Setan raportti: translasten hyvinvointia ja oikeuksia laiminlyödään Suomessa

Setan raportti: translasten hyvinvointia ja oikeuksia laiminlyödään Suomessa

Seta on teettänyt raportin translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Moninaiset lapsemme -raportin mukaan translasten ja intersukupuolisten lasten oikeuksia ja hyvinvointia laiminlyödään vakavasti.

“Sukupuoleltaan moninaiset lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuva ja syrjinnälle altis ryhmä, jonka hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen on saatava parannuksia välittömästi. Itsemääräämisoikeus kuuluu myös alaikäisille suhteessa heidän sukupuoleensa ja sukupuoliristiriidan hoitoon”, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Uusimmassa kouluterveyskyselyssä 9.-luokkalaisista ainakin 5,6 %:lla on sukupuolen moninaisuuden kokemuksia. Suomessa ei kuitenkaan tutkita eikä diagnosoida alle 13-vuotiaiden sukupuoliristiriitaa, vaikka tiedetään lasten ja nuorten hyötyvän hoidosta.

Raportin mukaan hoitamaton sukupuoliristiriita on vakava asia eikä hoitamatta jättäminen ole neutraali ratkaisu. Seta on syvästi huolissaan alaikäisten transsukupuolisten pääsystä tarvitsemiensa laadukkaiden hoitojen ja tuen piiriin.

“Meillä on kaikki ratkaisun avaimet käsissämme. Translain kokonaisuudistus, kansainvälisesti hyviksi vahvistettujen hoitosuositusten noudattaminen, intersukupuolisten kosmeettisen kirurgian kieltäminen ja tiedon ja osaamisen lisääminen sukupuolen moninaisuudesta takaavat kaiken ikäisten transihmisten ja intersukupuolisten hyvinvoinnin”, Lampinen toteaa.

Trasek ry painottaa, että lapselle on suotava oikeus olla oma itsensä ja ilmaista sukupuoltaan sen mukaan, miten hän sen itse kokee. Lapselle on taattava turvallinen ympäristö, jossa hänet hyväksytään ja jossa hän voi puhua vapaasti sukupuolestaan. Tämä edellyttää kannustavaa ja avoimesti suhtautuvaa perhettä ja ympäristöä.

“Yhteiskunnallisessa keskustelussa on valitettavasti keskitytty pitkälti siihen, että lapsen kehoon ei saa kajota. Tämä on ironista, sillä ajamme nimen omaan intersukupuolisten lasten oikeutta koskemattomuuteen. Lapsi, jolla on transkokemus, hyötyy taas yleensä nimenomaan oikeudesta olla oma itsensä sosiaalisella tasolla eli siitä, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessa”, toteaa Trasekin puheenjohtaja Panda Eriksson.

Transihmisten oikeuksia ja hyvinvointia käsitellään seminaarissa keskiviikkoaamuna. Eduskunnan HLBTI-verkosto, Ihmisoikeuskeskus, Seta ja Trasek ovat kutsuneet viranomaisia ja lasten oikeuksia edistäviä järjestöjä keskustelemaan aamupäivän seminaariin Helsingissä. Seminaarissa julkaistaan myös Ihmisoikeuskeskuksen sukupuolen oikeudellista vahvistamista tarkasteleva selvitys. Seminaaria voi seurata suorana striiminä (linkki alla).

Moninaiset lapsemme -raportti on teetetty Seta ja Trasekin yhteisen Kuuluu kaikille -translakikampanjan tueksi saaduilla lahjoitusvaroilla.

 

Lisätietoa

Moninaiset lapsemme – raportti translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja juridisesta asemasta [PDF]

Suositukset translasten ja intersukupuolisten lasten hoitoon ja oikeuksien toteutumiseen

Setan suositukset raportin pohjalta:

  • Translakiin tehdään kokonaisuudistus, jossa oikeudellisen sukupuolen vahvistaminen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan, sterilisaatiovaatimus poistetaan ja ikärajaa lasketaan. Translain kokonaisuudistuksessa huomioidaan myös ei-binääriset sukupuoli-identiteetit.
  • Kaiken ikäisten sukupuoliristiriitaa tutkitaan ja hoidetaan laadukkaasti kansainvälisen terveysjärjestö WPATHin Standards of Care -suosituksen pohjalta. Transnuorten oikeus saada asiantuntevaa apua ja vertaistukea sukupuoli-identiteettinsä ja kehoidentiteettinsä työstämiseen varmistetaan. Oikeus hyvään, asiantuntevaan ja oikea-aikaiseen hoitoon toteutuu muun muassa tarjoamalla sukupuoliristiriidasta kokevalle alaikäiselle puberteettia lykkäävää hoitoa. Hoidossa keskitytään sukupuoliristiriidan hoitamisen lisäksi lapsen ja perheen tukemiseen yksilöllisesti. Mielenterveysongelmat eivät saa estää hoitoon pääsyä.
  • Intersukupuolisten lasten kosmeettinen sukuelinkirurgia kielletään ja hyvä, asiantunteva ja oikea-aikainen hoito varmistetaan.
  • Trans- ja intersukupuolisille lapsille ja heidän perheilleen taataan oikeus tietoon sukupuolen moninaisuudesta. Kaikille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille tarjotaan koulutusta sukupuolen moninaisuudesta.

Trasek: Linjaukset alaikäisten henkilön juridisen sukupuolen vahvistamisesta sekä lääketieteellisistä hoidoista
http://trasek.fi/2018/04/24/linjaukset-alaikaisten-henkilon-juridisen-sukupuolen-vahvistamisesta-seka-laaketieteellisista-hoidoista/ 

Wpath: Hyvän hoidon suositus / Standars of Care V7 (saatavilla suomeksi)
http://transtukipiste.fi/hyvan-hoidon-suositus/

Euroopan neuvosto: An insight into respect for the rights of trans and intersex children in Europe
https://rm.coe.int/168047f2a7

Miniseminaari Transihmisten hyvinvoinnin ja oikeuksien parantaminen 25.4.2018

Seminaari striimataan Setan Youtube-kanavalle:
https://www.youtube.com/user/SetaFinland

10:10 – 11:00 Minkälainen olisi ihmisoikeusperustainen translaki?
Alustus: johtaja Sirpa Rautio (Ihmisoikeuskeskus)
Kommenttipuheenvuorot tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara ja Trasekin hallituksen jäsen Julian Honkasalo (FT, tutkijatohtori, sukupuolentutkimus, Helsingin Yliopisto).

11:00–12:00 Translasten ja -nuorten hyvinvointi
Alustus: Translasten ja nuorten hyvinvointi, puheenjohtaja Viima Lampinen (Seta).
Kommenttipuheenvuorot: Riikka Aapalahti (Translasten ja -nuorten perheet ry), johtava asiantuntija Esa Iivonen (Mannerheimin lastensuojeluliitto) ja toimitusjohtaja Eija Koivuranta (Väestöliitto).

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design