Järjestöstrategia

Hyväksytty Setan edustajakokouksessa 27.11.2016.

Setasta löytyy Suomen paras ja ajankohtaisin asiantuntemus lhbtiq-asioissa. Setaa kuullaan ja kuunnellaan aktiivisesti seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä niin valtakunnallisesti kuin maakunnissakin. Seta on ottanut jalansijaa myös kansainvälisessä ihmisoikeustyössä, jossa toimimme näkyvästi muun muassa eurooppalaisen verkostomme ILGA-Euroopan kautta.

 • Setan toiminta on alueellisesti kattavaa ja huomioi jäsenjärjestöjen yksilölliset tarpeet.
 • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet, osallisuus ja hyvinvointi on valtakunnallisesti turvattu.

Setan järjestöperheeseen on tullut uusia jäseniä ja jäsenjärjestöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä on kasvanut. Jäsenillä on käytössään mobiilijäsenkortti, jonka kautta he voivat hyödyntää valtakunnallisia ja paikallisia jäsenetuja. Verkossa olevien vuorovaikutuskanavien avulla Seta kerää jäsenistöltä säännöllisesti kokemuksia ja palautetta vaikuttamistyönsä tueksi.

Asiantunteva lhbtiq-ihmisoikeustoimija

Seta nostaa uusia seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Setan toimijoita koulutetaan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä ihmisoikeusasioissa. Setan kansainvälinen toiminta antaa eväitä vaikuttamistyöhön sekä jäsenille mahdollisuuksia toimia kansainvälisesti.

Seta on järjestö, jolla on keskusteluyhteys kaikkiin puolueisiin ja joka saa tavoitteitaan läpi hallitusohjelmaan. Seta käyttää vaikuttamistyössään jäsenjärjestöiltä saatua tietoa ja tutkimustietoa sekä edistää lhbtiq-tutkimusta.  Seta on hyvin edustettuna kotimaisten ihmisoikeustoimijoiden verkostoissa.

Toimenpiteet:

 • Seta lisää seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvää tutkimusta tekemällä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja tutkijoiden kanssa.
 • Luottamushenkilöiden roolia vaikuttamisessa vahvistetaan.
 • Setan kansainväliselle toiminnalle määritellään tavoitteet ja laaditaan toimenpidesuunnitelma kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi.
 • Seta kouluttaa jäsenistöä lhbtiq-ihmisten ihmisoikeuksista sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
 • Vahvistetaan Setan henkilökunnan toimintaedellytyksiä toimia asiantuntijaorganisaationa.
 • Selvitetään vaihtoehdot Transtukipisteen toiminnan organisoimiseksi.

Luotettu vaikuttaja, haluttu yhteistyökumppani

Seta tunnetaan niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin asiantuntijaorganisaationa, jonka kannanottoihin ja lausuntoihin voi luottaa. Suuren yleisön keskuudessa Seta on luotettava ja kiinnostava lhbtiq-ihmisoikeustoimija, jonka tavoitteita halutaan tukea. Setan järjestöperheen keskuudessa Seta on luotettava toimija, joka toimii päämäärätietoisesti kohti yhteisesti sovittuja tavoitteita. Seta on vetovoimainen työpaikka ja järjestön luottamustoimista kilpaillaan. Jäsenjärjestöjen toiminta vetää mukaan uusia aktiiveja. Yhä useammat yritykset ja yksityishenkilöt haluavat tukea Setan toimintaa myös taloudellisesti.

Toimenpiteet:

 • Varmistetaan riittävät henkilöstöresurssit, jotta pystytään vastaamaan kasvaneeseen asiantuntijapalveluiden tarpeeseen.
 • Seta tekee sidosryhmä- ja julkisuuskuvakartoituksen vuosina 2017 ja 2020. Analyysin perusteella tehdään kohderyhmäkohtainen viestintästrategia ja asetetaan tavoitteet viestinnälle. Tuloksia voidaan tarkastella vastaavassa kartoituksessa muutaman vuoden välein.
 • Seta kehittää kampanjointiosaamistaan yhteistyössä kumppanien ja viestinnän ammattilaisten kanssa.
 • Seta työstää suunnitelman varainhankintaan ja kerää 15 % budjetistaan omalla varainhankinnalla vuoteen 2020 mennessä. Vertailuarvona käytetään vuoden 2016 budjetin loppusummaa.
 • Seta tarjoaa jäsenjärjestöjen käyttöön materiaaleja sekä vinkkejä nykyaikaisista työkaluista ja koulutusta viestintään.
 • Visuaalisen ilmeen päivitystarve arvioidaan seuraavan kerran vuonna 2020.

Jäsenjärjestöjensä toiminnan tukija

Seta tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa tarjoamalla yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa koulutusta järjestötoimintaan sekä yhteistyöfoorumin erityisesti puheenjohtajien jaksamisen tueksi. Seta pyrkii helpottamaan jäsenhankintaa ja keventämään jäsenjärjestöjensä hallinnollista taakkaa ottamalla käyttöön keskitetyn jäsenrekisterin ja mobiilijäsenkortin. Jäsenjärjestöjen ja Setan yhteistyötä ja tulevaa toimintaa käydään läpi vuosittaisilla koulutuspäivillä aina vuoden alussa.

Toimenpiteet:

 • Seta kokoaa jäsenjärjestöjensä puheenjohtajista puheenjohtajaverkoston ja vahvistaa sen toimintaedellytyksiä kahdella vuosittaisella tapaamisella sekä virtuaalisella keskusteluforumilla.
 • Seta selvittää yhteisen jäsenrekisteritietokannan perustamisen ja siihen pohjautuvan mobiilijäsenkortin tuomisen jäsenjärjestöjen käyttöön.
 • Seta hakee rahoitusta järjestösihteerin palkkaamiseksi järjestötyön tueksi.
 • Järjestötyön osaamista vahvistetaan lisäämällä koulutusta ja aktiivien kohtaamisia.
 • Seta päivittää koulutustuotteet helposti ostettavaan muotoon ja kehittää koulutustoiminnan valtakunnallista koordinointia yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.
 • Setan järjestöperhe juhlii onnistumisia ja huomioi erityisen ansioituneet toimijat vuosittain edustajakokouksen yhteydessä.
 • Setan henkilökunta tukee jäsenjärjestöjä aktiivisella dialogilla, vapaaehtoistoiminnan kouluttamisella sekä koordinoinnilla.

Strategian toimeenpanoa arvioidaan vuosittain Setan valtuustossa.

Edelliset strategia

Seta 2015 – Setan järjestöstrategia [PDF]
Hyväksytty edustajakokouksessa 27.11.2010

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design