Setan edustajakokous: Yhdenvertaisuus turvattava koko Suomessa

Setan edustajakokous: Yhdenvertaisuus turvattava koko Suomessa

Mikkelissä tänä viikonloppuna kokoontunut Setan edustajakokous vaatii paikallisviranomaisilta toimia sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon turvaamiseksi koko maassa.

Syrjintä ja kielteinen asenneilmapiiri ajavat sateenkaari-ihmisiä muuttamaan pois kotikunnistaan. Esimerkiksi THL:n tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret Suomessa voivat huonommin kuin ikätoverinsa keskimäärin. Muutosta tarvitaan koko maassa niin suuremmissa kaupungeissa kuin pienemmissä kunnissa maaseudulla.

Setan edustajakokous vaatii paikallisviranomaisia kantamaan vastuunsa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä ja syrjinnän vastustamisesta. Turvalliset tilat, osaavat ammattilaiset ja syrjintään puuttuminen ovat työvälineitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiselle. Hyvä esimerkki yhdenvertaisuustyöstä on muun muassa Lahdessa ja Pieksämäellä toimivien sateenkaarinuortenryhmien toteuttaminen yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa. Moninaisuuden esiin nostaminen myös maakuntien ja kuntien viestinnässä ja markkinoinnissa osoittaa, että jokainen saa olla oma itsensä.

Setan edustajakokous vaatii, että paikallistasolla määritellään, miten sateenkaari-ihmisiä koskevaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja sen edistämistä valvotaan. Kunnat voivat tässä työssä myös hyödyntää Setan jäsenjärjestöjen osaamista sateenkaariteemoista. Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta paikallistasolla edistävä oikeusministeriön Rainbow Rights -hanke, jossa Seta ja Kuntaliitto ovat kumppaneina, tarjoaa myös tukea yhdenvertaisuussuunnitteluun.

Avoimen ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luominen on kaikkien yhteinen asia. Sateenkaaren on annettava yltää koko Suomeen.

Mikkelissä 26.11.2017
Setan edustajakokous

Lisätietoa: Kerttu Tarjamo, pääsihteeri, p. 050 309 8108, paasihteeri@seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design