Sateenkaarikunta

Seta vaikuttaa myös paikallisesti kuntapolitiikkaan, jotta yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys toteutuu myös ruohonjuuritasolla ja lähipalveluissa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai perhemuodosta. Alla on Setan tavoitteet sateenkaarikunnalle, jota toivomme mahdollisimman monen kunnanvaltuutetun, lautakuntien jäsenten ja viranhaltijoiden edistävän aktiivisesti.

 

1 Turvallisempi koulu sateenkaarinuorille

Setan tavoitteena on, että koulut ovat turvallisia ympäristöjä siellä opiskeleville ja työskenteleville ihmisille sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Lhbtiq-vihamieliseen kiusaamiseen puututaan ja kouluissa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

 • Koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja ne sisältävät toimenpiteitä lhbtiq-ihmisten aseman parantamiseksi.   
 • Opettajilla on riittävä tietotaito ja työkalut ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja seksuaaliseen  suuntautumiseen perustuvaan syrjintää ja puuttua siihen.
 • Kouluissa luodaan hyviä käytäntöjä tilojen sukupuolittamisen vähentämiseksi.
 • Oppikirjoissa ja muissa materiaaleissa näkyy sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.
 • Normitietoinen pedagogiikka luo tilaa todelliselle yhdenvertaisuudelle sekä purkaa valtarakenteita ja normeja.

2 Sateenkaarikompetenssia kunnallisiin palveluihin

Setan tavoitteena on, että kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tietämys lhbtiq-ihmisten hyvinvointiin vaikuttavista asioista ja keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi lisääntyy. Peruspalveluissa otetaan kattavasti huomioon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus.

 • Neuvolat, synnytyssairaalat, päiväkodit ja koulut osaavat tukea vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia sateenkaariperheissä.
 • Kaikilla lasten kanssa työskentelevillä on on riittävä osaaminen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja lasten tukemisesta.
 • Sateenkaariseniorit tietävät, että kotihoidon ja vanhuspalveluiden työntekijät on koulutettu seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta
 • Nuorisotalolla on turvallisia tiloja sateenkaarinuorille.

3 Nollatoleranssi vihapuheeseen

Setan tavoitteena on, että kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt puhuvat ja toimivat yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta edistäen. Homo-, bi- ja transfobinen vihapuhe tuomitaan julkisesti ja ennakkoluuloihin ja stereotypioihin vastataan asiallisella tiedolla.

 • Kunnan viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä koulutetaan ihmisoikeuksista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.
 • Kunnalliset toimijat julistautuvat Syrjinnästä vapaiksi alueiksi.  
 • Kunnantalolla liputetaan paikallisten pride-tapahtumien kunniaksi tai kunnassa huomioidaan kansainvälinen homo-, bi- ja transfobian vastainen päivä 17.5.

Miten?

Helsingissä ja Tampereella tehdyissä valtuustoaloitteissa on tuotu esille erityisesti eri ammattilaisten valmiuksia kohdata ja tukea moninaisia nuoria. Aloitteiden myötä on kartoitettu eri toimialojen työntekijöiden koulutustarpeita sekä tietotaitoa sateenkaarinuoriin kohdistuvasta syrjinnästä sekä tavoista ennaltaehkäistä syrjintää. Prosessi itsessään on myös lisännyt näkyvyyttä sateenkaarinuorten hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin sekä velvoitteisiin yhdenvertaisuuden- ja tasa-arvon edistämisestä.

Setan jäsenjärjestö Savon Seta on tehnyt yhteistyötä kunnan erityisnuorisotyön kanssa Iisalmessa, Kuopiossa, Varkaudessa, Pieksämäellä ja Mikkelissä. Setan nuorten vertaistukiryhmillä on oma kontakti ja taustatuki kunnan erityisnuorisotyössä. Tämä on mahdollistanut nuorille pääsyn moniammatillisiin verkostoihin kuten TE-toimistoon, terveydenhoitajalle, psykologille, nuorisotyöhön, oppilaitoksiin, paikallisiin hankkeisiin sekä suoran yhteyteen kunnan perhetyöhön ja lastensuojeluun. Lahden Setalla taas on käytössään paljon kaupungin tiloja maksutta, lisäksi nuortenryhmässä on vertaisohjaajien mukana kaupungin nuorisotyöntekijä.

 

Sateenkaarinuorten huoneentaulu kunnanvaltuutetulle

Setan nuorisotoimikunta on laatinut kuusikohtaisen huoneentaulun kuntavaltuutetuille ja muille päättäjille. Huoneentaulun kohdat toteuttamalla rakennetaan kunnasta parempi paikka elää sateenkaarinuorille eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille.

 

Mukaan rakentamaan sateenkaarikuntaa?

Kuntapäättäjät voivat käyttää somessa aihetunnistetta #sateenkaarikunta puhuessaan sateenkaariteemoista. Seta nostaa valtuustokauden esiin keskustelua ja hyviä konkreettisia vaatimuksia, aloitteita ja ehdotuksia omiin kanaviinsa.

Seta toteuttaa osaltaan TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen -hanketta, jossa kehitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Kunnat ja maakunnat voivat hyödyntää hankkeen kouluttamia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijoita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa, yhdenvertaisuustapahtumien järjestämisessä, arviointi ja seurantamenetelmien kehittämisessä sekä pyytämällä konsultaatiota. Lisätietoa hankkeesta saa hankkeen sivulta: http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen.

 


Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design