Seta: Poliisijohdon sitouduttava yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen 

Seta: Poliisijohdon sitouduttava yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen 

Seta tapasi viime viikolla Helsinki Priden yhteydessä suomalaisia turvallisuusviranomaisia ja Eurooppalaisen lhbti-poliisijärjestön, European LGBT Police Associationin toimijoita Iso-Britanniasta ja Hollannista. Suomeen toivotaan perustettavan sateenkaaripoliisien verkosto.

Torstaina 29.6. pidetyn pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena oli vahvistaa poliisin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen välisiä suhteita Suomessa sekä tehdä poliisista myös sateenkaariystävällinen työympäristö poliiseina toimiville homoille ja transihmisille. Tilaisuuden järjesti yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä yhdessä Setan kanssa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu (eturivissä ruutumekossa) kutsui ihmisoikeustoimijoita ja poliisiviranomaisia pyöreän pöydän keskusteluun Helsinki Pride -viikolla.

 

Bee Bailey Britannian poliisivoimista ja kansallisesta transpoliisien yhdistyksestä sekä Pink in Blue -järjestöä edustava Romke Verf Hollannin poliisivoimista kertoivat hyvistä käytännöistä omissa maissaan sekä yleisesti Euroopassa. Tilaisuuteen osallistuivat myös Poliisihallitus, Suomen poliisijärjestöjen liitto, paikallispoliisien edustajia, seksuaalivähemmistöihin kuuluvia poliiseja sekä sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestöt Trasek ja Dreamwear Club.

Avoimesti transnaisena Iso-Britannian poliisissa työskentelevä Bee Bailey haluaisi nähdä muutoksen suhtautumisessa lhbtiq-yhteisön tarpeiden tunnistamiseen ja toimimiseen niiden pohjalta.

”Kuulimme, että poliisi tekee hyvää työtä, mutta he kohtelevat kaikkia samalla tavalla. Mutta kaikkien tarpeet eivät ole samanlaiset. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat haavoittuva yhteisö ja he tarvitsevat tietyntyyppistä tukea ja ymmärrystä”, Bailey sanoi.

Sensitiivisyyttä erityisesti sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun osalta tarvitaan. Bailey kertoi esimerkin tilanteesta, jossa tievalvonnassa pysäytetyn miehen auton perästä voisi löytyä peruukkeja ja korkokenkiä. Tapauksessa viranomaisen tulisi tietää, ettei henkilö välttämättä ole avoin identiteetistään ja asia tulisi ottaa huomioon.

Romke Verf kertoi, että Hollannissa yhteistyö on johtanut alueellisten yksiköiden perustamiseen, joihin lhbtiq-ihmiset voivat jättää rikosilmoitukset muun turvallisen ihmisen kuin kenen tahansa poliisin välityksellä. Identiteetistään avoimet lhbtiq-poliisit toimivat itse myös asiantuntijoina ja konsultoivat kollegoitaan.

Pyöreän pöydän keskustelussa nostettiin usein esiin esimiesten rooli syrjinnän vastaisen toiminnan edistäjinä. Romke Verf muistutti, että poliisijohdon kouluttaminen ja asenteiden muuttaminen on keskeistä. Hollannissa sateenkaariaiheista kouluttamisen lisäksi tarvitaan vertaisoppimista. Pink in Blue -järjestön jäsenet kertovat tarinoita, jotka avaavat mitä sensitiivisyys käytännössä tarkoittaa. He ovat poliisin sisäisiä asiantuntijoina, kun rikoksen kohteina on transihmisiä tai homoja. Verfin ja Baileyn mukaan sateenkaari-ihmiset tulisikin nähdä arvokkaita poliisiorganisaation jäseniä.

”Luin vastikään, että transihmiset nähdään Iso-Britannian tiedustelupalvelussa hyvinä vakoilijoita, sillä he ovat eläneet pitkään tarkkaillen ympäristöä ja pieniä merkkejä ihmisissä paljon tarkemmin kuin muut”, Bailey mainitsi.

Suomeen oma sateenkaaripoliisi?

Hollannin Pink in Blue perustettiin 1989 ensin turvapaikaksi seksuaalivähemmistöön kuuluville poliiseille, sillä poliisin sisäisen syrjinnän vuoksi avoimesti homona ei voinut toimia. Myöhemmin järjestö alkoi toimia avoimemmin eikä tarve toiminnalle ole vuosien saatossa vähentynyt. National Trans Police Assosiation taas perustettiin 2008 vuoden lopulla. Eurooppalaiseen kattojärjestöön kuuluu useita yhdistyksiä eri Euroopan maista.

Oma sateenkaaripoliisijärjestö muiden Euroopan maiden tapaan olisi tarpeen myös Suomessa, mutta vain harva on avoin seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään. Tunnusteluja oman järjestön perustamisesta on kuitenkin käynnissä.

Pyöreän pöydän keskusteluissa nostettiin myös esiin mahdollisuus nimetä Suomen poliisiorganisaatioon erillinen lhbtiq-asiantuntija.

Setan vs. pääsihteeri Terhi Aaltonen toivoo turvallisuusviranomaisten tarttuvan yhdenvertaisuuden edistämiseen aktiivisesti. Sensitiivisyyttä tarvitaan, kun henkilön sukupuolen ilmaisu ei vastaa henkilöpapereihin merkittyä sukupuolta tai viharikoksen uhrina seksuaalivähemmistöön kuuluva ihminen. Tiedon ja ymmärryksen lisääminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä on tärkeää, jotta yhdenvertaisuus ja tasa-arvolakeihin kirjattu yhdenvertaisuuden edistäminen osana poliisitoimintaa toteutuu.

”Poliisin tulee myös sisäisessä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössään pohtia keinoja, joilla yhä useampi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva poliisin työntekijä voisi olla avoin työpaikallaan pelkäämättä syrjintää”, Aaltonen.

”Tutkimusten mukaan lhbtiq-ihmiset jättävät usein viharikokset raportoimatta poliisille epäluottamuksen vuoksi eivätkä perusoikeudet tällöin toteudu. Luottamuksen lisäämiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja ja viestejä. Muiden Euroopan maiden hyvät käytännöt ovat tiedossa, ja satenkaaripoliisien verkostoilla on ollut keskeinen rooli niiden saavuttamisessa, joten ei muuta kuin hihat heilumaan”, hän jatkaa.

Lisätietoa:

Uutinen yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilla

European LGBT Police Association (EGPA) perustettiin 2004 itsenäiseksi katto-organisaatioksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen poliisiyhteisöille. EGPA:n tavoitteena on tiedon lisääminen, hyvien käytänteiden levittäminen ja yhteistyö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemaa syrjintää vastaan poliisin sisällä ja yhteiskunnassa. https://www.lgbtpolice.eu/

——

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design