Paljon melua tasa-arvosta

Paljon melua tasa-arvosta

Opetushallituksen Tasa-arvotyö on taitolaji -opas on saanut paljon kyseenalaista julkisuutta viime päivinä. Väärinkäsitykset oppaan sisällöstä ovat nousseet raflaaviksi otsikoiksi, joita sitten some-maailmassa on pyöritelty, paisuteltu ja paheksuttu oikein olan takaa. Suurin väärinkäsitys on, että tyttöjä ei enää kouluissa saisi kutsua tytöiksi eikä poikia pojiksi. Jokainen oppaaseen tutustunut tietää, että tämä ei ole oppaan sanoma.

Oppaan tavoite on antaa vinkkejä ja näkökulmia siihen, miten tasa-arvoa voi koulumaailmassa edistää. Oppaan sisältö linkittyy sekä uudistettuun tasa-arvolakiin sekä uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Tasa-arvolaki velvoittaa kouluja tekemään tasa-arvosuunnitelman ja laki on laajentanut tasa-arvon käsitteen koskemaan myös sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua. Uusi opetussuunnitelma antaa perusopetuksen tehtäväksi edistää sukupuolten tasa-arvoa ja lisätä ”tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta”. Tämän lisäksi jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Nämä roolimallit peilaavat ahtaita sukupuolinormeja, joita nykyaikaisessa koulumaailmassa pyritään kyseenalaistamaan. Tämä ei rajoita kenenkään tapaa olla ja ilmaista sukupuoltaan vaan päinvastoin antaa jokaiselle oppilaalle tilaa olla oma itsensä. Tyttö saa olla niin tyttö kuin haluaa ja tulla kutsutuksi tytöksi, jos näin haluaa, ja poika saa olla poika. Mutta myös muunsukupuolinen saa olla muunsukupuolinen, tai jotain muuta, ja tulla kohdatuksi siinä sukupuolessa, minkä hän kokee omakseen. Transnuori saa olla sitä sukupuolta, minkä hän kokee omakseen.

Myös sukupuolettoman oppilaan kokemusta tulee kunnioittaa. Tärkeintä on se, että jos sukupuolittaa, tekee sen oikein. Ryhmiä sukupuolitettaessa vaara väärinsukupuolittamiseen on suuri. Kun oppilasta kutsuu tämän kertomalla nimellä, vältetään myös väärin sukupuolittamisen riski.

Perusopetuksen opetussuunnitelman tehtävä sukupuolen moninaisuuteen liittyvän tiedon ja ymmärryksen lisäämisestä ei välttämättä ole helppo asia jokaiselle opettajalle. Loppusyksystä Setalta tulee tähän avuksi opas Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus – opitaan yhdessä!. Opas sisältää sekä perustietoa teemasta että oppiainekohtaisia vinkkejä siitä, miten aiheen voi nostaa esille jokaisessa oppiaineessa.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden käsittely kouluissa kaiken ikäisten oppilaiden kanssa lisää jokaisen hyvinvointia. Siitä eivät siis hyödy vain sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat oppilaat tai opettajat tai sateenkaariperheiden lapset vaan ihan kaikki. Nykyiset opetussuunnitelmamme mahdollistavat aiheiden käsittelyn ihan jokaisella oppitunnilla. Jos omat tietotaidot eivät riitä, voi Setan jäsenjärjestöistä tiedustella kouluvierailua.

Sukupuoli on olemassa oleva asia. Monelle se on tosi tärkeä. Monelle ei. Sukupuolta ei tule kieltää, vaan jokaisen kokemusta tulee kunnioittaa. Sukupuolen moninaisuus on yhtä lailla olemassa oleva asia, jota tulee kunnioittaa. Koulun tulisi olla se paikka, missä jokainen tulee arvostetuksi oman itsenään. Tähän tasa-arvon edistäminen nimen omaan tähtää!

Marita Karvinen
Setan koulutussuunnittelija

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design