helsinki Pride on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen teemaviikko, mutta mukaan on tervetullut aivan jokainen, jota tapahtuma kiinnostaa. Helsinki Priden järjestää vuosittain Setan jäsenjärjestö HeSeta ry. Tämän vuoden tapahtuman pääteema on hyvinvointi.

Pride-viikolle ohjelmaa järjestävien tahojen toivotaan ilmoittavansa ohjelmansa Helsinki Priden painettuun käsiohjelmaan 19.4. mennessä osoitteeseen ohjelma[at]helsinkipride.fi. Myöhemmin mukaan ilmoitettavat ohjelmat lisätään Priden nettisivuille.

HeSetan H-lehden Helsinki Pride -teemanumero ilmestyy 5.6. Sen aineistonjättöpäivä on 1.5.

> Helsinki Pride 2015

 

19. Tue EuroPride-tapahtumaa lahjoituksella!

Kansainvälinen tapahtuma | Tukeasi tarvitaan – varmista Baltian ensimmäisen EuroPriden toteutuminen lahjoituksella!

Latvialainen yhteistyöjärjestömme Mozaika tekee jättiponnistuksen järjestäessään Baltian maiden ensimmäisen EuroPride-tapahtuman kesäkuussa lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin. Järjestö ei saa Europrideen julkista tukea, ja se etsii nyt lahjoittajia varmistamaan, että tapahtuma voidaan järjestää turvallisesti ja monipuolisesti.

Voit lahjoittaa Rockethubin kautta kätevästi muun muassa luottokortilla tai PayPalilla. Jo muutamalla eurolla autat! Lisätietoja linkin takaa.

EuroPriden kulkue Riiassa järjestetään juuri ennen Helsinki Pride -viikkoa, juhannuspäivänä 20.6. Sitä edeltää ohjelmantäyteinen tapahtumaviikko Latvian kauniissa pääkaupungissa.

> EuroPride 2015 invies the world to create history in Riga

 

20. Enter!-nuorisotapaaminen Strasbourgissa

Kansainvälinen tapahtuma | Euroopan neuvoston Euroopan nuorisokeskus järjestää Enter!-nuorisotapaamisen Strasbourgissa Ranskassa 6.–9.7.2015. Tapaaminen tarjoaa nuorille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin.

Tapaamiseen voivat hakea mukaan 16–20-vuotiaat nuoret. Haku päättyy 27.4.

> Lisätietoa ja hakulomake (englanniksi)

 

21. Kouluttajakoulutus Mikkelissä ja täydennyskoulutuksia Helsingissä

Koulutus | Järjestämme kouluttajakoulutuksen 18.–19.4. Mikkelissä. Kouluttajakoulutus on suunnattu kaikille vapaaehtoiskouluttamisesta kiinnostuneille aktiiveille. Koulutuksessa saat perusvalmiudet toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja nuorisotaloille. Koulutuksessa käsitellään perusasiat hlbtiq-teemasta, tutustutaan Setan koulutustoiminnan rakenteisiin, koulutusmateriaaliin ja -videoihin, perehdytään esiintymisen saloihin, mietitään omaa tarinaa ja kokemuksia sekä niihin liittyviä rajoja ja eettisiä kysymyksiä. Koulutuksessa on myös osio, missä pohditaan haastavien tilanteiden hallintaa.

Jo peruskoulutuksen käyneille kouluttajille järjestetään täydennyskoulutus aiheesta Hlbtiq ja uskonnot Helsingissä 11.4. Lisäksi järjestämme protuvierailijakoulutuksen 9.5.

Kouluttajakoulutukseen Seta korvaa matkat ja yöpymisen yhdelle osallistujalle jäsenjärjestöä kohti ja täydennyskoulutukseen matkat yhdelle osallistujalle jäsenjärjestöä kohti. Sovi jonkin jäsenjärjestön kanssa, jos haluat edustaa sitä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa koulutuksista Setan koulutussuunnittelijalta: marita.karvinen[at]seta.fi

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen ryhmien aikataulut löytyvät Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/

Huhtikuu

9.4. Uusi yhdenvertaisuuslaki ja järjestöt – mikä muuttui? -koulutus Helsingissä
Järjestäjät: KANE ja ETNO. Ilmoittautuminen 2.4. mennessä verkkolomakkeella.

11.4. Täydennyskoulutus (hlbtiq ja uskonnot) Helsingissä

14.4. Vanhempien sopeutuminen lapsensa homoseksuaalisuuteen -koulutus Turussa (kouluttaja prof. Michael LaSala, englanniksi)
Järjestää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskus ja Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaine ja Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus.

18.–19.4. Kouluttajakoulutus Mikkelissä

25.4. Setan valtuuston kokous Helsingissä

Toukokuu

7.5. Aikamme pojat: mikä muuttuu vai muuttuuko mikään? -seminaari Helsingissä

9.5. Protuvierailijakoulutus Helsingissä.

 

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi tiedottajalta: tiedottaja[at]seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design