Sukupuoli

Sukupuoli on ominaisuus ihmisissä, joka on kovin moninainen. Jokainen meistä kokee sukupuolensa eri tavalla, oli kokemuksessa sitten kyse naiseudesta, mieheydestä tai jostain muusta. Sukupuolen moninaisuus ei siis ole pelkästään sukupuolivähemmistöjä kuvaava termi.

Suuri osa ihmisistä kokee olevansa naisia tai miehiä. Osa kokee olevansa molempia, osa kenties hiukan molempia ja osan kokemus ei mahdu näihin kahteen ahtaaseen kategoriaan lainkaan. Voi myös olla, että ihmisellä ei ole kokemusta sukupuolesta lainkaan vaan hän on sukupuoleton.

Sukupuolivähemmistö-käsitteellä kuvataan ihmisiä, joilla sukupuolen eri ulottuvuudet (biologinen, anatominen, sosiaalinen, psyykkinen ja/tai juridinen) eivät ole yhtenäisesti määriteltävissä mieheksi tai naiseksi. Sukupuolivähemmistöt voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: transihmiset ja intersukupuoliset. Transihmisiin kuuluvat transvestiitit, transsukupuoliset, transgenderit ja muunsukupuoliset. Cissukupuolisella viitataan niin sanotusti sukupuolienemmistöön.

Sukupuolinormatiivisuus-käsitteellä viitataan siihen, että yhteiskunnassamme on vallalla käsitys kahdesta, toisilleen vastakkaisesta sukupuolesta. Koska kyseessä on normi, määrittää tämä myös, minkälaisia näiden kahden kategorian – mies ja nainen – tulisi olla. Miten heidän tulisi pukeutua, käyttäytyä ja toimia yhteiskunnassamme. Tämän lisäksi normi sisältää oletuksen ja odotuksen siitä, että ihmisen sukupuoli olisi muuttumaton, ihmisellä voisi olla vain yksi sukupuoli ja se voitaisiin määrittää syntymässä. Koska läheskään kaikki ihmiset eivät mahdu tiukkaan sukupuolinormiin, tulisi kaikkien ihmisten hyvinvoinnin vuoksi tätä tiukkaa normia purkaa.

Lisätietoa sukupuolen moninaisuudesta:

Setan Transtukipiste
Transtukipiste on Setan erityisyksikkö ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntija, joka tuottaa psykososiaalisia tukipalveluja sukupuoltaan pohtiville, transihmisille, intersukupuolisille ja heidän läheisilleen. Transtukipiste konsultoi, kouluttaa ja kokoaa tutkimustietoa ja ihmisten kokemuksia sukupuolen moninaisuudesta.


Marita Karvinen

koulutussuunnittelija
p. 040 570 4328
marita.karvinen[at]seta.fi

 

pienikansi_sukupuolemoninaisuusSukupuolen moninaisuus -opas, aukeamat [pdf]
Sukupuolen moninaisuus -opas, sivuittain [pdf]
Setan Transtukipiste (päivitetty 2015)

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design