Sateenkaarikunta

Seta vaikuttaa paikallisesti kuntapolitiikkaan ja palveluihin, jotta yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys toteutuvat myös ruohonjuuritasolla riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai perhemuodosta. Setan tavoitteet sateenkaarikunnalle voit lukea Setan tavoitteet -sivulta.

 

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen

Seta toteuttaa osaltaan TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen -hanketta, jossa kehitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Kunnat ja maakunnat voivat hyödyntää hankkeen kouluttamia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijoita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa, yhdenvertaisuustapahtumien järjestämisessä, arviointi ja seurantamenetelmien kehittämisessä sekä pyytämällä konsultaatiota. Lisätietoa hankkeesta saa hankkeen sivulta: http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design