Asiallisen tiedon omena tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkiselle

Seta jakaa vuosittain Asiallisen tiedon omenan taholle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa. Kunniarotta-maininta annetaan vuosittain taholle, joka on esittänyt syrjiviä mielipiteitä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä tai harjoittanut syrjintää.

Seta ry on palkinnut perinteisellä Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinnolla tasa-arvovaltuutettu, varatuomari Pirkko Mäkisen esimerkillisestä työstä transihmisten hyväksi.

Kunniarotta-antipalkinto myönnettiin Pietarin kuvernööri Georgij Poltavchenkolle. Huomionosoitukset julkistettiin Helsinki Priden puistojuhlassa Hakasalmen puistossa lauantaina 30.6.

Pirkko Mäkinen on tehnyt merkittävän linjavalinnan tulkitessaan, että myös sukupuolivähemmistöt eli transihmiset ja intersukupuoliset kuuluvat tasa-arvolain soveltamisalaan. Mäkisen linjaus on Setan arvion mukaan vaikuttanut siihen, että hallitus on luvannut kirjata sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuojan tasa-arvolakiin.

Tasa-arvovaltuutettu on määrätietoisesti vaikuttanut Kelan käytäntöjen muuttamiseksi transihmisten hormonikorvaushoitojen ja sairauspäivärahaoikeuden osalta, teettänyt laajan selvityksen sukupuolivähemmistöjen asemasta ja järjestänyt viranomaisille seminaarin sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta.

”Hän on sydämellinen ja antaumuksellinen ihmisoikeusaktivisti, joka on tehnyt pitkäjänteistä työtä tasa-arvon edistämiseksi Suomessa”, Setan puheenjohtaja Outi Hannula sanoi julkistamispuheessaan.

”Tasa-arvovaltuutetun toimisto on monille transihmisille paikka, josta saa neuvoa ja tukea syrjinnän lopettamiseksi”, Hannula totesi. Seta haluaakin kiittää huomionosoituksella toimiston koko henkilökuntaa.

Kunniarotta 2012 on Pietarin kuvernööri Georgij S. Poltavchenko. Hän allekirjoitti keväällä lain, joka kieltää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta kertomisen alaikäisille Pietarissa. Käytännössä lain avulla voidaan kieltää kaikki homo- ja biseksuaalisuutta tai sukupuolen moninaisuutta käsittelevät julkaisut, kirjat, elokuvat, julkiset puheenvuorot ja mielipiteenilmaisut.

Antipalkinnolla Seta ilmaisee huolensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksista lähialueillamme. Myönteinen kehitys ei ole itsestään selvyys missään maassa, ei edes Suomessa. Suomalaisten tulee ilmaista tukensa ihmisoikeuksien puolustajille lähialueillamme, ja vaatia valtioita kunnioittamaan ihmisoikeusvelvoitteitaan.

”Poltavchenko olisi tahtoessaan voinut kieltäytyä lain vahvistamisesta. Laki on Venäjän oman perustuslain ja kansainvälisten sitoumusten vastainen. Tilanne Pietarissa on huolestuttava etenkin, kun sama kehitys on leviämässä muualle Venäjälle”, Outi Hannula sanoi.

Lisätiedot:

Outi Hannula, puheenjohtaja, Seta ry, p. 050 337 5616, outi.hannula@seta.fi

Kuvia julkaisuhetkestä, kuvaaja Eliisa Alatalo:
https://www.dropbox.com/sh/nm1df3wxbj6q4zt/cXXVFslovG/makinen_pirkko

Outi Hannulan koko puheenvuoro Helsinki Pride -puistojuhlassa

Seta jakaa vuosittain Asiallisen tiedon omena -kunniamaininnan taholle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa. Vuoden 2012 palkinnon saa tasa-arvovaltuutettu, varatuomari Pirkko Mäkinen työstään transihmisten aseman parantamiseksi.

Pirkko Mäkinen on tehnyt hienoa työtä pitkään ja todella ansainnut meiltä kiitokset ja raikuvat aplodit. Hän on sydämellinen ja antaumuksellinen ihmisoikeusaktivisti, joka on tehnyt pitkäjännitteisesti työtä ihmisten tasa-arvon edistämiseksi Suomessa. Mäkinen on tehnyt merkittävän linjavalinnan tulkitessaan myös sukupuolivähemmistöjen kuuluvan tasa-arvolain soveltamisalaan, eurooppalaisiin oikeustapauksiin perustuen, ja ottanut transihmisten ja intersukupuolisten ongelmiin puuttumisen osaksi omaa toimenkuvaansa.

Tasa-arvovaltuutetun tulkinnalla on ollut kauaskantoisia vaikutuksia, ja käsitys transihmisten kuulumisesta itsestäänselvästi osaksi naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevaan lainsäädäntöön valtaa alaa. Tämä on luonut pohjaa sille, että sukupuolivähemistöjen syrjintäsuoja tullaan kirjoittamaan auki tasa-arvolakiin tulevan vuoden aikana. Tilanne on kansainvälisestikin merkittävä, sillä transihmisten yhtäläisiä oikeuksia ei ole juuri lainkaan kirjattu tasa-arvolakiin muissakaan maissa.

Tasa-arvovaltuutetun toimisto on ollut monille syrjintää kokeneille transihmisille paikka, josta hakea neuvoa ja tukea oman tilanteen selvittämiseksi – tällaista vastaavaa tahohan ei seksuaalisen suuntautuamiseen liittyvästä syrjinnästä ole olemassa. Valtuutetun toimisto on myös itse proaktiivisesti edistänyt sukupuolivähemmistöjen asemaa erilaisilla lausunnoilla ja kannanotoilla. Mäkinen on esimerkiksi vaikuttanut Kelan käytäntöjen muuttamiseksi transihmisten oikeuksien osalta; valtuutettu on kiinnittänyt huomiota siihen, että erityisesti hormonikorvaushoitojen ja sairauspäivärahaoikeuden kohdalla yksittäisen henkilön oikeusturva on usein jäänyt puutteelliseksi.

Hyvä esimerkki muillekin toimijoille on valtuutetun vuonna 2012 julkaisema laaja-alainen tutkimus, jossa jossa selvitettiin sukupuolivähemmistöjen todellista asemaa nyky-Suomessa. Tällainen perustieto eri syrjintäperusteista on todella tarpeen, jotta syrjinnän erityispiirteet ja muut ihmisten elämää rajoittavat ongelmat tulevat näkyviksi, jolloin niihin on myös perusteltua lähteä etsimään ratkaisuja.

Tällä huomionosoituksella haluamme muistaa ja kiittää koko tasa-arvovaltuutetun toimiston väkeä erinomaisesta työstä. Toimisto on tehnyt hyvää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, kuten transihmisten järjestöjen kanssa (Seta, Trasek, DWC). Iloksemme saimme keväällä kuulla, että Pirkko Mäkinen jatka tehtävässään uuden viisivuotiskauden, ja toivomme ja uskomme että hyvä yhteys valtuutetun toimistoon voi jatkua myös tulevaisuudessa.

Setan toinen huomionosoitus, kunniarotta-antipalkinto myönnetään vuosittain sellaiselle henkilölle tai taholle, joka on syrjineet tai muuten vaikeuttaneet seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämää. Näin Helsinki Priden osallistujina, hyvin onnistuneen marssin ja mukavan puistojuhlan tunnelmissa, meidän on helppo samaistua siihen syrjintään jota tämän vuoden palkinto koskee. Vain muutaman sadan kilometrin päässä marssimme ja puistojuhlamme olisi ollut rikos, poliisi saattaisi piirittää meidät hetkenä minä hyvänsä pidättääkseen järjestäjät ja osallistujat.

Tämän vuoden risut eli Kunniarotta-antipalkinto lähtee ykköspostina naapurimaahamme Venäjälle, Pietarin kaupunkiin ja siellä Pietarin kuvernöörille Georgi Poltavtshenkolle. Poltavchenko sinetöi tänä keväänä lain, joka kieltää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta kertomisen alaikäisille Pietarissa. Käytännössä lain avulla voidaan kieltää kaikki homo- ja biseksuaalisuutta tai sukupuolen moninaisuutta käsittelevät julkaisut, kirjat ja elokuvat sekä julkiset puheenvuorot ja mielipiteenilmaisut. Lailla voidaan rangaista järjestöjä niiden toiminnasta ja yksityishenkilöitä esimerkiksi hellyydenosoituksista. Lain perusteella on annettu sakkoja esim. ”Homous on normaalia” -kylttien kantamisesta.

Poltavchenko olisi tahtoessaan voinut kieltäytyä lain vahvistamisesta, koska laki on muun muassa Venäjän oman perustuslain ja kansainvälisten sitoumusten vastainen. Kehityksen suunta Pietarissa on huolestuttava, eteenkin kun sama kehitys on leviämässä muualle Venäjälle.

Laki syrjii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja kannustaa heidän syrjimiseen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin muillekin, kuten oikeus elää avoimesti omana itsenään, ilmaista mielipiteitä julkisesti, jakaa ja saada asiallista tietoa, toimia yhdistyksissä ja kokoontua. Pietarissa säädetty laki loukkaa näitä oikeuksia ja ruokkii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää ja vainoa.

Laki on herättänyt voimakasta vastustusta Venäjän ihmisoikeusjärjestöissä mutta myös kansainvälisesti muiden valtioiden taholta. Palkinnolla Seta haluaa osoittaa tukensa Pietarin ja Venäjän ihmisoikeusaktivisteille, jotka toimivat rohkeasti vaikeissa olosuhteissa. Vetoan myös Suomen valtioon ja muihin toimijoihin, jotta he eri tilanteissa kävisivät keskustelua Venäjän valtiojohdon ja muiden venäläisten valtaapitävien kanssa maan hlbt-tilanteesta ja ihmisoikeuskehityksestä. Pietarissa säädetty laki muistuttaa meitä itseämmekin siitä, että nykyinen yhdenvertaisuuskehitys ei ole itsestäänselvyys, ei Pietarissa kuten ei muuallakaan maailmassa, vaan sen eteen pitää jatkuvasti tehdä töitä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design