Haluatko vaikuttaa? Hae Setan hallitukseen 12.10. mennessä!

Haluatko vaikuttaa? Hae Setan hallitukseen 12.10. mennessä!

Kiinnostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksessa? Kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan 12.10.2015 mennessä ja vastaavan vaalivaliokunnan esittämiin kysymyksiin.

Edustajakokouksessa 28.–29.11.2015 valitaan vuosiksi 2016–2017 Setan hallitukseen

  • yksi varapuheenjohtaja
  • neljä hallituksen jäsentä (kolme varsinaista ja yksi varajäsen: varajäseneksi ei asetuta ehdolle erikseen).

Hallitukseen valittavista henkilöistä tulee olla miehiä 1–3 ja naisia 2–4.

Keväällä järjestetty valtuusto päätti asettaa vaalivaliokunnan etsimään ehdokkaita sekä keräämään ehdokasesittelyt. Näin jäsenjärjestöt saavat jo ennen edustajakokousta hyvän ennakkokuvan ehdokasasettelusta.

Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi on tärkeää, että hyviä ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin täytettäviä tehtäviä. Koska Seta on valtakunnallisena järjestönä näkyvä poliittinen vaikuttaja, on myös olennaisen tärkeää, että sen päätöksentekijöillä on moninaiset taustat ja että he edustavat sukupuolten kirjoa sekä tuovat alueellista näkökulmaa hallituksen työskentelyyn.

Olennaista hyvälle hallituksen jäsenelle on kiinnostus ja halu edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia, mahdollisuus sitoutua tehtävään (kokoukset Helsingissä noin kerran kuukaudessa ja lisäksi sähköpostikeskusteluja) sekä mielellään vahva kokemus jostain Setan toimintaan olennaisesti liittyvästä aihealueesta tai asiasta (esim. ihmisoikeudet, koulu ja varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveysala, lakiasiat, nuorisotyö, viestintä, poliittinen vaikuttaminen, vapaaehtoistyö, koulutustoiminta, talousasioiden tuntemus, varainhankinta, tieto- ja viestintätekniikka, kansainvälinen toiminta, tapahtumajärjestäminen, tutkimus, media).

Setan hallitus avaa erinomaisen näköalapaikan valtakunnallisen järjestön johtamiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen ihmisoikeuksien edistämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hallitus päättää Setan toiminnasta edustajakokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta ja kantaa työnantajavastuusta suhteessa Setan työntekijöihin. Hallituksen työskentelykieli on suomi, mutta toivotamme tervetulleiksi myös muunkieliset ehdokkaat.

Hallitukseen valittavat henkilöt eivät edusta mitään tahoa eli eivät toimi kenenkään mandaatilla.

Huomioithan, että pelkkä vaalivaliokunnalle ilmoittautuminen ei ole vielä virallinen ehdokkuus, vaan siihen tarvitaan äänivaltaisen edustajan esitys edustajakokouksessa. Ehdolle voi myös asettua vaalivaliokunnan deadlinen jälkeenkin, mutta silloin ei saa esittelyään yhteiseen materiaaliin.

Setan sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 jäsentä ja 2 varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain yksi varapuheenjohtaja sekä joka toinen vuosi kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen ja joka toinen vuosi puheenjohtaja sekä kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi on valittava naisia, miehiä ja henkilöitä, jotka eivät itse katso kuuluvansa kumpaankaan mainittuun sukupuoleen niin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet yhteenlaskien on hallituksessa naisia ja miehiä kumpiakin vähintään neljä (4) henkilöä.”

Mikäli kiinnostuit ehdokkuudesta, ilmoittaudu vaalivaliokunnan jäsenelle Leena Tarjamolle viimeistään 12.10.2015 osoitteeseen leena[at]tarjamo.fi Lähetä samalla vastauksesi vaalivaliokunnan kysymyksiin.

 

Kysymykset:

Mikäli et halua jotain yksityistietoasi kerrottavan esittelymateriaaleissa, kirjoita sen perään salainen.

Nimi:
Ikä:
Paikkakunta:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Sukupuoli (nainen/mies/muu):

1. a) Oletko jonkin Setan jäsenjärjestön jäsen? Minkä? Mistä vuodesta alkaen?
b) Miksi liityit jäseneksi tai miksi et ole jäsen?

2. Oletko toiminut jonkin Setan jäsenjärjestön aktiivina, hallituksen jäsenenä tms.?

3. a) Mikä on mielestäsi Setan hallituksen jäsenen tehtävä?
b) Jos pyrit varapuheenjohtajaksi: mikä on mielestäsi varapuheenjohtajan tehtävä ja rooli Setassa?

4. Miksi juuri sinä olisit hyvä jäsen Setan hallitukseen?

5. Mitkä ovat mielestäsi Setan tärkeimmät tehtävät nyky-yhteiskunnassa sekä tulevaisuudessa? (mainitse kummastakin korkeintaan viisi asiaa)

6. Mihin järjestöllisiin asioihin haluaisit eniten vaikuttaa Setassa?

7. Miten aiot vaikuttaa näihin asioihin, jos sinut valitaan Setan hallitukseen?

8. Kerro vapaamuotoisesti toiminnastasi hlbti-asioiden parissa ja/tai muussa ihmisoikeustyössä.

9. Setan hallituksessa on hyötyä monenlaisesta osaamisesta. Onko sinulla jotain ominaisuuksia/taitoja/taustaa/kiinnostuksen kohteita tms., joista ajattelisit olevan hyötyä hallituksen jäsenen/varapuheenjohtajan tehtävän hoitamisessa ja joista haluaisit mainita?

> Kysymykset .docx-muodossa

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design