Setan, HeSetan ja Pirkanmaan Setan vastaus avoimeen kirjeeseen pinkkipesusta

Setan, HeSetan ja Pirkanmaan Setan vastaus avoimeen kirjeeseen pinkkipesusta

Hyvät pinkwashing-ilmiötä koskevan avoimen kirjeen allekirjoittajat,

Voima julkaisi 23.6. allekirjoittamanne avoimen kirjeen, jossa pyydätte Setaa ja sen jäsenjärjestöjä tekemään selvän linjauksen, jossa sanoudumme irti kaikenlaisista kampanjoista ja toiminnasta, jossa hlbtiq-oikeuksia käytetään verhona ihmisoikeuksien polkemiselle.

Kiitos kirjeestänne. Sen asia on tärkeä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksien puolustamisen varjolla ei saa polkea muiden ryhmien ihmisoikeuksia tai oikeuttaa syrjivää retoriikkaa tai politiikkaa muita kohtaan. Vaikuttamistyön hlbtiq-asioissa tulee perustua johdonmukaiseen ihmisoikeusajatteluun. Järjestömme eivät halua toimia minkään tahon propagandistisen toiminnan keppihevosena, oli kyse sitten islamofobiasta, rasistisista ennakkoluuloista, antisemitismistä tai muusta vastaavasta.

Seta onkin jo linjannut tästä asiassa muun muassa tämänhetkisessä, vuonna 2013 hyväksytyssä poliittisessa strategiassaan. Strategiassa toteamme muun muassa näin: ”Seta ei ole etujärjestö tai yhden asian liike. Emme perustele ihmisoikeuksilla ennakkoluulojen lietsomista muita ihmisiä kohtaan. Ihmisoikeuksien edistäminen jokaiselle on kaikkien etu.”

Monipuolinen ja faktoihin perustuva poliittinen keskustelu myös hlbtiq-yhteisön sisällä on tervetullutta ja tarpeellista. Kirjeenne on yksi esimerkki tällaisesta, toiminnan etiikkaa parantamaan pyrkivästä keskustelusta. Hlbtiq-ihmisten joukossa on monenlaisia käsityksiä ja arvoja. Solidaarisuuden ja johdonmukaisen ihmisoikeusajattelun edistämiseksi tarvitaan rakentavaa keskustelua ja tietoa yhteisössämme. Myös meillä järjestöillä on jatkuvasti toiminnassamme opittavaa ja parantamisen varaa.

Setan poliittisessa strategiassa kuvataan Setan toimintaperiaatteita myös tällaisilla ilmauksilla:

”Toimintamme perustuu solidaarisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Ihmisten koko kirjo on osa hlbtiq-liikettä. Sateenkaari-Suomeen kuuluu ihmisiä eri etnisistä taustoista, toimintakyvyltään erilaisia ihmisiä, monia äidinkieliä, uskontoja ja vakaumuksia sekä ihmisiä eri yhteiskuntaluokista.”

”Seta hyödyntää vaikuttamistyössään kansainvälisiä ja kotimaisia ihmisoikeusmekanismeja. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden ihmisoikeusjärjestöjen ja -elinten kanssa ja seuraamme ihmisoikeusnormien kehitystä.”

”Edistämme sellaista yhteiskunnallista keskustelua, jota käydään toisia kunnioittaen. Varsinkin jokaisen valtaa pitävän on tunnettava vastuunsa ja tiedostettava, ettei syrjivää puhetta voi hyväksyä näennäiseen suvaitsevaisuuteen vedoten: erilaisten mielipiteiden suvaitseminen on tavoiteltavaa vain niin kauan kuin se ei loukkaa muiden ihmisarvoa ja -oikeuksia.”

”Seta vahvistaa kansainvälistä vaikuttamistyötään ja tekee yhteistyötä ihmisoikeuspuolustajien kanssa kaikkialla maailmassa, erityisesti Suomen lähialueilla ja muualla Euroopassa. Opimme muiden kokemuksista ja kun suuntaamme vaikuttamistyötä yli rajojen, pohjaamme toimintamme paikallisten toimijoiden kuuntelemiseen ja yhteistyöhön.”

Me allekirjoittaneet järjestöt noudatamme näitä periaatteita toiminnassa parhaamme mukaan. Kuulemme mielellämme rakentavaa palautetta sekä kehittämisehdotuksia. Teemme mielellämme yhteistyötä ihmisoikeuksien puolesta kaikkien jokaisen ihmisen luovuttamattomiin ihmisoikeuksiin sitoutuneiden toimijoiden kanssa.

Helsingissä 29.6.2015

Panu Mäenpää, puheenjohtaja, Seta ry
Anni Pasanen, puheenjohtaja, HeSeta ry
Tuure Pitkänen, puheenjohtaja, Pirkanmaan Seta ry

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design