Seta kommentoi hallituksen ihmisoikeusoikeusohjelman valmistelua: sateenkaariasiat nostettava esiin

Seta kommentoi hallituksen ihmisoikeusoikeusohjelman valmistelua: sateenkaariasiat nostettava esiin

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo osallistui kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuuteen valtioneuvoston kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta (PIO). Ohjelma laaditaan nyt toista kertaa. Seta pitää ohjelmaan valittuja teemoja ihmisoikeuskasvatus- ja koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus ja perusoikeudet ja digitalisaatio relevantteina, mutta on huolissaan ohjelmalle varatuista resursseista. Oikeuksia ollaan aikeissa edistää erillisissä pienemmissä hankkeissa.

Vuonna 2014 tehdyssä Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa todettiin, että lhbti-ihmisten oikeudet on määritelty yhdeksi aiemmin katveeseen jääneeksi alueeksi. Myös valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston työryhmä julkaisi 2014 raportin hlbti-ihmisten ihmisoikeustilanteesta Suomessa ja esitti suositukset kehittämistarpeista.

Seta on esittänyt useaan otteeseen, että osana kansallista ihmisoikeustoimintaohjelmaa hallitus määrittelee sekä konkreettiset toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi kaikilla hallinnonaloilla sekä lhbti-asioiden koordinaatiovastuun valtioneuvostossa ja valtionhallinnon sisällä.

”Mikäli nyt esitellyt teemat tulevat ohjelman pohjaksi, vähintäänkin tulisi varmistaa, että jokaisen teeman alle tulevissa hankkeissa on selvästi määritelty lhbti-ihmisten oikeuksien parantamisen tavoitteet ja toimenpiteet. Nykytilanteessa lhbti-ihmisten oikeuksien kehittämiseen liittyvät hankkeet jäävät toistuvasti poliittisen kiistelyn kohteeksi”, Tarjamo sanoi.

”Iloitsemmekin oikeusministeriön koordinoimasta Rainbow Rights -hankkeesta ja yhteistyöstä siitä. Jo esitellyissä muissa PIO:n hankkeissa olisi tärkeä myös sisällyttää mukaan lhbti-ihmiset, esimerkiksi huomioiden lhbti-turvapaikanhakijoiden turvallisuus”, Tarjamo sanoi.

”Erityisen huolissani olemme lhbti-lasten ja -nuorten yhdenvertaisuuden toteutumisesta koulutuksen piirissä. Merkittäviä esteitä heidän tielleen syntyy kiusaamisesta ja ammattilaisten tiedonpuutteesta.”

Itsemääräämisoikeus ulottumaan sukupuoleen

Seta kiitti kuulemisessa sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeuden ja intersukupuolisten mainitsemisesta. Pääsihteeri Tarjamo toivoi, että PIO:sta löytyy translain kokonaisuudistus muodossa, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu itsemääräämisoikeuteen.

”Juridisen sukupuolen vahvistaminen pitää olla sujuvaa ja nopeaa eikä menettely saa loukata ihmisoikeuksia. Alaikäinen henkilö ei saa joutua odottamaan vuosia oikeiden henkilöpapereiden saamista. Myös intersukupuoliset henkilöt voisivat korjata sukupuolimerkinnän identiteettiään kunnioittavalla tavalla.”

Intersukupuolisten henkilöiden  itsemääräämisoikeuteen liittyvä kiireellisin kysymys on intersukupuolisten lasten terveyden kannalta ei-välttämätön kosmeettinen sukuelinkirurgia, joka tehdään ilman lapsen suostumista. Setan lisäksi ETENE ja Lapsiasiainvaltuutettu ovat kiirehtineet asiaa.

”Seksuaali- ja sukupuolivähemmistön itsemääräämisoikeutta vahvistaisi myös nimilaki, jossa vahvistetaan ihmisten oikeutta valita itselleen sopivin etu- ja sukunimi esimerkiksi ilman turhaa etunimien sukupuolittamista”, Tarjamo esitti.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design