Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: transihmisten pakkosterilisointi ihmisoikeusloukkaus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: transihmisten pakkosterilisointi ihmisoikeusloukkaus

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään todennut Ranskaa koskevassa päätöksessään, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ehtona loukkaa ihmisoikeuksia. Tuomioistuin toteaa, että Ranska on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklaa (oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta) vaatiessaan transihmisiltä todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä ennen kuin heidän sukupuolensa on voitu oikeudellisesti vahvistaa.

”Tämä on todella tärkeä päätös, jota on odotettu pitkään. Nyt niiden 22 eurooppalaisen maan, jotka vielä vaativat lisääntymiskyvyttömyyttä oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen ehtona, tulee muuttaa ihmisoikeuksia loukkaava lakinsa. Viesti Suomellekin on nyt selvä: transihmisten pakkosterilisointi on lopetettava” toteaa Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Suomalaiset järjestöt ovat jo pitkään vaatineet Suomen vanhentuneen translain ihmisoikeuperustaista kokonaisuudistusta, mutta hallitus ei ole edennyt asiassa.

EIT on 1980-luvulta lähtien tehnyt useita lhbtiq-ihmisten ihmisoikeuksia vahvistavia päätöksiä, jotka ovat koskeneet mm. homoseksuaalisuuden dekriminalisointia, pride-mielenosoituksia ja samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuusoikeuksia.

 

Linkki EIT:n päätökseen: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-5677681-7200217%22]}
Eurooppalaisen transjärjestö TGEU:n tiedote: http://tgeu.org/echr_end-sterilisation/
Tietoa translain uudistamistarpeista: http://translaki.fi/ 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design