Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityistarpeisiin vastattava

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityistarpeisiin vastattava

Setan edustajakokous vaatii, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille taataan turvallinen oleskelu Suomessa sekä asiallinen ja kunnioittava viranomaiskäsittely. Viranomaisilla on oltava riittävät tiedot seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Seta haluaa painottaa, että viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan, ei pelkästään puuttua syrjintään ja häirintään, vaan pyrkiä aktiivisesti myös ennaltaehkäisemään sitä niin vastaanottokeskuksissa kuin koko yhteiskunnassa.

Moni tällä hetkellä esimerkiksi Irakista ja Syyriasta tuleva turvapaikanhakija ei välttämättä tiedä, että turvapaikkaa voi hakea myös seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin kohdistuvan vainon vuoksi ja että identiteetistä voi kertoa turvallisesti viranomaisille. He ovat kohdanneet syrjintää ja vainoa viranomaisten taholta kotimaissaan, mistä syystä he saattavat kertoa identiteetistään vasta myöhemmässä vaiheessa turvapaikkaprosessia. Tämä ei saa vaikuttaa kielteisesti heidän mahdollisuuteensa saada turvapaikka.

Jakamattomat ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Jokaiselle Suomessa kuuluu oikeus elää omana itsenään ilman, että joutuu pelkäämään syrjintää, nimittelyä ja väkivallalla uhkaamista. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien turvapaikanhakijoiden oloja tulee parantaa järjestämällä turvalliset asuintilat, esimerkiksi heidän tarpeitaan vastaava vastaanottokeskus. Turvapaikanhakijat tulee sijoittaa heidän halutessaan suurempiin kaupunkeihin tai pääkaupunkiseudulle, joissa heillä on mahdollisuus laajempaan vertaistukeen ja palveluihin. Tällä on keskeinen merkitys heidän kotoutumisessaan.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat turvapaikanhakijat tarvitsevat sensitiivistä ja asiallista kohtelua viranomaisilta, vastaanottokeskusten työntekijöiltä, tulkeilta ja järjestöiltä, turvalliset asuintilat sekä psykososiaalista tukea identiteetin salaamisesta ja koetusta vainosta johtuviin ongelmiin.

Seta tuomitsee kaikki pakolaisia ja turvapaikanhakijoita kohtaan tehdyt väkivallanteot ja rasistiset kommentit. Turvallisuus, hyvä elämä ja mahdollisuus elää avoimesti omana itsenään Suomessa on taattava kaikille riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai perhemuodosta.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design