Lausunto ulkoministeriölle yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista YK:n periaatteista

LAUSUNTO: YRITYSTOIMINTAA JA IHMISOIKEUKSIA KOSKEVAT YK:N OHJAAVAT PERIAATTEET; LUONNOS EUROOPAN NEUVOSTON MINISTERIKOMITEAN SUOSITUKSEKSI JÄSENVALTIOILLE

Ulkoministeriölle

Seta kiittää mahdollisuudesta lausua valmisteilla olevasta luonnoksesta Euroopan neuvoston ministerikomitean suositukseksi jäsenvaltioille ihmisoikeuksista ja yritystoiminnasta ja lausuu alla muutamista keskeisistä periaatteista ja sisällöistä suositusten laatimisen tueksi.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuu huomattava määrä ihmisoikeusloukkauksia, kuten syrjintää, monella eri elämänalueilla.  Yritystoiminta on yksi näistä. Seta on tyytyväinen, että seksuaalinen suuntautuminen on luonnoksessa mainittu yhtenä syrjintäperusteena, valitettavasti sukupuolivähemmistöjen näkökulma täysin ohitettu. On kuitenkin tärkeää huomioida myös sukupuolen moninaisuus ihmisoikeusnäkökulmasta yritystoiminnassa. Erityiset osa-alueet yritystoiminnassa, joissa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutuminen on huomioitava, koskevat muun muassa yritysten henkilöstöpolitiikkaa sekä asiakkuuksien tematiikkaa.

Edellä todetun lisäksi Seta haluaa kiinnittää ministerikomitean huomiota seuraaviin luonnoksen yksityiskohtiin:

Suositusten liitteen otsikon II. (Measures to promote the State duty to respect human rights) alla kohdassa 5. listataan kiellettyjä syrjintäperusteita. Perusteet alkavat englanninkielisellä termillä “sex”, joka voidaan tulkita kapeasti merkitsevän suomen kielen sanaa ”sukupuoli”. Seta ehdottaa, että sukupuolta syrjintäperusteena laajennettaisiin kattamaan eksplisiittisesti myös sukupuolen moninaisuus. Tämä toteutuu, kun käytetään suomen kielen ilmaisua ”sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu”, englanniksi ”gender identity and expression”.  Kohdassa 5. tulisi siis sana ”sex” poistaa ja korvata se ilmaisulla ”gender identity and expression”.

Ehdotamme myös, että saman kohdan alle tulisi lisätä eksplisiittisesti ”perhemuodot” kiellettynä syrjintäperusteena.

Otsikon III. (Measures to promote the corporate responsibility to respect human rights) alla kohdassa 14. käsitellään kolmansissa maissa tapahtuvaa liiketoimintaa ja sensitiivisiä ihmisoikeuskysymyksiä sekä kielteisiä vaikutuksia eri kohderyhmille. Seta ehdottaa, että tähän kohtaan lisätään kohderyhmiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt.

Otsikon VI. (The role of human rights defenders) alla kohdassa 40. kehotetaan jäsenmaita konsultoimaan ja tekemään yhteistyötä kansallisten ihmisoikeustoimijoiden kanssa mahdollisten liiketoiminnassa tapahtuvien ihmisoikeusrikkomusten tunnistamisessa sekä arvioimisessa. Erityisen tärkeää tämä yhteistyö olisi niitä syrjintäperusteita edustavien tahojen kanssa, joiden ihmisoikeuskysymykset eivät ole yleisesti tunnettuja, kuten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt.

Helsingissä 9.9.2014

Marita Karvinen
Pääsihteeri Seta ry
p. 040 570 4328
paasihteeri[at]seta.fi

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design