Suomen ihmisoikeustilanteen arvioinnissa YK:ssa suosituksia lhbtiq-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi

Suomen ihmisoikeustilanteen arvioinnissa YK:ssa suosituksia lhbtiq-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi

Suomen ihmisoikeustilannetta tarkasteltiin 3. toukokuuta Genevessä YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (Universal Periodic Review, UPR), joka on YK:n jäsenvaltioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Suomen valtio raportoi ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten toteutumista, ja muut YK:n jäsenvaltiot kommentoivat Suomen ihmisoikeustilanteen kehitystä ja antoivat suosituksia. Suomen tulee viimeistään syyskuussa 2017 ottaa kantaa saamiinsa suosituksiin ja siihen, mitkä suositukset Suomi hyväksyy ja näin ollen sitoutuu toteuttamaan.

Useat maat antoivat kuulemisessa suosituksia lhbtiq-ihmisoikeustilanteen parantamiseksi, ja erityisen selvästi esille nousi tarve sukupuolivähemmistöjen oikeuksien takaamiseen. Translain uudistamista suositteli 8 valtiota, joista kaikki mainitsivat erityisesti tarpeen sterilisaatiovaatimuksen poistamiselle ja osa myös, että transsukupuolisuuden patologisointi tulisi poistaa ja siirtyä itsemäärittelyoikeuteen perustuvaan prosessiin. Ruotsi suositteli myös lapsen edun huomioon ottamisen takaamista intersukupuolisten lasten lääketieteellisessä hoidossa. Useat maat suosittelivat Suomelle syrjinnän, viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn vahvistamista, ja Montenegro ja Albania mainitsivat erityisesti tarpeen suojeluun seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvältä syrjinnältä.

”Se että epäkohdat sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden koskemattomuudessa ja itsemääräämisoikeudessa nousivat niin vahvasti esiin Suomen ihmisoikeustilanteen tarkastelussa, on jälleen vahva signaali translain kokonaisuusuudistuksen pikaisesta tarpeesta”, kommentoi Setan vs. pääsihteeri Terhi Aaltonen. Suomi on aiemminkin saanut kansainvälisiltä ihmisoikeusmekanismeilta huomautuksia translain ihmisoikeuksien vastaisista vaatimuksista. Seta ja Trasek ovat huolissaan siitä, ettei translain kokonaisuudistus Suomessa ole toistaiseksi edennyt.

Seta ja Trasek osallistuivat Suomen YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun valmisteluun syyskuussa 2016 lausunnolla, joka toi esiin keskeisimpiä lhbtiq-ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä haasteita. Lausunnossa nostettiin esiin tarve seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta kokonaisvaltaisesti edistävään toimintaohjelmaan, transihmisten ja intersukupuolisten ihmisten tilanteen parantaminen, sateenkaariperheiden oikeudet ja viharikokset.
– Setan ja Trasekin lausunto UPR-prosessista http://seta.fi/setan-ja-trasekin-lausunto-ykn-upr-prosessista/

– Human Rights Council. Working Group on the Universal Periodic Review. May 2017. Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review*Finland. https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/finland/session_27_-_may_2017/a_hrc_wg.6_27_l.6.pdf

 

Lisätietoja:

Terhi Aaltonen
Setan vs. pääsihteeri
+358 50 309 8108
paasihteeri@seta.fi

Panda Eriksson
Trasekin puheenjohtaja
puheenjohtaja@trasek.fi

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblr
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design