Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Webinaari terapeuttista työtä tekeville sote-ammattilaisille

1.10.20212.10.2021

€100 - €150

Setan ylläpitämä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ja Terapiatalo Quu:n webinaarissa käsitellään sukupuolen ja kehojen moninaisuutta terapeuttisen työn näkökulmasta.

Aikataulu

perjantai 1.10.2021 klo 9-16

lauantai 2.102021 klo 9-16

Hinta

Molemmat päivät 150 euroa, vain toinen päivistä 100 euroa.

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä käyttäen Paytrail-verkkomaksupalvelua (valittavana on tilisiirto, yleisimmät luottokortit ja MobilePay), eli sinut ohjataan maksusivulle, kun olet lähettänyt ilmoittautumisen. Jos työnantajasi ei anna tähän mahdollisuutta vaan tarvitset työnantajalle osoitetun verkko- tai sähköpostilaskun, ole yhteydessä Setan talous- ja hallintopäällikköön: teemu.halme@seta.fi, 050 400 7789.

Ohjelma

1.10. klo 9-16 Perustietoa sukupuolen moninaisuudesta

Tervetuloa

9.15-9.45 Sanat, joita käytämme, Miska Salakka SMOK

Luennolla avataan sukupuolen moninaisuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä, jotta osallistujana saat mahdollisimman paljon irti seuraavista luennoista. Lisäksi käsitellään puhumisen tapoja, jotka mahdollistavat sensitiivisen kohtaamisen ja vahvistavat asiakkaan kokemusta nähdyksi tulemisesta.

9.45-10.15 APAn (American Psychological Association) eettiset ohjeet moninaisuuden kohtaamiseen, Laura Blomqvist ja Outi Olakivi QUU

Luennon aikana käydään läpi APAn ohjeistuksia psykologeille sensitiiviseen moninaisuuden kohtaamiseen työssään. Ohjeistukset ovat hyvin sovellettavissa myös muille terveydenhuollon ammattilaisille ja terapeuttista työtä tekeville. Luennolla keskustellaan ohjeiden läpikäymisen lisäksi myös sitä, kuinka ohjeita tulisi soveltaa käytäntöön.

10.15-11 Vastatunteet vähemmistöjen kanssa työskennellessä -ammattilaisdialogi

Keskustelussa kolme työntekijää pohtii keskenään esimerkiksi mokaamisen tunteita, suorituspaineiden kokemusta, itselle armollisuutta sekä tilaa ja lupaa omalle kasvuprosessille terapiatyössä.

11-11.45 Lounastauko

11.45-12.15 Nuorten sukupuolipohdinta – kannatteleva, neutraali ja validoiva työote, Miska Salakka SMOK

Kuinka tukea nuoren sukupuoli-identiteetin tutkimista? Kuinka olla validoiva, mutta kuitenkin neutraali? Luennolla syvennytään sukupuoltaan pohtivien sekä sukupuolidysforiasta kärsivien nuorten tukemiseen ja kannattelemiseen.

12.15-12.45 Sukupuolen moninaisuus perheessä, Maarit Huuska SMOK

Luento tarjoaa näkökulmia siihen, miten edistää perheen vuorovaikutusta ja kasvua perheen kohdatessa sukupuolen moninaisuutta. Keskitytään erityisesti lasten ja vanhempien suhteisiin. Miten moninaisuus voi vaikuttaa perhedynamiikkaan? Miten ammattilaisena sensitiivisesti ja dialogisesti tukea vanhempia ja lapsia, jos tukea tarvitaan?

Tauko

12:55-13.40 Sukupuolen korjaus psykososiaalisena kasvuprosessina ja terapeuttinen tuki sen eri vaiheissa, Laura Blomqvist ja Outi Olakivi QUU

Luennolla keskustellaan siitä, millaisia kysymyksiä sukupuolen uudelleen määrittelyyn, minuuden ja identiteetin pohdintaan usein liittyy. Keskustelemme siitä, millaista tukea sukupuoltaan korjaava monesti tarvitsee ja mitä hoidossa on hyvä huomioida. Luento pohjaa kokemukseen Terapiatalo Quussa tehdyistä transsensitiivisistä lyhytterapioista, joihin sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka on ohjannut korjausprosessissa olevia asiakkaitaan.

13.40-14.10 Suomalaisen hoitojärjestelmän ABC – milloin hyödyntää erikoissairaanhoitoa ja järjestöjen erityispalveluja?, Miska Salakka SMOK

Luennolla perehdytään siihen, mitä sukupuolen korjausprosessiin pääseminen Suomessa edellyttää ja mitä hoitoja sekä juridisia muutoksia sukupuolen korjaukseen voi kuulua. Lisäksi esitellään järjestöjen tarjoamia tukipalveluita transihmisille.

14.10-14.30 Kysymyksiä ja vastauksia, QUU & SMOK

Tauko

14.40-15.30 Kokemusasiantuntijapaneeli: nuoren puheenvuoro, läheisen puheenvuoro, transition läpikäyneen puheenvuoro, kokemuskouluttajan tarinoita hyvästä ja kehnommasta kohtaamisesta

15.30-16 Loppukeskustelu

2.10. klo 9-16 Vähemmistöstressi mielessä, kehossa ja suhteissa

9.00-9.30 Tervetuloa ja johdatus päivään

9.30-10.00 Androgynia ja kulttuurin äänet sisäisessä maailmassa, Maarit Huuska SMOK

Mitä androgyniaan ja sukupuolen moninaisuuteen on toistuvasti liitetty myyteissä tuhansien vuosien ajan? Miten kulttuurin äänet vaikuttavat sisäiseen puheeseen? Luennon avulla opit huomioimaan sisäistettyjä trans-kriittisiä ääniä ja aktivoimaan parantavia arkkityyppisiä mielikuvia terapeuttisessa työssä ja ohjauksessa.

10-10.30 Sisäistetty itsesyrjintä, Mari Korpela QUU

Luento käsittelee vähemmistöidentiteettiin liittyvän sisäistetyn itsesyrjinnän ilmiötä, ilmenemismuotoja sekä sisäistetyn itsesyrjinnän työstämistä terapiassa. Luennolla pohditaan mm. sitä, miten terapiassa voidaan yhdessä tarkastella itseä syrjiviä ajatuksia, niiden syntyprosesseja tai vaikutuksia omaan elämään ja vointiin.

10.30-11 Vähemmistöstressistä ja identiteettityöstä marginalisoinnin vastustamisen resursseihin, SanTra Rinne QUU

Luennolla tarkastellaan vähemmistöstressi-käsitettä kriittisesti, plussien ja miinusten kautta. Rinne avaa marginalisoiduksi tulemisen ja sen vastustamisen merkityksiä sekä reflektoi kriittisesti identiteettityön käsitettä ja sen eri puolia. Luennolla huomioidaan sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuuden sekä intersektionaalisuuden käsittelyn resursseja ja voimavaroja marginalisoimisen vastustamisessa

11-11.30 Transhäpeä ja sen työstäminen, Miska Salakka SMOK

Transihmisyyteen voi liittyä voimakkaita, varhaisiakin häpeäkokemuksia, jotka juontavat juurensa mm. sukupuolinormeista ja transihmisyyteen liittyvistä kielteisistä ennakkoluuloista. Yksilön kasvu omaksi autenttiseksi itsekseen voi vaatia häpeän käsittelemistä ammattilaisen kanssa. Luennolla syvennytään siihen, kuinka ammattilainen voi sensitiivisesti tukea asiakasta häpeän käsittelemisessä.

11.30-12.15 Lounastauko

12.15-12.45 Kehollisuus asiakastyössä, Jaana Pirskanen QUU

Luennossa käydään läpi teoriaa ja yleisiä periaatteita liittyen kehon huomioimiseen osana terapeuttista työtä.

12.45-13.15 Kehon itsehuolto ja terapeuttiset kehometodit vähemmistöstressin hoidossa, Jaana Pirskanen QUU

Luennossa käydään läpi erilaisia kehollisia harjoitteita, joita voi hyödyntää vähemmistöstressin hoidossa.

Tauko

13.25-13.55 Vähemmistöstressin vaikutus pari- ja monisuhteissa sekä seksuaalisuudessa, Maarit Grönroos QUU

Puheenvuoron aikana esitetään joitain näkökulmia siitä, miten vähemmistöstressi voi vaikuttaa erilaisissa
pari- ja monisuhteissa, intiimisuhteissa sekä seksuaalisuudessa.

13.55-14.25 Miten tukea lasta, joka kokee vähemmistöstressiä?, Maarit Huuska SMOK

Luento käsittelee sitä, miten lapset kokevat vähemmistöstressiä, siltä suojaavia tekijöitä ja lasten voimaannuttamista.

Tauko

15-15.30 Työvälineiden esittely, SMOK ja QUU

15.30-16 Kysymyksiä & vastauksia, SMOK ja QUU

Kouluttajat

Laura Blomqvist on psykologi (PsM) ja valmistuva kognitiivinen psykoterapeutti (valm. 2021). Hän on työskennellyt useiden vuosien ajan seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymysten äärellä tehden asiakastyötä vähemmistöjen kanssa sekä kouluttaen eri ammattilaisia yhdenvertaisuus- ja tasaarvokysymyksissä. Blomqvist on työskennellyt työterveyspsykologina, terveyskeskuspsykologina sekä oppilaitospsykologina. Hän on toinen Terapiatalo Quun perustajista ja omistajista.

Outi Olakivi on psykologi (PsM) joka opiskelee kognitiivis-integratiiviseksi psykoterapeutiksi (valm. 2023). Lisäksi hän opiskelee Helsingin yliopistossa Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa. Hän on toiminut vuosia seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden sekä yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja vähemmistöihin liittyvien kysymysten parissa sekä töissä että vapaa-ajalla. Olakivi on toiminut psykologina mm. lastensuojelussa ja terveyskeskuksessa. Hän on toinen Terapiatalo Quun perustajista ja omistajista.

Maarit Grönroos on psykologi (PsM), seksuaaliterapeutti ja valmistuu 2021 integratiiviseksi psykoterapeutiksi. Hän on työskennellyt urallaan seksuaalisuuden, sukupuolen sekä suhteiden moninaisuuden parissa asiakastyötä tehden. Lisäksi Grönroos kouluttaa sote-alan ammattilaisia näistä moninaisuuden teemoista ja on toiminut asiantuntijana esim. Psykologiliiton ammatillisessa työryhmässä. Hän on työskennellyt koulupsykologina, aikuispsykiatrialla ja nuorisopsykiatrialla sekä viime vuodet ammatinharjoittajana Terapiatalo Quussa.

Jaana Pirskanen on psykologi (PsyM) sekä filosofian maisteri (FM). Hän opiskelee integratiiviseksi psykoterapeutiksi (valm. 2023), jonka lisäksi hän käy parhaillaan psykofyysisen psykoterapian perusopintoja. Pirskanen on tehnyt jatko-opintoja sukupuolentutkimuksesta Helsingin yliopistossa. Viime vuodet hän on työskennellyt Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa intersukupuolisuuden, kehojen moninaisuuden ja sukupuolen moninaisuuden teemojen parissa ja kouluttanut sosiaali-,
terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia valtakunnallisesti. Tällä hetkellä Pirskanen tekee psykoterapeuttista asiakastyötä Terapiatalo Quussa. Hän toimii aktiivisesti myös kulttuuri- ja taidekentällä ja hän on taiteellisena johtajana Aistikkaat -projektissa, joka käsittelee yli 60-vuotiaiden ihmisten moninaista seksuaalisuutta.

Mari Korpela on psykologi (PsM), joka opiskelee kognitiiviseksi psykoterapeutiksi (valmistuminen 2023). Korpelalla on pitkä kokemus työskentelystä kliinisenä psykologina terveyskeskuksessa, varhaiskasvatuksessa, opiskeluhuollon psykologina koulumaailmassa sekä perheneuvolassa. Tällä hetkellä Mari työskentelee Terapiatalo Quussa toteuttaen mm. transsensitiivistä lyhytterapiaa. Mari on eri työtehtävissään kouluttanut seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden teemoista nuoria ja aikuisia sekä tehnyt vaikuttamistyötä Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmän jäsenenä.

SanTra Rinne on psykologi, aikuisten integratiivisen yksilöpsykoterapian koulutettava, ”Tahdolla ja taidolla”-parisuhdeohjelman ohjaaja, ammattitanssinopettaja. SanTra – T:llä niin kuin Trans, Transgender, Transmaskuliininen – pronomineilla he/him, they/them, on monisukupuolinen ja -seksuaalinen sateenkaari-ihminen ja psykologi asiakkaille, joille ihmisten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä. Yhteistyössä Terapiatalo Quun kanssa tarjotussa transsensitiivisessä lyhytterapiassa työskentelyn fokuksina toimivat esim. sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuus sekä intersektionaalisuus ja marginalisoimisen vastustamisen voimavarat. Hän on opiskellut myös nais- ja sukupuolentutkimusta ja on kiinnostunut lisäksi urheilu- ja liikuntapsykologian aihepiireistä. Psykologina hänellä reilun kymmenen vuoden työkokemus, mm. kouluista ja perheneuvoloista.

Miska Salakka, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen palveluohjaaja on sosionomi (AMK) ja opiskelee parhaillaan kognitiivis-analyyttiseksi psykoterapeutiksi (valmistuminen 2022). Miska on työskennellyt Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa palveluohjaajana vuodesta 2016 alkaen. Miska työskentelee kaiken ikäisten sukupuoleltaan moninaisten ihmisten sekä heidän läheistensä kanssa. Lisäksi hän kouluttaa sukupuolen moninaisuudesta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisia. Miska on perehtynyt lopputyössään ja jatko-opinnoissaan sukupuolen moninaisuuteen ja erityisesti muunsukupuolisuuteen. Miska on kehittänyt Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen asiakastyön menetelmiä sekä luonut omahoitosivuja.

Maarit Huuska, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen johtava sosiaalityöntekijä, perhepsykoterapeutti on työskennellyt Setassa parikymmentä vuotta omaa tai läheisen sukupuolta kohtaavien eri ikäisten yksilöiden, parien ja perheiden kanssa. Koulutukseltaan hän on myös sosiologi, tutustunut narratiivisuuteen, taideterapiaan, jungilaiseen analyysiin sekä dialogiseen ja voimavarakeskeiseen työotteeseen. Hän on julkaissut useita aihealueen ammatillisia artikkeleita ja ollut pitkään jäsen yhdistyksessä WPATH/EPATH.

 

Organisaatiot

Terapiatalo Quu on vuonna 2019 perustettu seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksiin erikoistunut terapiatalo, joka tarjoaa psykologi- ja psykoterapiapalveluita sekä koulutuspalveluita. Terapiatalo Quussa työskentelevät ammattilaiset ovat psykologeja ja psykoterapeutteja, joiden osaamisessa painottuvat sensitiivinen moninaisuuden kohtaaminen sekä ymmärrys normatiivisten rakenteiden merkityksestä elämässä. Terapiatalo Quu on kouluttanut kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaisia seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kohtaamisesta.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus toimii voimavarana yhteisöille ja yksilöille, joita sukupuolen moninaisuus koskettaa. Osaamiskeskus tarjoaa psykososiaalista ammatillista tukea yksilöille ja perheille sekä vertaistukea. Osaamiskeskus kouluttaa ja konsultoi yhteisöjä, oppilaitoksia ja eri alojen ammattilaisia, seuraa kansainvälistä ja kotimaista keskustelua sekä kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa sukupuolen moninaisuudesta. Osaamiskeskusta ylläpitää ihmisoikeusjärjestö Seta ja se on toiminut vuodesta 1994.

Tiedot

Alkaa:
1.10.2021
Loppuu:
2.10.2021
Hinta:
€100 - €150
Tapahtumaluokka:
Tapahtuma tagia:
, , , , ,