Sateenkaarinuoret haastavat tilaamaan moninaisuusoppaan peruskouluihin

Sateenkaarinuoret haastavat tilaamaan moninaisuusoppaan peruskouluihin

Setan nuorisotoimikunta toteuttaa syyslukukauden 2017 alussa kampanjan, jossa peruskoulua käyvät tai sen jo päättäneet sateenkaari-ihmiset saavat tilaisuuden lähettää opettajille suunnatun Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus – Opitaan yhdessä! -oppaan omaan peruskouluunsa saatekirjeen kera. Kampanjan tarkoituksena on edistää moninaisuuden huomiointia peruskouluissa ja muistuttaa opetushenkilökuntaa siitä, että heidän oppilainaan on myös sateenkaarinuoria.

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen myötä kävi ilmi, että jopa 82 prosenttia transnuorista ja 72 prosenttia seksuaalivähemmistöön kuuluvista nuorista on kohdannut koulussa asiatonta kohtelua tai ahdistelua. Lähes kaksi kolmesta (60 ja 61 prosenttia) näihin ryhmiin kuuluvista nuorista ilmoitti tulleensa joskus kiusatuksi. Opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla on keskeinen rooli kiusaamisen ja asiattoman kohtelun kitkemisessä ja lasten ja nuorten asennekasvatuksessa. Siksi on erityisen tärkeää, että moninaisuus huomioidaan osana koulun arkea ja siitä myös puhutaan avoimesti, tavanomaisena asiana.

”Lapset ja nuoret kaipaavat asiallista tietoa moninaisuudesta ja positiivisia esikuvia, joihin samaistua. On varmistettava, että monenlaiset ihmiset ja perheet ovat esillä osana opetusta”, toteaa Teija Ryhtä Setan nuorisotoimikunnasta.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Perusopetuksen tulee myös lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Tehtävää ei ole osoitettu millekään tietylle oppiaineelle tai -kokonaisuudelle, vaan tämä velvoite koskee kaikkia opettajia. Opitaan yhdessä! -opas tarjoaa opettajille vinkkejä siihen, miten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta voidaan käsitellä eri oppiaineissa.

Kampanjaan voi osallistua täyttämällä koulun tiedot ja omat terveisensä tämän uutisen alla tai osoitteessa https://goo.gl/forms/7hIw8GSjbNa4i0922.

Osallistumisesta kampanjaan voi kertoa sosiaalisessa mediassa tunnisteella #opitaanyhdessä ja jakamalla alla olevat kuvat.Kuvassa lukee Osallistu kampanjaan! Opitaan yhdessä! Hashtag #opitaanyhdessä ja Setan nuorisotoimikunta.

 

Seta postittaa oppaat ja saatekirjeet kouluille. Kampanjaan voi osallistua 30.9. asti.

Lisätietoa:
Teija Ryhtä, Seta ry:n nuorisotoimikunnan jäsen
teija.ryhta@hotmail.com

Setan nuorisotoimikunnan Facebook-sivu.
Setan nuorisotoimikunta Instagramissa.

 

Lähteet

Alanko, Katarina (2016) Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Suom. Olavi Kaljunen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Opetushallitus (2014) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design