Me teimme sen

Me teimme sen

Tänään Suomessa vihitään avioliittoon ensimmäiset samaa sukupuolta olevat parit ja rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat halutessaan muuttaa parisuhteensa avioliitoksi. Iloitsemme niiden kaikkien kanssa, jotka tänään vihdoin pääsevät avioliittoon – lämpimät onnittelut!

Viime päivinä toimittajat ovat soitelleet ahkerasti Setaan ja kysyneet, mitä avioliittolain muutos merkitsee.
Käytännössä tasa-arvoinen avioliittolaki merkitsee sitä, että samaa sukupuolta olevien parien liitot tunnustetaan samanarvoisina kuin muidenkin parisuhteet. Parisuhteita ei jaeta Suomessa enää kahteen eri kategoriaan osapuolten seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen perusteella.

Avioliittolain voimaantulo merkitsee sitä, että ihmiset, jotka on Suomen historiassa leimattu rikollisiksi ja sairaiksi, jotka on haluttu pitää näkymättömissä ja joille oikeuksia on annosteltu vähän kerrallaan, tulevat yhä enemmän osallisiksi niistä oikeuksista, jotka monille muille ovat itsestäänselvyyksiä.

On erityisen tärkeää, että tasa-arvoinen avioliittolaki tulee voimaan nyt, kun ihmisoikeuksia kyseenalaistavat äänet tuntuvat voimistuneen niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Avioliittolain muutos valaa uskoa, että asiat voivat muuttua paremmiksi silloinkin, kun moni asia vaikuttaa toivottomalta. Itsestään selvää se ei ole, vaan se vaatii väsymätöntä ja pitkäjänteistä työtä.

Maailma ei tule valmiiksi avioliittolain muutoksen jälkeen. Suomessa on edelleen voimassa translaki, joka loukkaa henkilöiden fyysistä koskemattomuutta sekä itsemääräämisoikeutta. Suomessa sallitaan vielä intersukupuolisille vauvoille tehtävät lääketieteellisesti tarpeettomat leikkaukset. Perheoikeudet eivät vielä turvaa sateenkaariperheissä elävien lasten oikeutta kaikkiin vanhempiinsa. Lhbtiq-turvapaikanhakijoiden tilanne on usein täysin kohtuuton. Homo- ja transfobinen kiusaaminen kouluissa on yleistä. Myös yhteiskunnan hetero- ja sukupuolinormeista johtuva syrjinnän pelko rajoittaa vielä monia loistamasta omana itsenään.

Kiitos kaikille nille, jotka ovat olleet vuosien saatossa mukana taistelemassa samaa sukupuolta olevien parien oikeuksien puolesta! Kiitos niille, jotka ovat laittaneet itsensä likoon silloin, kun homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu! Kiitos vuosia ja vuosikymmeniä Setan piirissä puurtaneille! Kiitos Tahdon-kansalaisaloitteen tekijöille ja tuohon mahtavaan kansanliikkeeseen osallistuneille! Kiitos kaikille, jotka ovat halunneet olla mukana tekemästä maailmasta yhdenvertaisempaa!

Tänään levähdämme ja juhlimme rakkautta ja yhdenvertaisuutta. Huomenna jatkamme töitä sen puolesta, ettei ketään syrjitä seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, sukupuolipiirteiden tai perhemuodon takia, ei Suomessa, eikä muualla maailmassa. Mukaan tähän työhön voi lähteä liittymällä lukuisiin jäsenjärjestöihimme, lahjoittamalla ihmisoikeustyölle tai äänestämällä tulevissa kuntavaaleissa sateenkaariasioita ajavia ehdokkaita.

Viima Lampinen
puheejohtaja

Kerttu Tarjamo
pääsihteeri

Kuvassa vasemmalla Kerttu Tarjamo ja oikealla Viima Lampinen. 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design