Avoin kirje turvallisuusviranomaisille

Avoin kirje turvallisuusviranomaisille

Sisäministeriön poliisiosastolle
Sisäministeriön rajavartio-osastolle
Sisäministeriön pelastusosastolle
Tullille
Poliisiammattikorkeakoululle
Raja- ja merivartiokoululle
Oikeusministeriölle
Rikosseuraamuslaitokselle
Eduskunnan oikeusasiamiehelle
Oikeuskanslerinvirastolle

 

Poliisit – kotihälytys -televisiosarjan 30.5. esitetyssä jaksossa poliisipari selvittää parisuhdeväkivaltatapausta, jonka osapuolina on kaksi miestä. Huvittuneet poliisit kommentoivat tapausta ja sen osapuolia epäasiallisesti, muun muassa nimittävät tapausta ”homppelipahoinpitelykeikaksi”.

EU:n perusoikeusviraston tekemän selvityksen mukaan moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluva henkilö jättää ilmoittamatta kokemastaan väkivallasta ja häirinnästä viranomaisille, koska viranomaisten ei uskota auttavan tai pelätään reagoivan homo- tai transfobisesti. Televisiosarjassa nähdyn kaltainen kommentointi ei edistä kansalaisten luottamusta turvallisuusviranomaisiin. Rikoksen uhri on aina haavoittuvassa asemassa, eikä hänen seksuaalinen suuntautumisensa, sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa saa vaikuttaa siihen, kuinka viranomainen hänet kohtaa.

Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat väkivaltaa lähisuhteissaan. Nais- ja miesparien suhteissa tapahtuva väkivalta on yhtä yleistä kuin eri sukupuolta olevien parien kohdalla, mutta sen ilmoittamiskynnys voi olla korkeampi. Poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten tulisi tehdä rikosten ilmoittamiskynnys mahdollisimman matalaksi. Rikoksen uhrin on voitava luottaa siihen, että rikoksen ilmoittaminen poliisille on turvallista.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on otettava nykyistä asiantuntevammin ja aktiivisemmin huomioon poliisin, muiden turvallisuusviranomaisten, oikeuslaitoksen sekä väkivallan uhreille suunnattujen tuki- ja neuvontapalveluiden toiminnassa. Viranomaiset tarvitsevat riittävän asiantuntemuksen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta voidakseen toteuttaa muun muassa yhdenvertaisuuslakiin ja poliisilakiin kirjattua vaatimusta yhdenvertaisesta kohtelusta.

Suomea sitovat naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan vastainen Istanbulin sopimus ja EU:n direktiivi rikoksen uhreille tarjottavasta tuesta. Molemmat velvoittavat viranomaisia varmistamaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta koskevan osaamisen väkivallan ja rikosten uhreille tarkoitetuissa palveluissa ja viranomaistoiminnassa.

Nämä seikat on huomioitava rikoksen uhrien kanssa työskentelevien viranomaisten koulutuksessa. Viranomaisen on saatava jo ennen työelämään astumista valmiudet kohdata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, jotta esimerkiksi samaa sukupuolta olevan parin kohtaaminen poliisitehtävässä ei aiheuta hihittelyä. Seta tarjoaa myös turvallisuusviranomaisille pyydettäessä koulutusta seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuudesta sekä niiden ammatillisesta kohtaamisesta.

Väkivaltaa kohdannut, onnettomuuteen joutunut tai turvapaikanhakija ei saa joutua miettimään, voiko suomalaiseen turvallisuusviranomaiseen luottaa.

 

Helsingissä 5.6.2015

Panu Mäenpää, puheenjohtaja, Seta ry

Aija Salo, pääsihteeri, Seta ry

 

Kuva: Ilkka Ruuskanen. Arctic Pride 2014.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design