Puheenjohtajan katsaus: edustajakokous valitsi uusia kasvoja hallitukseen ja päätti toiminnan suuntaviivoista

Puheenjohtajan katsaus: edustajakokous valitsi uusia kasvoja hallitukseen ja päätti toiminnan suuntaviivoista

Setan ylin hallinnollinen elin eli edustajakokous kokoontui kahdeksi päiväksi Kauniaisiin, Työväen akatemiaan, pohtimaan järjestön tulevaisuutta ja tekemään päätöksiä toiminnasta ja taloudesta sekä valitsemaan uusia hallituksen jäseniä. Tänä vuonna olimme saaneet paikalle 82 äänivaltaista kokousedustajaa, mihin voimme oli erittäin tyytyväisiä, sillä kokouspaikka oli täydempi kuin pitkään aikaan. Ihmiset olivat lähteneet runsaslukuisina liikkeelle linjaamaan järjestömme suuntaa.

Edustajakokous hyväksyi toimiston valmisteleman ja hallituksen esittelemän toimintasuunnitelman. Vuonna 2016 tulemme keskittymään translain ja äitiyslain edistämiseen sekä valmistaudumme kuntavaaleihin 2017, kouluttamalla ja kehittämällä paikallista vaikuttamistoimintaa. Uusi pääsihteerimme Tarjamo piti edustajakokousväelle valmistelevan työpajan kuntavaikuttamisesta ja tulemme ensi vuoden toiminnassa keskittymään siihen vielä erityisesti. Lakiuudistusten seuraamista ja eteenpäinviemistä toteutetaan yhdessä muiden ihmisoikeusvaikuttajien kanssa. Menneenä vuonna teimme hyvää yhteistyötä ja saimme esimerkiksi 33 eri järjestöä allekirjoittamaan kannanottomme translain uudistuksesta toukokuussa.

Viestinnällisenä tavoitteena meillä on vuonna 2016 lisätä Setan näkyvyyttä sekä ulkoisille että sisäisille kohderyhmille. Näkyvyydellä haetaan vahvistusta Setan omaan varainhankintaan ja halutaan viestiä järjestön avoimuudesta kaikille. Seta on vahva lhbti-ihmisoikeusjärjestö ja ovet ovat avoinna kaikille, jotka sitä työtä haluavat vapaaehtoistoiminnallaan edistää. Keskusjärjestö haluaa tuoda esiin jäsenistönsä tapahtumia ja erityisesti maanlaajuisten pride-tapahtumien verkostoa halutaan vahvistaa.

Koulutus- ja nuorisotoimintaa pyritään vahvistamaan uusilla resursseilla, jotta voisimme paremmin koordinoida ja tukea jäsenjärjestöjämme myös omilla alueillaan. Alueellista yhteistyötä ja viestintää pyritään vahvistamaan keskustoimistosta käsin ja vuoden alusta aloitetaan myös uusien luottamushenkilöiden koulutus keskustoimistosta koordinoiden. Tavoitteena on tutustuttaa uudet toimijat järjestömaailmaan mahdollisimman kivuttomasti ja näin ollen myös vahvistaa vapaaehtoisten jaksamista ja innostamista.

Edustajakokous teki myös henkilövalintoja. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin entinen hallituksen jäsen Viima Lampinen ja hallitukseen uusina jäseninä tulivat Henna Viden, Emil Bulut ja Mari Mäki. Anssi Pirttijärvi valittiin varajäseneksi. Hallituksemme tietotaito laajeni erinomaisesti. Odotan innolla hyviä keskusteluita vastaisuudessakin.

Edustajakokous oli erittäin keskusteleva, ja asioiden käsittely oli perinpohjaista. Itse puheenjohtajana koin, että meiltä löytyi vahva tahtotila yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistamiseen. Edustajien suuri lukumäärä ja keskustelut toivat ilmi halun päästä sekä vaikuttamaan, että jakamaan omia kokemuksia. Me hallituksessa sitouduimme löytämään yhteisen kokemisen jakamisen paikkoja ensi vuonnakin.

Haastankin uudet ihmiset etsiytymään seuraamme, joukko voi vain kasvaa entisestään. Setassa tarjoamme mahdollisuuden ajatusten tuulettamiseen ja koko liikkeen kehittämiseen. 24 jäsenjärjestöämme ovat erinomainen tilaisuus päästä vaikuttamaan tulevaisuuden visioihin ja niiden kautta todellisuuteen. Tervetuloa!

Panu Mäenpää
puheenjohtaja

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design