Setan edustajakokous: Translaki uudistettava välittömästi

Setan edustajakokous: Translaki uudistettava välittömästi

Setan edustajakokous vaatii sukupuolen juridista vahvistamista säätelevän lain eli translain* kokonaisuudistusta. Translaki tulee muuttaa kunnioittamaan henkilön itsemääräämisoikeutta.

Voimassa oleva translaki rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia ja vaatii juridista sukupuoltaan virallisiin asiakirjoihin korjaavalta 18 vuoden ikää, osalle tarpeetonta lääketieteellistä prosessia sekä lisääntymiskyvyttömyyttä. Laki sisältää myös loukkaavia ja virheellisiä käsitteitä, jotka tulee korjata. Nykyinen translaki on myös ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja uuden tasa-arvolain kanssa.

Sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Edustajakokous vaatii, että sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä koskeva terveydenhuolto ja mahdolliset lääketieteelliset toimenpiteet erotetaan sukupuolen juridisesta vahvistamisesta.

Alaikäisten transihmisten oikeudet tulee ottaa huomioon translakia uudistettaessa ja heidän mahdollisuutensa sukupuolen korjaukseen ja hyvään hoitoon pitää turvata jo ennen täysi-ikäisyyttä.

Suomi on saanut huomautuksia laissa olevista ihmisoikeusloukkauksista mm. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvovaltuutettu sekä lukuisat ihmisoikeusjärjestöt ovat nostaneet asian esille.

Suomen ihmisoikeustilannetta arvioidaan parhaillaan YK:n kidutuksen vastaisessa komiteassa. YK:n erityisraportoija on jo aiemmin todennut, että translakeihin sisältyvät vaatimukset pakollisista lääketieteellisistä toimenpiteistä ovat ihmisoikeusrikkomuksia.

Setan edustajakokous vaatii Suomen hallitusta ottamaan translain kokonaisuudistuksen välittömästi käsittelyyn.

 

Turun Harjattulassa 27.11.2016

Setan edustajakokous

 

*Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002)

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design