Sateenkaarikunta

Seta vaikuttaa paikallisesti kuntapolitiikkaan ja palveluihin, jotta yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys toteutuvat myös ruohonjuuritasolla riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai perhemuodosta. Setan tavoitteet sateenkaarikunnalle voit lukea Setan tavoitteet -sivulta.

Viranomaiset, yritykset ja yhdistykset voivat tilata Setalta koulutusta muun muassa sukupuolen ja seksuaaliseen suuntautumisen moninaisuuden huomioimisesta palveluissa, toiminnan kehittämisessä tai lainsäädäntövalmistelussa sekä saada tukea yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun.

 

TASOVA – Tasa-arvoa aluekehitykseen -hanke

Seta toteuttaa osaltaan TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen -hanketta, jossa kehitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Kunnat ja maakunnat voivat hyödyntää hankkeen kouluttamia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijoita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa, yhdenvertaisuustapahtumien järjestämisessä, arviointi ja seurantamenetelmien kehittämisessä sekä pyytämällä konsultaatiota. Lisätietoa hankkeesta saa hankkeen sivulta: http://blogs.helsinki.fi/tasova-tasa-arvoa-aluekehitykseen.

 

Rainbow Rights -hanke

Rainbow Rights on Suomen oikeusministeriön koordinoima ja EU:n perusoikeus, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman rahoittama lhbtiq-yhdenvertaisuutta edistävä hanke. Hanke on kaksivuotinen ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Hankkeen yleisenä tavoitteena on parantaa EU:n ja kansallisen tason yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpanoa erityisesti Suomessa ja Baltian maissa.

Hanke pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja vähentämään lhbtiq-ihmisten kohtaamaa moniperustaista syrjintää paikallis- ja aluetasolla lisäämällä tietoisuutta, kehittämällä kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua sekä konkreettisia syrjinnän vastaisia toimia. Hankkeessa tehdään myös EU-tason yhteistyötä hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi ja kokemusten vaihtamiseksi. Oikeusministeriön lisäksi hankepartnereita ovat Seta, Kuntaliitto ja Lithuanian Gay League.

Setan työ hankkeessa keskittyy erityisesti tietoisuuden lisäämiseen lhbtiq-yhdenvertaisuudesta paikallistasolla tapahtumien, tiedotuksen ja koulutusten avulla, paikallisten lhbtiq-järjestöjen ja muiden paikallistason toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen sekä yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kehittämiseen ja testaamiseen. Tätä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Setan jäsenjärjestöjen kanssa.

Seta osallistuu myös EU:n jäsenmaiden väliseen yhteistyöhön yhdenvertaisuuden edistämiseksi, ja hankkeeseen kuuluu Setan ja Lithuanian Gay Leaguen välinen vaihto-ohjelma hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtamiseksi.

Verkkosivut täällä

Projektikoordinaattori:
Terhi Aaltonen
+358 50 3523 545
terhi.aaltonen[at]seta.fi

Esite Rainbow Rights -hankkeesta [pdf]

The Project Rainbow Rights is supported by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.

Materiaalia kuntatoimijoille

Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille [pdf]

Sosiaali- ja terveysministeriö 2015
Tietopaketin ovat laatineet yhteistyössä WoM Oy, Seta ry ja Ihmisoikeusliitto ry.

Tietopakettiin liittyvät esitteet eri kohderyhmille:

Tasa-arvolaki, viranomaiset ja sukupuolen moninaisuus
Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus
Tasa-arvolaki, työpaikat ja sukupuolen moninaisuus
Tasa-arvolaki, syrjintä ja sukupuolen moninaisuus

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design