Hlbt-ihmisiin kohdistuva syrjintä ja viharikokset yleisiä Euroopassa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemukset esiin tänään julkistetussa EU:n perusoikeusviraston laajassa hlbt-kyselytutkimuksessa.

EU:n perusoikeusvirasto julkisti tänään tuloksia ainutlaatuisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia kartoittaneesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan keskeisiä ihmisoikeusongelmia Euroopassa ovat laaja kiusaaminen oppilaitoksissa, transihmisten kokema syrjintä työelämässä, työnhaussa ja terveydenhuollossa sekä lukuisat viharikokset, joita myös jätetään laajasti raportoimatta.

Keväällä 2012 toteutettuun kyselyyn vastasi yli 93 000 EU:ssa ja Kroatiassa asuvaa vähintään 18-vuotiasta lesboa, homoa, biseksuaalia ja transihmistä, joista reilu 3400 Suomesta.
Kysely on siten laajin koskaan kerätty aineisto seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksista Euroopassa.Tulokset julkistettiin Haagissa Alankomaiden hallituksen järjestämässä kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssissa ”Joining Forces, Moving Forward; in Europe and beyond”.

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja/tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää koettiin vastanneiden mukaan laajasti kaikilla elämänalueilla koulussa, työpaikoilla ja terveydenhuollossa. Väkivallan uhriksi joutumisesta oletetun sateenkaaritaustan vuoksi raportoitiin kaikissa ryhmissä. Joka neljäs vastaaja oli kokenut väkivaltaa tai häntä oli uhattu väkivallalla viimeisen viiden vuoden aikana.

”On todella huolestuttavaa, että vastaajat kertoivat ilmoittavansa hyvin vähän kokemiaan viharikoksia viranomaisille. Pääsyyksi kerrotaan, ettei asioiden uskota muuttuvan ilmoituksesta huolimatta. Ihmisiä täytyy rohkaista entistä enemmän tekemään ilmoituksia ja toisaalta kouluttaa viranomaisia käsittelemään niitä asianmukaisella tavalla kaikkialla, myös Suomessa”, Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi sanoo.

Tutkimustulosten mukaan kaikissa tutkituissa maissa melkein puolet (47 %) seksuaalivähemmistöön kuuluvista oli kokenut henkilökohtaista syrjintää tai häirintää seksuaalisen suuntautumisensa perusteella.

Transihmiset kohtaavat syrjintää tutkituista ryhmistä selvästi eniten. Erityisen selvästi tämä näkyy työelämässä ja työnhaussa, jossa syrjintää koki joka kolmas. Koulukiusaaminen ja häirintä ovat tulosten mukaan erittäin yleisiä. Kaikissa tutkituissa maissa keskimäärin yhdeksän kymmenestä oli kuullut kouluissa ja oppilaitoksissa negatiivisia kommentteja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista.

Tutkimusraportissa vertaillaan myös eri maiden vastaajia. Suomessa työelämässä tai työnhaussa koettu syrjintä on vertailussa vähäisempää kuin muissa maissa, vaikka kuitenkin 15 % ilmoitti tulleensa syrjityksi. Suomalaiset vastaajat olivat muiden maiden vastaajia useammin olleet avoimia omasta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä kouluissa ja oppilaitoksissa. Silti melkein 60 % vastaajista oli osin tai täysin peittänyt todellisen itsensä alle 18-vuotiaana.

Seta järjestää Perusoikeusviraston tutkimuksen pohjalta 5. kesäkuuta seminaarin yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston kanssa. Seminaari pidetään eduskunnassa otsikolla Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt koulussa, työelämässä ja palvelujen käyttäjinä – mitä uutta EU:n perusoikeusviraston tutkimus kertoo? Ilmoittautuminen seminaariin on avattu osoitteessa http://fralgtb.eventbrite.com.

Eilen julkaistiin myös ILGA-Euroopan tekemä eri Euroopan maiden lainsäädäntöä vertaileva vuosiraportti ja sateenkaarikartta. Suomi oli vertailuasteikolla 14. paras maa hlbti-ihmisoikeuksien edistämisessä.

Linkit materiaaliin:

Tutkimusraportin julkistus ja livelähetys (pe 17.5. klo 10-12 Suomen aikaa).

Seta on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on yhdenvertaisuuden toteutuminen riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setassa toimii Transtukipiste, joka tarjoaa tukipalveluja transihmisille ja intersukupuolisille. Seta on ILGA-Euroopan jäsenjärjestö.

EU:n perusoikeusvirasto (Fundamental Rights Agency, FRA) on perustettu vuonna 2007. Se tekee tutkimusta Lissabonin sopimuksen mukaisten perusoikeuksien toteutumisesta EU:n nykyisissä ja tulevissa jäsenmaissa. Perusoikeusvirasto on aikaisemmin julkaissut selvityksiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja viranomaistoiminnasta. Nyt julkistettu tutkimus on ensimmäinen Perusoikeusviraston suoraan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille tekemä kyselytutkimus. Kysely oli suunnattu 18-vuotiaille ja sitä vanhemmille EU:ssa ja Kroatiassa asuville. Kysely toteutettiin anonyyminä nettikyselynä huhti-kesäkuussa 2012. 

Joitain keskeisiä tuloksia:

– Yli 80 prosenttia kaikista vastaajista kaikissa EU-jäsenmaissa muisti kuullensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluviin nuoriin kohdistuvia negatiivisia kommentteja koulussa.

– Kaksi kolmesta (67 %) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvasta vastaajasta kertoi, että oli aina tai usein piilottanut todellisen indentiteettinsä opiskeluaikana ennen 18 ikävuotta.

– Keskimäärin yksi viidestä työssäkäyvästä tai työtä etsivästä vastaajasta koki tulleensa syrjityksi työelämässä tai työnhaussa. Transihmisistä jopa joka kolmas koki syrjintää työelämässä tai työnhaussa.

– Joka viides (18 %) vastaaja, joka oli käynyt kahvilassa, ravintolassa, yökerhossa tai baarissa, kertoi kohdanneensa henkilökohtaista syrjintää.

– Neljäsosa (26 %) kaikista vastaajista oli kokenut tai heitä oli uhattu väkivallalla viimeisen viiden vuoden sisällä.

– Kolme kymmenestä transsukupuolisesta vastaajasta kertoi kokeneensa väkivaltaa tai uhkailua useammin kuin kolme kertaa kuluneen vuoden sisällä.

– Enemmistö vastaajista, jotka olivat kokeneet väkivaltaa viimeisen viiden vuoden sisällä, sanoivat, että viimeisin hyökkäys kohdistui heihin osittain tai täysin siksi, että he kuuluivat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Vain 17 % vastaajista raportoi poliisille viimeisimmästä kokemastaan viharikoksesta.

– Noin 66 % vastaajista ei uskalla kävellä julkisesti käsi kädessä samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa. Luku on korkeimmillaan varsinkin homomiesten (74 %) ja biseksuaalien miesten (78 %) parissa.

– Enemmän kuin joka viides vastaaja kertoi, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä vitsailu on jokapäiväistä ja laajalle levinnyttä.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblrFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedintumblr
Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design