Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämään WeAll-tutkimuksella

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämään WeAll-tutkimuksella

Työelämän tasa-arvokysymyksiä analysoiva WeAll -tutkimushanke sai työlleen jatkorahoituksen. Hanke käynnistyi vuoden 2015 lopussa ja se päättyy vuoden 2020 puolivälissä. Siinä on mukana 15 tutkijaa kolmesta yliopistosta (Helsingin yliopisto, Hanken ja Jyväskylän yliopisto) ja iso joukko sidosryhmiä, joista yksi on Seta. Seta on hankkeessa tärkeä asiantuntijataho ja yhteistyökumppani.

Hankkeessa on tehty tutkimusta myös ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten työelämä- ja koulutusvalinnoista sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden käsittelystä mediassa. Myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvät tutkimusmenetelmät ja esimerkiksi tutkimuskyselyjen tapa kysyä sukupuolesta on ollut tutkimuksen kohteena. Aihepiirin keskeinen tutkija hankkeessa on kasvatussosiologian dosentti, vanhempi tutkija Jukka Lehtonen Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa.

Tutkimushankkeessa lähtökohtana on analysoida moninaisten ihmisten työllistymiseen liittyviä tekijöitä ja tarkastella risteäviä eroja. Esimerkiksi ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten koulutus- ja työelämäkokemusten analyysissa esillä ovat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin lisäksi leikkaavina erontekoina ikä, alueellisuus, sukupuoli ja yhteiskuntaluokka. Tällä hetkellä tutkitaan erityisesti maaseudulla asuvien nuorten kokemuksia: ilmeni että maaseudun nuoret keskimäärin useammin salaavat seksuaalisuutensa tai sukupuoli-identiteettinsä verrattuna pääkaupunkiseudulla asuviin nuoriin ja he kohtaavat niin perheissään, koulussa, työelämässä kuin laajemmin asuinyhteisössään harvemmin myönteistä suhtautumista. Ainoastaan internet tuntui tarjoavan yhtä hyvän ympäristön kaupunkilaisten ja maaseudulla asuvien osalta: se olisikin hyvä välinä viestiä ja tavoittaa maaseudun nuoria.

Tutkimuksen lisäksi Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen ohjelman rahoittamassa WeAll –hankkeessa pyritään vaikuttamaan yhteiskunnallisesti. Hankkeen tutkimukseen pohjautuen onkin otettu kantaan muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön ja -politiikkaan ja puollettu translain uudistamista sekä vaikutettu poliitikkoihin ja viranomaisiin. Hankkeen edustaja on mm. STM:n tasa-arvobarometrin ohjausryhmässä, oikeusministeriön Rainbow Rights -hankkeen selvityksen ohjausryhmässä, Lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset -työryhmässä sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien tasa-arvoa työllistymiseen tuovan Viva-hankkeen ohjausryhmässä. WeAll-hanke myös tukee muita tutkijoita teeman käsittelyssä (esim. trans-ihmisten työelämäkysely).

Hankkeen toimintaa voi seurata sen kotisivuilta (weallfinland.fi), facebookista (https://www.facebook.com/WeAllFinland/) ja twitteristä (https://twitter.com/weallfinland).
Ohessa joitain hankkeen toimintaa esitteleviä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kannalta kiinnostavia blogeja, artikkeleja ja medialinkkejä:

 

Blogit:

Upseerien asenteista seksuaalivähemmistöjä kohtaa:
http://weallfinland.fi/fi/varovaista-suvaitsemista-ja-hienovaraista-valinpitamattomyytta-upseerien-asenteet-seksuaalivahemmistoja-kohtaan/

Nuorten työttömyydestä trans- ja ei-heteronuorten näkökulmasta:
http://weallfinland.fi/fi/huoli-poikien-ja-miesten-tyottomyydesta-katkee-taakseen-moninaisuuden-2/

Perheiden moninaisuudesta työelämässä:
http://weallfinland.fi/fi/tyokaverit-on-perheesta-eli-kuinka-perheiden-monimuotoisuus-nakyy-tyoelamassa/

Trans-ihmisten työelämäkokemuksista:
http://weallfinland.fi/fi/selvitys-sukupuolen-moninaisuudesta-tyoelamassa-kokemuksia-syrjinnasta-tyottomyydesta-mutta-myos-esimiesten-tuesta/

Hiv-tartunnan saaneiden homo- ja bimiesten työelämäkokemuksista:
http://weallfinland.fi/fi/1130-2/

Suuryritysten sateenkaarivastuusta:
http://weallfinland.fi/fi/sateenkaaren-vareissa-suuryritysten-vastuu-yhdenvertaisuudesta/

 

Artikkelit:

Lehtonen, Jukka (2017) Hankala kysymys. Intersukupuolisuus suomalaisissa koulu- ja työelämätutkimuksissa. Sukupuolentutkimus 30:1, 71-75.
Lehtonen, Jukka, Hyvönen, Henri, Heikkinen, Suvi, Jyrkinen, Marjut, Kangas, Emilia, Lähdesmäki, Merja, Niemistö, Charlotta & Suutari, Timo (2017) Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa. WeAll-hankkeen raportti. Hanken School of Economics working papers 564. Helsinki: Hanken School of Economics. https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/167924
Lehtonen, Jukka (2016) Experiences of Non-Heterosexual and Trans Youth on Career Choice and in the Workplace. In Köllen, Thomas (Ed.) Sexual Orientation and Transgender Issues in Organizations: Global Perspectives on LGBT Workforce Diversity. Springer, 289-306.
Lehtonen, Jukka (2016) Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus osana laaja-alaista seksuaalikasvatusta ja heteronormatiivisuuden purkamista. Teoksessa Bildjuschkin,
Katriina toim. Seksuaalikasvatuksen tueksi. Työpaperi 35/2015. Helsinki: THL, 104-115.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TYÖ2016_35_web_korjattu.pdf?sequence=5
Lehtonen, Jukka (2015) Moninaisuus on jo kouluissa: Heteronormatiivisuus syytä purkaa.
Kleio, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton jäsenlehti 4/2015, 8-11.
http://www.hyol.fi/assets/files/Kleio/Kleio-arkisto/Kleio%204%202015%20kevyt.pdf

 

Media:

Yle, Seksuaalivähemmistöt työelämässä:
https://areena.yle.fi/1-4015512

Helsingin Sanomat, seksuaalinen suuntautuminen työelämässä:
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005103323.html

Helsingin Sanomat, seksuaalivähemmistöjen syrjintä:
https://www.hs.fi/paivanlehti/12012017/art-2000005041148.html

Helsingin Sanomat, koulun sukupuolittuneisuudesta:
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002926237.html

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design