Ulkomaanedustuksen puolisoetuudet yhdenvertaisiksi

Ulkomaanedustuksen puolisoetuudet yhdenvertaisiksi

Samaa sukupuolta olevat avopuolisot saavat jatkossa ulkoministeriön ulkomaankomennuksella samat puolisoetuudet kuin eri sukupuolta olevat avopuolisot.

Epätasa-arvoisesta kohtelusta kirjelmöi ulkoministeriölle reilu vuosi sitten Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Setan tuella. Aloite muutoksen ajamiseen saatiin ammattiliiton jäseneltä.

”Totesin kirjelmöinnissä, että säännösten ja oikeuskäytännön valossa avioliitonomaisten olosuhteiden ei voida tulkita tarkoittavan vain eri sukupuolta olevan henkilön kanssa asumista. Samaa sukupuolta olevien avoparien eriarvoista kohtelua eivät viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan oikeuta edes sellaiset vanhempaan lainsäädäntöön sisältyvät säännökset, joissa avoliiton on nimenomaisesti säädetty olevan vain naisen ja miehen välinen liitto”, kertoo Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n lakimies Jukka Nohteri.

Ulkoministeriö vastasi kirjelmään, ettei se samansuuntaisista näkemyksistä huolimatta aio muuttaa tulkintaansa, mutta asia luvattiin ottaa esille alkamassa olevan lainsäädäntöhankkeen yhteydessä. Uudistettu ulkomaanedustusten korvauksia säätelevä, nyt myös avopareja yhdenvertaisesti kohteleva lainsäädäntö astuukin voimaan vuoden 2015 alusta.

Muutoksella on suuri taloudellinen merkitys yksilötasolla. Yksittäiselle virkamiehelle puolison perusteella maksettavat korvaukset ovat virkamiehen tehtävistä ja asemapaikasta riippuen vuositasolla noin 5 000-10 000 euroa.

Yhdenvertaisuutta vielä lisättävä

Vanhempaan lainsäädäntöön sisältyy kuitenkin vielä useita säännöksiä, joissa avoliiton on määritelty olevan vain naisen ja miehen välinen liitto. Jukka Nohterin mukaan kaikki säännökset tulisi ensi tilassa muuttaa sukupuolineutraaleiksi ja alkaa tulkita vielä voimassa olevia vanhoja säännöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Suomen vakuutusoikeuden oikeuskäytännön mukaisesti eli kohdella samaa sukupuolta olevia avopareja samalla tavalla kuin eri sukupuolta olevia.

”Eduskunnan hyväksymien uusien säännösten perusteluihin sisältyvä lausuma lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehittymisestä siten, että samaa sukupuolta oleva avoparit saatetaan yhdenvertaiseen asemaan eri sukupuolta olevien avoparien kanssa, on merkittävä myös muuta lainsäädäntöä uudistettaessa ja sovellettaessa”, Nohteri toteaa.

”Tapaus on jälleen yksi merkittävä osoitus siitä, että syrjivien säännösten tai käytäntöjen soveltaminen työelämässä on tullut tiensä päähän.”

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (entinen SVAL) on akavalainen ammattiliitto, jonka jäsenet työskentelevät eri sektoreilla esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Seta jatkaa tiivistä yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajapuolen kanssa lähivuosina muuttuvien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien uudistuessa.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblr
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design