Kiitos suomalaiset!

Kiitos suomalaiset!

Juuri äsken tarvittavan 50 000 allekirjoittaneen raja meni rikki Äitiyslaki-kansalaisaloitteessa! Tästä iso kiitos kuuluu kaikille vapaaehtoisille ympäri Suomen, järjestöille, yksityisille toimijoille, meille kaikille!

”Tämä on jälleen yksi iso askel kohti yhdenvertaista Suomea”, Seta ry:n puheenjohtaja Panu Mäenpää kommentoi, ja jatkaa: ”Jälleen kerran nähtiin se voima, mikä tulee siitä, kun yhdessä rakennamme Suomea aina vain paremmaksi. Se, että saimme näin vahvan tuen monelta eri taholta kielii vahvasta halusta auttaa kanssaihmisiä. Tämä on paitsi yhdenvertaisuuden, niin myös empatian ja yhteisöllisyyden voitto.”

Eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi. Jos aloite tulee eduskunnassa hylätyksi, samasta asiasta on mahdollista tehdä uusi kansalaisaloite.

Isyyslain uudistuksen yhteydessä valmisteltiin äitiyslaki, jossa huomioitiin myös sateenkaariperheiden lasten oikeudet. Erimielisyyksien vuoksi lakiesitys äitiyslaista jäi kuitenkin hallitukselta antamatta.

Äitiyslain avulla ei-synnyttävä äiti voisi tunnustaa lapsen omakseen, jos raskaus on alkanut hedelmöityshoitoklinikalla parin yhteisestä suostumuksesta. Tunnustus otettaisiin vastaan samoin kuin isyyden tunnustaminen. Isyyden tunnustaminen on mahdollista myös hedelmöityshoidoilla hankitun lapsen kohdalla. Äitiyslain ansiosta naisparin lapsi olisi yhdenvertaisessa asemassa eri sukupuolta olevien parien lasten kanssa.

Oikeusministeriössä valmiina odottava lakialoite äitiyslaista pyritään tuomaan eduskuntaan  kansalaisaloitteella. Kansalaisaloite äitiyslaista pyrkii turvaamaan lapselle oikeuden molempiin vanhempiinsa syntymästä lähtien. Uusi laki olisi siten myös YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen mukainen. Lasten oikeuksien sopimuksen 2. artikla kieltää lapsen syrjinnän hänen vanhempiensa ominaisuuksien vuoksi. Vanhempien sukupuoli ei saa vaarantaa lapsen oikeudellista asemaa.

Nimien kerääminen äitiyslakialoitteeseen alkoi 28.11.2015. Mukana kampanjassa on lukuisia ihmisoikeus-, lapsi- ja perhejärjestöjä. Kampanja päättyy virallisesti 28.05.2016, nimien kerääminen jatkuu siihen saakka.

Lisätietoja:

Panu Mäenpää, puheenjohtaja, Seta ry, 050 3011332, panu.maenpaa@seta.fi
Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design