[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje marras-joulukuu 2015

Ajankohtaista ihmisoikeuspolitiikassa
1. Äitiyslakia ajetaan kansalaisaloitteella – näin osallistut!
2. Järjestöt antoivat lausuntoja avioliittolain liitelaeista
3. Setan jäsenjärjestöt: lhbti-turvapaikanhakijoiden erityistarpeet huomioitava
4. Yhdenvertaisuusvaltuutettu: hedelmöityshoitoon päästävä julkisessa terveydenhuollossa yhdenvertaisin perustein
5. Nobelin rauhanpalkinto Tunisialaiselle ihmisoikeusjärjestölle

Järjestöuutiset
6. Edustajakokous valitsi uusia kasvoja ja päätti toiminnan suuntaviivoista
7. Setan toimisto kiinni 21.12.–11.1.2016
8. Hae Setan nuorisotoimikuntaan!
9. Sinuiksi-vertaispuhelin tarjoaa sateenkaarevia vertaiskeskustelijoita
10. Anna vaikuttava joululahja: Lahjoita ihmisoikeustyölle!

Tapahtumat ja koulutukset
11. Transtukipisteen toiminta joulukuussa ja tammikuussa
12. VIELÄ MAHTUU: kokemuskouluttajakoulutus Helsingissä 13.12.

Muut uutiset
13. Sateenkaariperheistä kertova Ikioma perheeni -tarina nyt verkossa
14. Kysely sateenkaarinuorille tuen saamisesta identiteetin pohdinnassa
15. Ilmoittautuminen kesän 2016 protuleireille käynnistyi!
16. Muunsukupuolinen tai sukupuoleton! Hae mukaan henkilökuvasarjaan!

Toimintakalenteri

Äitiyslaki-leima1. Äitiyslakia ajetaan kansalaisaloitteella

Ihmisoikeudet | Kansalaisaloite äitiyslain säätämiseksi Suomeen käynnistyi viime lauantaina. Aloite keräsi ensimmäisinä päivinään 5000 kannatusta, mikä on 10 prosenttia tarvittavasta määrästä.

Äitiyslaki ehdittiin jo valmistella oikeusministeriössä, mutta se jäi hallitukselta kuitenkin antamatta eduskunnalle. Myöskään nykyinen hallitus ei antanut esitystä lokakuussa avioliittolain liitelakien osana, mikä olisi ollut luontevaa.

Äitiyslaki mahdollistaisi, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voitaisiin vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Tällainen käytäntö on voimassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja lukuisissa muissa Euroopan maissa kuten Maltalla ja Espanjassa.

Sateenkaariperheet kutsuu kaikkia osallistumaan kansalaisaloitteen nimienkeruuseen. Näin voit edistää äitiyslain saamista eduskuntaan:

* Jaa tietoa kansalaisaloitteesta ja kehota allekirjoittamaan. Kerro miksi asia on sinulle HENKILÖKOHTAISESTI tärkeä!
* Jaa oman/tutun perheen tarina somessa tai paikallisessa mediassa, tai kerro se meille (info@aitiyslaki.fi)
* Älä pelkästään peukuta ja jaa somessa – tartu puhelimeen ja hihaan!
* Varmista henkilökohtaisesti, onko sukulaisesi ja ystäväsi allekirjoittaneet.
* Kerää kannatusilmoituksia paperilomakkeille – se on helppoa! Ohjeet netissä (www.äitiyslaki.fi).
* Tee asiaa oivallisesti avaava kuva, meemi, sarjakuva, video – ja jaa se somessa!
* Tee aiheesta artikkeli julkaisuun, jossa työskentelet, tai houkuttele tuttu toimittaja tekemään juttu. Kampanjalta toimittaja saa tietoa ja haastateltavia.
* Pyydä tuntemiasi blogisteja ja some-kuninkaallisia päivittämään aiheesta
* Perusta FB-ryhmä aloitteen tueksi, esimerkiksi ”Isovanhemmat sateenkaariperheiden lasten puolesta” tai ”Homomiesten solidaarisuusrintama” – ryhmässä voitte ideoida ja toteuttaa yhdessä kampanjointia
* Muista www.ätiyslaki.fi ja ‪#‎Äitiyslaki

Tiedote: http://seta.fi/naisparien-lasten-turvallinen-kasvu-suojattava-aitiyslailla/
Äitiyslaki nyt! -haastattelu Setan sivuilla: http://seta.fi/aitiyslaki-nyt/
Iltalehden artikkeli: http://www.iltalehti.fi/perhe/2015112720736054_pr.shtml
Kampanjan sivusto: www.äitiyslaki.fi

 

2. Järjestöt antoivat lausuntoja avioliittolain liitelaeista

Ihmisoikeudet | Useat järjestöt sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu antoivat marraskuussa lausuntonsa avioliittolaista johtuviin muutoksiin koskien muita lakeja, kuten translakia. Useat järjestöt toivovat lausunnoissaan, että translakia muutettaisiin huomattavasti laajemmin kuin mitä nyt esitetään.

”On tärkeää, että liitännäislait saadaan samassa aikataulussa kuin missä avioliittolaki tulee voimaan. Olemme huolestuneita siitä, että translain muutos jää valitettavan suppeaksi. Nyt olisi akuutti tarve lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistolle, mikä olisi tässä yhteydessä helppoa toteuttaa. Tämän jälkeen tulisi jatkaa translain kokonaisuudistusta pikaisesti”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Setan lausunto > http://seta.fi/lausunto-lakivaliokunnalle-muutoksista-avioliittolain-liitelakeihin/

Ihmisoikeusliiton lausunto > c

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto > http://www.syrjinta.fi/web/fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-lausunto-lakivaliokunnalle-avioliittolain-liitelaeista

Sateenkaariperheiden lausunto > http://sateenkaariperheet.fi/userfiles/documents/Lausunto_LaVlle_avioliiton_liitelaeista_-_Sateenkaariperheet_ry_26.11.15.pdf

 

3. Setan jäsenjärjestöt: lhbti-turvapaikanhakijoiden erityistarpeet huomioitava

Ihmisoikeudet | Setan edustajakokous otti kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tukalaan tilanteeseen. Kannanotossa vaaditaan syrjintään ja häirintään puuttumista ja hyvinvoinnin edistämistä, esimerkiksi perustamalla lhbti-ihmisten erityistarpeet huomioiva vastaanottokeskus ja sijoittamalla heidät suurimpiin kaupunkeihin.

Seta on toteuttanut turvapaikanhakijoiden tukemista pienimuotoisesti muutaman vuoden ajan vapaaehtoisista koostuvan verkoston ja jäsenjärjestöjen tuella. Tällä hetkellä yhteydenottojen määrä on lisääntynyt kuitenkin huomattavasti etenkin Irakista ja Syyriasta tulevien keskuudesta. Setan saamien tietojen mukaan lhbti-ihmiset saavat tällä hetkellä poikkeuksetta oleskeluluvan. Suomeen arvioidaan saapuvan tänä vuonna ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, noin 30 000.

Valtakunnallisen Setan yhteydessä toimiva vapaaehtoisverkosto tukee yksittäisiä turvapaikanhakijoita osaamisensa puitteissa, muun muassa neuvomalla asiantuntevan avun piiriin ja tapaamalla heitä. Helsingissä HeSeta tarjoaa viikoittain kokoontuvan Together-vertaisryhmän sekä avoimia teemallisia iltoja. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Suomen Pakolaisavun kanssa ja sitä ohjaavat kaksi vertaisohjaajaa. Ryhmässä on mahdollista osallistua englanniksi, arabiaksi tai venäjän kielellä. Valtakunnallinen Sinuiksi-palvelu tarjoaa tukea myös turvapaikanhakijoille. Oulussa on muun muassa koulutettu muutamia vapaaehtoisia tukihenkilöitä¬. Joillakin paikkakunnilla Setan jäsenjärjestöt ovat tavanneet turvapaikanhakijoita ja olleet tarvittaessa yhteydessä vastaanottokeskuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on auki hankerahoitushaku, jonka tarkoituksena on edistää turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotoutumista sekä ruohonjuuritason yhdistysten toimintaa kotouttavan työn alalla. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on tarjonnut haettavaksi tukea nuorten turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajataustaisten kotouttamiseksi tehtävään työhön. Valtakunnallinen Seta hakee TEM-hankerahaa. HeSeta on tehnyt hakemuksen valtakunnallisesta hankkeesta OKM:lle.

Kannanotto kokonaisuudessaan > http://seta.fi/seksuaali-ja-sukupuolivahemmistoihin-kuuluvien-turvapaikanhakijoiden-erityistarpeisiin-vastattava/

HeSetan tiedote verkostoyhteistyöstä ja kuluneesta syksystä > http://www.heseta.fi/turvapaikanhakijoista

Ylen juttu aiheesta > http://yle.fi/uutiset/irakilainen_homo_joutuu_pelkaamaan_vastaanottokeskuksessa_suomessa/8453642

4. Yhdenvertaisuusvaltuutettu: hedelmöityshoitoon päästävä julkisessa terveydenhuollossa yhdenvertaisin perustein

Ihmisoikeudet | Yhdenvertaisuusvaltuutettu vei marraskuun lopulla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan tapauksen, jossa evättiin pääsy hedelmöityshoitoihin julkisessa terveydenhuollossa koskien seksuaalista suuntautumista.

Kantelun tehneen henkilön tapauksessa päätös hedelmöityshoidon epäämisestä tehtiin yliopistosairaaloiden johtajaylilääkäreiden linjaukseen vedoten. Sen mukaan julkisessa terveydenhoidossa toteutettavassa hedelmöityshoidossa ei käytetä luovutettuja sukusoluja resurssien puutteen vuoksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että yhteiskunnallisten resurssien jakaminen syrjivällä tavalla ei ole hyväksyttävä tapa ratkaista ongelmaa.

Hedelmöityshoitojen rajaaminen vain eri sukupuolta olevien parien mahdollisuudeksi on syrjintää. Monet ryhmät, kuten yksin hoitoa hakevat naiset, naisparit, transsukupuoliset, HIV-positiiviset henkilöt ja vammaiset henkilöt eivät ole myöskään saaneet hedelmöityshoitoja julkisessa terveydenhuollossa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedote > http://www.syrjinta.fi/web/fi/-/tiedote-27-11-2015-yhdenvertaisuusvaltuutettu-hedelmoityshoitoon-paastava-julkisessa-terveydenhuollossa-yhdenvertaisin-perustein

HS:n juttu > http://www.hs.fi/kotimaa/a1448525190928

 

5. Nobelin rauhanpalkinto Tunisialaiselle ihmisoikeusjärjestölle

Ihmisoikeudet | Suomalaiset kansalaisjärjestöt Seta mukaan lukien lähettivät kirjeen symbolisena tuen ja solidaarisuuden osoituksena Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme:lle (LTDH) onnitellakseen järjestön tekemää sitkeää ihmisoikeustyötä.

”We feel that awarding the Tunisian NGO community is a great sign for the whole human rights community and for the civil society actors all around the world, many of whom work under severe pressure and risk”, kirjeessä sanotaan.

LTDH on tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Palkinto jaetaan Oslossa kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä 10.12.

 

6. Edustajakokous valitsi uusia kasvoja ja päätti toiminnan suuntaviivoista

viima_lampinenJärjestö | Kauniaisissa marraskuun lopussa kokoontunut Setan edustajakokous valitsi uudeksi varapuheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle Viima Lampisen (kuvassa). Yhteisöpedagogiksi Mikkelissä opiskeleva 32-vuotias Lampinen on aiemmin toiminut Setan hallituksen jäsenenä. Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaksivuotiskaudelle valittiin uudelleen Henna Vidén ja uusina hallituksen jäseninä työskentelynsä aloittavat Mari Mäki ja Emil Bulut. Varajäseneksi valittiin Anssi Pirttijärvi.

”Hallituksemme tietotaito laajeni erinomaisesti. Odotan innolla hyviä keskusteluita vastaisuudessakin”, iloitsee puheenjohtaja Panu Mäenpää.

Vuonna 2016 järjestetään muun muassa enemmän järjestökoulutusta jäsenjärjestötoimijoille ja kiinnitetään huomiota hyvinvointiin.

”Alueellista yhteistyötä ja viestintää pyritään vahvistamaan keskustoimistosta käsin ja vuoden alusta aloitetaan myös uusien luottamushenkilöiden koulutus keskustoimistosta koordinoiden. Tavoitteena on tutustuttaa uudet toimijat järjestömaailmaan mahdollisimman kivuttomasti ja näin ollen myös vahvistaa vapaaehtoisten jaksamista ja innostamista.”

Puheenjohtajan katsaus > http://seta.fi/puheenjohtajan-katsaus-edustajakokous-valitsi-uusia-kasvoja-hallitukseen-ja-paatti-toiminnan-suuntaviivoista/

 

7. Setan toimisto kiinni 21.12.–11.1.2016

Järjestö | Valtakunnallisen Setan toimisto on kiinni joulukuussa 21.12.–11.1.2016. Transtukipisteen toiminnasta on lisätietoa uutiskirjeen kohdassa 12.

Kiireellisissä asioissa voi olla yhteydessä pääsihteeri Kerttu Tarjamoon ja puheenjohtaja Panu Mäenpäähän.

Yhteystiedot > http://seta.fi/yhteystiedot/

Apua ja tukea akuuttiin kriisiin > http://seta.fi/tuki-ja-neuvontapalvelut/ ja http://seta.fi/muiden-tarjoamat-palvelut/

 

8. Hae Setan nuorisotoimikuntaan!

Järjestö | Kiinnostavatko ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus? Tule mukaan Setan nuorisotoimikuntaan, jossa pääset vaikuttamaan ja osallistumaan työhön yhdenvertaisemman yhteiskunnan puolesta. Nuorisotoimikunta tukee Setan nuorisotyön kehittämistä ja suunnittelee omaa toimintaansa. 4–5 kertaa vuodessa kokoontuva toimikunta tuo nuorten näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin ja järjestön toimintaan.

”Toivomme, että toimikunta kokoonpanollaan edustaisi mahdollisimman moninaista joukkoa nuoria! Tarvitsemme siihen eritaustaisia nuoria, joilla on mielipiteitä, ideoita sekä halu toimia yhdessä”, sanoo nuorisotyön koordinaattori Lotte Heikkinen.

Kaikki 14–29-vuotiaat ovat tervetulleet hakemaan riippumatta sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan. Toimikuntaan haetaan 1-vuotiskaudelle ensisijaisesti toimikunnassa 2015 toimineita ja 2-vuotiskaudelle uusia hakijoita. Toimikunnan on tarkoitus kokoontua 4–5 kertaa vuoden aikana. Kokousten välillä yhteydenpito hoidetaan sähköisesti ja puhelimitse.

Jäsenille korvataan matka- ja majoituskulut Setan kulukorvauskäytännön mukaisesti. Hakeminen nuorisotoimikuntaan ei edellytä jäsenyyttä Setan jäsenjärjestössä, mutta kerrothan hakemuksessasi, jos toimit tai olet toiminut jossakin Setaan piiriin kuuluvassa järjestössä.

Viimeinen hakupäivä on 6.1.2016. Setan hallitus valitsee nuorisotoimikunnan jäsenet kokouksessaan tammikuussa ja työskentely alkaa helmikuussa.

Hakukuulutus ja lisätietoja > http://seta.fi/hae-mukaan-setan-nuorisotoimikuntaan/

 

9. Sinuiksi-vertaispuhelin tarjoaa sateenkaarevia vertaiskeskustelijoita

Järjestö | Valtakunnallisen Sinuiksi-palvelun kautta pääsee nyt keskustelemaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan vertaisen kanssa. Mukana on runsaasti eri-ikäisiä ja -taustaisista puhelinvertaisia. Puhelinvertaiset ovat luotettavia vapaaehtoisia, joilla on vaitiolovelvollisuus. Vertainen on kanssaihminen, joka on kokenut tai on läpikäynyt jotain samantapaista omassa elämässään.

Sinuiksi-palvelu perehdyttää myös uusia vapaaehtoisia tulevaisuudessa (mm. sateenkaarilapsen vanhempi ja transfeminiini).

Lisätietoa: http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-vertaispuhelin-haluatko-jutella-luottamuksellisesti-sateenkaarivertaisen-kanssa/

 

10. Anna vaikuttava joululahja: Lahjoita ihmisoikeustyölle!

joulukorttikuva_lahjoitusJärjestö | Anna joululahjaksi läheisillesi siivu Setan ihmisoikeustyötä! Lahjoittamalla voit tukea lahjan saajan puolesta Setan vaikuttamistyötä erityisesti translain ja äitiyslain säätämiseksi sekä sukupuolen moninaisuuden esiin tuomiseksi koulumaailmassa.

Voit tulostaa sivuiltamme joulukortin, jolla voit kertoa lahjaksi tekemästäsi lahjoituksesta. Lahjoituksen voi tehdä heti maksupalvelussa tai tilisiirrolla.

http://seta.fi/tue-setaa/

 

11. Transtukipisteen toiminta joulukuussa ja tammikuussa

Transtukipiste | Transtukipiste jää vuoden vaihteen tauolle viikolla 51 eli on kokonaan kiinni 18.12.2015–7.1.2016. Maarit Huuskan vuoden viimeinen puhelinaika on tiistaina 15.12. klo 14–16 ja ensimmäinen puhelinaika on tiistaina 12.1.2016 klo 14–16. Eepu Autereen vuoden viimeinen puhelinaika on keskiviikkona 16.12. klo 14–16. ja ensimmäinen keskiviikkona 3.2.2016 klo 14–16.

Maarit alkaa vastata sähköposteihin viikolla 2 ja Eepu alkaa vastata sähköposteihin viikolla 6. Sami Suhonen alkaa vastata niihin viikolla 3. Torstain kahvi-illat jatkuvat joka torstai klo 19–21 MYÖS jouluviikolla ja uudenvuoden viikolla!

Joulukuussa 2015 Transtukipisteellä kokoontuvat seuraavat ryhmät:

Kumppanit ja puolisot lauantaina 5.12. klo 12–14
Naiset ja muut feminiinit lauantaina 5.12. klo 16–18
Nuoret sunnuntaina 6.12. klo 14–17
Läheiset perjantaina 11.12. klo 18–20
Postprosessiryhmä lauantaina 12.12. klo 10:30–13
Sateenkaariseniorit lauantaina 12.12. klo 15–17
DreamWearClubin kahvi-ilta 14.12. klo 19–21
Miehet lauantaina 12.12. klo 14–17, ohjaajina Juha Kilpiä (viimeistä kertaa) sekä Mio Kivelä
Rakkaussuhdetuokio perjantaina 18.12. klo 18–21 (eli Parisuhde Katajan ja Transtukipisteen yhteinen ryhmä rakkaussuhdettaan vaaliville pareille ja moniskunnille)

Joulukuun kunniaksi kumppaneiden, feminiinien ja nuorten ryhmissä on tilaisuus laatia oman tulevaisuuden aarrekarttaa, jota varten pyydämme sinua tuomaan halutessasi mukanasi lehtiä, joissa on sinua miellyttäviä kuva tai tekstejä, joita voit leikellä aarrekarttaasi kuvittamaan. Ohjeet paikan päällä. Näissäkin ryhmissä on myös mahdollisuus ”perinteiseen” keskusteluun, jos ei halua tehdä aarrekarttaa.

Vuoden alussa 2016 Transtukipisteellä kokoontuvat ryhmät:

Miehet lauantaina 16.1. klo 14–17, ohjaajana Mio Kivelä
Muunsukupuoliset perjantaina 22.1. klo 18–21
Postprosessiryhmä lauantaina 23.1. klo 10:30–13
Sateenkaariseniorit lauantaina 23.1. klo 15–17
Naiset ja muut feminiinit lauantaina 30.1. klo 1–-18
Nuoret sunnuntaina 31.1. klo 14–17 (ohjaajina Snellun Lennu ja tutut vapaaehtoiset)
Läheiset perjantaina 26.2. klo 18–20
Kumppanit ja puolisot lauantaina 27.2. klo 12–14

 

12. VIELÄ MAHTUU: Setan kokemuskouluttajakoulutus Helsingissä 13.12.

Koulutus | Uskotko tarinoiden voimaan? Voiko muunsukupuolisen arjesta kertominen auttaa normien purkamisessa? Olisiko transkokemuksen jakamisesta hyötyä muillekin? Voisitko tarinallasi tehdä seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta näkyväksi?

Mikäli vastasit kysymyksiin myöntävästi, vielä ehdit ilmoittautua koulutukseemme! Koulutus on suunnattu kaikille Setan ja sen jäsenjärjestöjen kokemuskouluttajuudesta kiinnostuneille. Koulutuksessa saat valmiudet toimia muun muassa ammattilaisille sekä ammattiin opiskeleville suunnatuissa koulutuksissa kokemuskouluttajana. Päivän aikana käsitellään oman tarinan kertomista (sisältö, rakenne, jne.) sekä pohditaan koulutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten omien ja muiden rajojen tunnistamista. Tämän ohella tutustutaan myös esiintymisen saloihin.

Koulutus järjestetään Setan tiloissa Länsi-Pasilassa osoitteessa Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki. Lisätietoa ja ilmoittautumiset mielellään heti osoitteeseen marita.karvinen@seta.fi.

 

13. Sateenkaariperheistä kertova Ikioma perheeni -tarina nyt verkossa

Kulttuuri | Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen iltasadun mittainen pätkää satukirjasta Ikioma perheeni on julkaistu verkossa. Ilmainen e-kirja löytyy Iltasatu-palvelusta: http://iltasatu.org/satu/ikioma-perheeni/

 

14. Kysely sateenkaarinuorille tuen saamisesta identiteetin pohdinnassa

Tutkimus | Opinnäytetyössä kutsutaan sateenkaarinuoria vastaamaan kyselyyn saamastaan tuesta liittyen oman seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin käsittelyyn. Onko tuen saamisessa ja muodoissa tapahtunut kehitystä, onko tarjottu tuki ollut oikea-aikaista, onko se ollut asiantuntevaa? Saadulla tuella tarkoitetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta tai internetistä, kuten Setalta saatua tukea sekä kohtaamista, joka on vahvistanut positiivisesti minäkuvan kehittymistä.

TOIM. HUOM: Kyselyn esittelytekstin antamasta kuvasta huolimatta kyselyssä kartoitetaan tuen saantia seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskien, ei seksuaalisuutta.

Kysely > https://www.webropolsurveys.com/S/7B64409B92AD0FD1.par

 

15. Ilmoittautuminen kesän 2016 protuleireille käynnistyi!

Koulutus | Ilmoittautuminen kesän 2016 Prometheus- eli protuleireille on käynnistynyt. Leirejä järjestetään kesän aikana yli 60 ympäri Suomea ja niille odotetaan yhteensä 930 osallistujaa. Protuleirit tarjoavat kaikille 8.–9. luokan käyneille mahdollisuuden pohtia omaa maailmankuvaansa elämyksellisten leikkien, syvällisten
keskustelujen ja hyvän yhteishengen siivittämänä. Viikon kestävällä leirillä käsitellään nuoria kiinnostavia teemoja kuten erilaisuus, ihmissuhteet, ympäristö, tulevaisuus ja maailmankatsomukset.

Seta välittää protuleireille vieraita kertomaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.

Tietoa kaikista kesän leireistä ja aikatauluista löytyy osoitteesta > https://www.protu.fi/

Protuleiri – elämäsi paras viikko -video: https://www.youtube.com/watch?v=PuJHHc-50Ys

 

16. Muunsukupuolinen tai sukupuoleton! Hae mukaan henkilökuvasarjaan!

Kulttuuri | Suomessa asuvia muunsukupuolisia (non-binary) tai sukupuolettomia henkilöitä haetaan mukaan vuoden 2016 aikana toteutettavaan henkilökuvasarjaan. Haastattelut ovat osa Virtually Invisible-projektia, jossa tuodaan esille mahdollisimman laajasti epäbinäärisesti identifioituvien henkilöiden kokemuksia.

Tarkoituksena on jakaa tietoa epäbinäärisistä identiteeteistä, eli henkilöistä jotka eivät koe itseään naiseksi tai mieheksi, sekä tehdä näkyväksi heidän omia tarinoitaan. Projektin avulla halutaan myös nostaa esille epäbinääristen henkilöiden kokemia ongelmia transprosessissa sekä rikkoa ennakkoluuloja ja stereotypioita.

Ilmottaudu mukaan haastateltavaksi sähköpostilla: virtually.invisible.project@gmail.com.

Kerro viestissä hieman itsestäsi ja kokemuksistasi muunsukupuolisena tai sukupuolettomana henkilönä. Haastattelut tehdään suomeksi. Haastattelut järjestetään vuonna 2016 Helsingissä.

 

Toimintakalenteri

Transtukipisteen tavallisten ryhmien aikataulut löytyvät ylhäältä uutisesta sekä Transtukipisteen kalenterista: http://transtukipiste.fi/tapahtumat/.

Sinuiksi-chatit nuorille, transihmisille ja sukupuoltaan pohtiville, seksuaalivähemmistöille ja hengellisistä teemoista kiinnostuneille kuukausittain:
http://www.pirkanmaanseta.fi/sinuiksi-chatit-tukinetissa-syksyn-2015-aikataulu/

Joulukuu

11.–13.12. Vinokino-elokuvia on nähtävissä Oulussa

12.12. Sateenkaariseniorien ryhmä, klo 15.00–17.00, Helsinki

16.12. Regnbågsankans julglögg 2015
https://www.facebook.com/events/790026057809481/

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design