[contact-form-7 id="5677" title="Ei otsikkoa"]

Setan uutiskirje lokakuu 2013

Tässä uutiskirjeessä: 

1. Puolustusministeri homojen asemasta armeijassa: ”Voisimme tehdä enemmän”
2. Mediassa Saksan lain myötä väärinkäsityksiä intersukupuolisuudesta
3. Setan kartoitus: venäjänkieliset kaipaavat lisätietoa hlbti-elämästä
4. Normikriittisyyttä koulutukseen!
5. ILGA-Euroopan konferenssissa Zagrebissa iso Suomi-delegaatio
6. Tarja Halonen palkittiin ihmisoikeustyöstään
7. Nuorille vaikuttamisoppia Euroopasta – tule kuulemaan vinkkejä!
8. Parisuhteen rekisteröintipäivästä vapaapäivä kaupan alan työehtosopimuksessa
9. Vihapuheeseen pitää puuttua lietsomatta ennakkoluuloja

Järjestö
10. Pääsihteeri Salolle Regnbågsankanin kunniamaininta
11. Seuraa seminaaria sateenkaarinuorista livenä 7.11.
12. TransHelsinki tarjoaa ajankohtaista sukupuolipolitiikkaa ja yhteisöllistä ohjelmaa
13. Haku Setan nuorisotoimikuntaan avattu
14. Edustajakokous linjaa Setan toimintaa 2014 ja politiikkaa vuoteen 2017
15. Avustuksia järjestöjen paikalliseen ja valtakunnalliseen nuorisotoimintaan
16. Setan tilat nimettiin legendojen mukaan

Kuukauden vinkki
17. Lokakuun vinkit: Feministinen foorumi ja Kreml-klubi

Tapahtumakalenteri

 

1. Puolustusministeri hlbti-ihmisten asemasta armeijassa: ”Voisimme tehdä enemmän”

Uutinen | Puolustusministeri, RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund lupasi kutsua koolle puolustusvoimien ja kansalaisjärjestöjen tapaamisen, jossa käsitellään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa puolustusvoimissa. Haglundin mukaan puolustusvoimien tietoon ei ole tullut ongelmia, mutta hän totesi, että puolustusvoimat voisi toimia aktiivisemmin yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Setan ja Nuorisotutkimusseuran Hyvinvoiva sateenkaarinuori -kyselyssä enemmistö asepalveluksen suorittaneista seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvista vastaajista oli vaiennut seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuoli-identiteetistään armeijassa. Salaaminen voi johtua siitä, että armeijaa ei koeta turvalliseksi ympäristöksi. Setan mielestä puolustusvoimien johdon tulisi tukea yhdenvertaisuutta näkyvästi, ja hlbti-kysymyksiä tulisi käsitellä varusmieskoulutuksessa.

Ministeri Haglund osallistui 18.10. keskustelutilaisuuteen Setan pääsihteeri Aija Salon kanssa. Tilaisuus oli osa ruotsinkielistä hlbtiq-tapahtumaa Regnbågshelgeniä.

Lue lisää: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17975

2. Mediassa Saksan lain myötä väärinkäsityksiä intersukupuolisuudesta

Uutinen | Saksassa astui perjantaina voimaan laki, jonka mukaan intersukupuolisen lapsen syntymätodistukseen ei merkitä sukupuolta. Uutinen laista ei ole pelkästään positiivinen – laki ei mahdollista itsemääräämisoikeutta eikä poista intersukupuolisten ihmisten kokemia ihmisoikeusloukkauksia.

Intersukupuolisten omat järjestöt ja hlbti-järjestöt ovat muistuttaneet, että räikein intersukupuolisiin kohdistuva ihmisoikeusloukkaus ovat vastoin henkilön omaa tahtoa tehdyt, ei-välttämättömät leikkaukset ja yritykset pakottaa henkilön sukupuoli ulkoapäin määrättyyn muottiin. Näistä ei ole luovuttu.

Myös Euroopan neuvosto otti vastikään kantaa is-lasten kehollisen koskemattomuuden puolesta. Parlamentaarisen yleiskokouksen vahvistamassa ”Children´s right to physical integrity” -päätöslauselmassa sanotaan muun muassa, että jäsenmaiden tulee varmistaa, ettei lapsia alisteta tarpeettomille leikkauksille tai muulle ei-välttämättömälle hoidolle.

Lue pidempi uutinen Transtukipisteen sivuilla:
http://www.transtukipiste.fi/uutiset.php?aid=17984

3. Setan kartoitus: venäjänkieliset kaipaavat lisätietoa Suomen hlbti-elämästä

Uutinen | Seta toteutti syksyllä venäjänkielisen verkkokyselyn, jolla kartoitettiin Suomessa asuvien venäjänkielisten hlbti-ihmisten mielipiteitä, toiveita sekä Setan toimintaa koskevaa palautetta. Kyselyn toteutti harjoittelija Alisa Zhabenko.

Suurin osa vastaajista kertoi, että on tarvinnut tietoa Suomen hlbti-yhteisöstä. Hlbti-kulttuurista ja Pridesta kaivattiin lisää tietoa. Enemmistö kyselyyn vastanneista osallistuu silloin tällöin suomalaisten hlbti-järjestöjen tilaisuuksiin, mutta osa ei tiedä, missä tapahtumia järjestetään. Suurin osa vastaajista oli pääkaupunkiseudulta ja perheellisiä.

Kyselyyn vastasi alle 40-vuotiaita, viimeisen 20 vuoden sisällä Suomeen muualta muuttaneita, venäjää äidinkielenään puhuvia ihmisiä. Suurin osa oli muuttanut Suomeen vanhempiensa kanssa, mutta lähes puolet oli muuttanut opiskelun tai työn perässä.

Venäjänkieliseen nettikyselyyn voi vielä vastata:
http://www.seta.fi/news.php?aid=17970&k=16923

Lue myös Setan esittely venäjäksi [pdf]:
https://www.dropbox.com/s/4q9g6lw51tyyi4r/RUSSIAN_Seta.pdf

 

4. Normikriittisyyttä koulutukseen!

Uutinen | Seta järjesti Regnbågshelgen-tapahtumassa 18.10. kaksikielisen tapaamisen normikriittisyydestä koulutuksessa. Aihe keräsi tuvan täyteen keskustelemaan keinoista edistää sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ja normikriittisyyden näkökulmia erityisesti korkeakouluissa.

Tilaisuudessa alusti Ruotsin hlbtiq-opiskelijoiden järjestön SFQ:n (Sveriges förenade hbtq-studenter) puheenjohtaja, suomalainen Antonnika Perttula. Nimestään huolimatta SFQ ei ole vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien järjestö, vaan avoin kaikille korkeakoulumaailman hetero- ja sukupuolinormatiivisuuteen kriittisesti suhtautuville. SFQ on kattojärjestö, jonka jäsenjärjestöillä on myös sosiaalista toimintaa, mutta järjestön päätarkoitus on vaikuttamistyö korkeakoulujen suuntaan. SFQ:lla on laajaa yhteistyötä muiden opiskelijajärjestöjen ja esimerkiksi Ruotsin syrjintäasiamiehen kanssa.

Göteborgissa toteutetussa projektissa Avslöja heteronormen! (Paljasta heteronormi!) SFQ keräsi 38 tositarinaa opiskelijoiden kokemuksista. Joukkoon mahtui tarinoita esimerkiksi kiusaamista, kapeita perhekäsityksiä ja hlbti-teemojen näkymättömyyttä opetuksessa. Ruotsalaisten korkeakoulujen Suomea suppeampi opiskeluterveydenhuoltokaan ei toimi moitteettomasti.

”Transtaustaiset opiskelijat tulevat asiallisemmin kohdatuiksi keskustellessaan oppilaitospappien kuin opiskeluterveydenhuollon kanssa”, Perttula kertoi.

Projektia on nyt jatkettu paikalliselta tasolta valtakunnalliseksi. Normien purkamisessa on siis tekemistä vielä Ruotsissakin, vaikka keskustelussa tuli vaikutelma, että Ruotsissa ollaan Suomea pidemmällä.

Setan nuorisotyön koordinaattori Anders Huldén esitteli tilaisuudessa Setan ja toisen asteen opiskelijajärjestöjen Normit nurin -kampanjan. Se on suunnattu erityisesti toisen asteen opettajille ja opiskelijoille. Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -hankkeeseen kuuluva kampanja julkaisee joulukuussa netissä opettajille suunnatun materiaalin, joka perustuu muun muassa hankkeessa kerättyihin nuorten tarinoihin.

SFQ: http://www.hbtqstudenterna.se/

Normit nurin: www.normit.fi / www.normer.fi

 

5. ILGA-Euroopan konferenssissa Zagrebissa iso Suomi-delegaatio

Uutinen | Kymmenen suomalaista osallistui lokakuun lopulla Setan kattojärjestön ILGA-Euroopan vuosittaiseen konferenssiin, joka järjestettiin tällä kertaa Zagrebissa Kroatiassa. Konferenssi kokosi yhteen kolmisensataa ihmistä Kirgisiasta Irlantiin ja Maltalta Islantiin päättämään ILGA-Euroopan strategiasta ja keskustelemaan ajankohtaisesta hlbti-politiikasta. Konferenssin avasi Kroatian varapääministeri ja ulkoministeri Vesna Pusić, ja ensimmäisenä konferenssi-iltana oli Zagrebin pormestarin vastaanotto, jossa viihdyttäjään oli kroatialainen feministinen lesbokuoro Le Zbor. Järjestelyt sujuivat hyvin ja lämmin Zagrebin lokakuu helli osallistujia.

Konferenssin aikana käsiteltiin moninaisia teemoja avioliittolakikampanjoista seksityöntekijöiden oikeuksiin, intersukupuolisuudesta bi-kysymyksiin ja aktivistien hyvinvoinnista eurovaaleihin. Suomalaisille, jotka edustivat muun muassa Setaa, Sateenkaariperheitä, HeSetaa ja Euroopan neuvostoa, konferenssi tarjosi jälleen kerran mainion mahdollisuuden tavata aktivisti- ja virkamieskollegoita ympäri Eurooppaa, vaihtaa kokemuksia ja oppia uutta.

Setan edustajina konferenssiin osallistuivat puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi ja koulutussuunnittelija Marita Karvinen. Lisäksi pääsihteeri Aija Salo osallistui konferenssia edeltäneeseen ILGA-Euroopan vaikuttamisverkoston tapaamiseen.

Zagrebin konferenssi (mm. videotallenteita konferenssin tilaisuuksista):
http://www.ilga-europe.org/home/about_us/annual_conference/zagreb_2013

6. Tarja Halonen palkittiin ihmisoikeustyöstään

Uutinen | Setan entinen puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen palkittiin lokakuussa Global Fairness -tunnustuspalkinnolla. Global Fairness Initiative  -organisaation myöntämän palkinnon perusteluissa huomioitiin myös Halosen työ muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyväksi.

Halonen on edistänyt hlbti-oikeuksia monin tavoin jo varhain urallaan muun muassa Sexpo-säätiössä ja toimiessaan vuodet 1980–1981 Setan puheenjohtajana sekä myöhemminkin kansanedustajana ja ministerinä. Presidentti Halonen tuki seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumista jokaiselle riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä toimiessaan YK:n korkean tason työryhmän (ICPD) rinnakkaispuheenjohtajana vuosina 2012–2013. Hän on myös kertonut julkisuudessa allekirjoittaneensa Tahdon2013-kansalaisaloitteen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Ylen uutinen palkinnosta: http://yle.fi/uutiset/haloselle_kansainvalinen_tunnustus_vahemmistojen_oikeuksien_edistamisesta/6873884

Global Fairness Award: http://www.fairnessaward.org/

 

7. Nuorille vaikuttamisoppia Euroopasta – tule kuulemaan vinkkejä!

Ihmisoikeustyö | Setan nuoret aktiivit Emilia Nikkinen, Luca Tainio ja Sanni Soininen osallistuivat koulutusviikkoon Ranskassa syyskuun loppupuolella. IGLYOn ja Transgender Europen järjestämä koulutus kokosi yhteen 34 aktiivista nuorta järjestövaikuttajaa Euroopan neuvoston jäsenmaista.

Koulutuksessa saatua kättä pidempää vaikuttamistyöhön Suomessa jaetaan kaikille kiinnostuneille avoimessa tapaamisessa torstaina 21.11. klo 15 Setan toimistolla.

Koulutuksessa Emilia, Luca ja Sanni oppivat paljon Euroopan neuvoston toiminnasta hlbti-asioissa. He vierailivat muun muassa neuvoston hlbt-yksikössä (LGBT unit) ja tapasivat Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun toimiston väkeä. Merkittävää oli myös tutustuminen muiden maiden nuoriin aktivisteihin.

”Useat nuoret kertoivat, että elämään muun muassa Liettuassa ja Balkanin alueella kuuluu vaikeita valintoja siitä, missä tilanteissa toimintaa ja tapahtumia järjestäessä voi toimia omalla nimellä ja kasvoilla. Ihmiset, joiden nimet tunnetaan, altistavat itsensä uhkauksille ja väkivallalle. Useat olivat kohdanneet vakavaa huutelua ja fyysisiä hyökkäyksiä esimerkiksi jakaessaan lentolehtisiä kadulla”, nuoret kirjoittavat Setan blogissa.

Nuorten matkaraportti: http://www.seta.fi/blogi.php?aid=17979

Nuoret kertovat Ranskan-kokemuksistaan Setassa 21.11. 

https://www.facebook.com/events/381274128642395/?ref_dashboard_filter=upcoming

 

8. Parisuhteen rekisteröintipäivästä vapaapäivä kaupan alan työehtosopimuksessa

Uutinen | Palvelualojen ammattiliitto on neuvotellut kaupan alan työehtosopimukseen lisävapaan parisuhteen rekisteröintipäivälle. PAMin ja työnantajajärjestöjen solmima työllisyys- ja kasvusopimus hyväksyttiin 25.10. Muutos astuu voimaan 1.5.2014.

Parisuhteen rekisteröintipäivän mainitseminen työehtosopimuksissa ei ole Suomessa kovin yleistä. Seta pitää tärkeänä edistysaskeleena sitä, että joillain aloilla työehtosopimuksiin on nimenomaisesti kirjattu parisuhteen rekisteröintipäivän rinnastaminen hääpäivään.

Setan mielestä parisuhteen rekisteröinnin tulee aina antaa samat oikeudet ja etuudet työelämässä kuin avioliiton solmimisen. Tähän velvoittaa jo moraalisesti parilain säädös, että ”Laissa tai asetuksessa olevaa säännöstä, joka koskee avioliittoa, sovelletaan myös rekisteröityyn parisuhteeseen, jollei toisin säädetä”. Työelämässä tämä ei ole kuitenkaan valitettavasti vielä itsestään selvää. Palvelualojen ammattiliitto PAM on Setan kannatusjäsen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja ollaan uudistamassa, ja tämä vaikuttaa myös työelämän tasa-arvoon. Tämän vuoden TransHelsinki-tapahtumassa käsitellään työelämää sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta Dreamwear Clubin järjestämässä, kaikille avoimessa seminaarissa Helsingin yliopistolla perjantaina 22.11.

PAM: www.pam.fi

Dreamwear Clubin seminaari: http://transhelsinki.fi/index.php/2013-ohjelma/

 

9. Vihapuheeseen pitää puuttua lietsomatta ennakkoluuloja

Uutinen | Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-ilta 29.10. on herättänyt keskustelua suhtautumisesta homouteen islamissa. Ohjelmaan osallistunut imaami Abbas Bahmanpour oli asiaa kysyttäessä todennut, että sharia-lain mukaan julkisesta homoseksuaalisesta aktista pitää tuomita kuolemaan.

Ihmisoikeuksien julistuksessa jokaiselle on suotu oikeus elämään. Kuolemantuomiota pitää vastustaa kaikissa tilanteissa. Jokaiselle kuuluu samat ihmisoikeudet seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Yhteiskunnan pitää suojella jäseniään syrjinnältä ja turvata ihmisoikeudet jokaiselle, eikä harjoittaa väkivaltaa jäseniään kohtaan.

Setan mielestä on pöyristyttävää, että oman identiteetin mukaan elämisestä seuraisi rangaistus. Valitettavasti monessa maailman maassa kuolemantuomion tai vankilatuomion mahdollisuus homouden takia on tosiasia. Bahmanpourin lausunto on sietämätön.

Onneksi hyvin harva ihminen haluaa tai ajaa sharia-lakia Suomeen tai muuallekaan. Islam-illassakin tämä oli yksittäisen ihmisen näkemys sharia-lain teologisesta vaatimuksesta, eikä kuvasta muslimien näkemyksiä yleisesti. Tämän Bahmanpour totesi itsekin Uuden Suomen haastattelussa 30.10. Julkisessa keskustelussa hänen lausuntojaan on kuitenkin jo käytetty yleistyksiin muslimien ajattelusta.

”Islamilla tai muilla uskonnoilla ei pidä pelotella, eikä homojen oikeuksia pidä valjastaa vihan lietsontaan muslimeja vastaan. Suomessa ja Euroopassa seksuaalivähemmistöjä kohtaan kohdistuu suurempi uhka niiden poliittisten liikkeiden taholta, jotka haluavat rajoittaa ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Usein nämä liikkeet vastustavat sekä homojen ja transihmisten oikeuksia että maahanmuuttoa tai vieraiksi koettuja uskontoja, kuten islamia”, pääsihteeri Aija Salo sanoo.

”Muslimit” ja ”homot” eivät ole yhtenäisiä eivätkä toisensa poissulkevia ryhmiä. Hlbti-ihmisissä on muslimeja ja muslimien joukossa sateenkaariväkeä. Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien edistämisellä ei pidä perustella ennakkoluulojen lietsomista ja vääriä yleistyksiä jotain ihmisryhmää kohtaan. Toisaalta minkään uskonnon tai kulttuurin varjolla ei voi perustella syrjintää tai ihmisoikeuksien rikkomista. Syrjivään puheeseen pitää aina puuttua.

”Yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien pitää toteutua niin katsomuksesta riippumatta kuin jokaisen uskontokunnan sisälläkin”, Salo toteaa.

”Hlbti-ihmisten oikeuksia puolustavien pitää olla solidaarisia muita syrjittyjä ryhmiä kohtaan ja toimia niin, että hlbti-liikkeen sisällä ei ylläpidetä rasismia.”

Imaami Abbas Bahmanpourin haastattelu Uudessa Suomessa:

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/63652-tvssa-kohun-aiheuttanut-imaami-tata-tarkoitin-homokommentilla

 

10. Pääsihteeri Salolle Regnbågsankanin kunniamaininta hlbti-ihmisoikeustyöstä

Uutinen | Setan jäsenjärjestö Regnbågsankan palkitsi 19.10. Setan pääsihteerin Aija Salon hänen pitkäjänteisestä työstään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien hyväksi suomen ja ruotsin kielellä. Lämpimät onnittelut!

Regnbågshelgen -tapahtuman päätösjuhlassa Adamsissa jaettiin kunniamaininta myös pitkään hlbti-teemoja esiin nostaneelle taiteilija-toimittaja Johan Finnelle.

Regnbågsankanin päähuomionosoitus, Guldankan eli Kultainen ankka -palkinto annettiin Tahdon2013-kampanjalle.  Regnbågsankan suitsutti Tahdon-kampanjaa siitä, että se sai ihmiset laajasti innostettua mukaan vaikuttamaan. Guldankan jaetaan vuosittain taholle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, etenkin Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

 

11. Seuraa seminaaria sateenkaarinuorista livenä netissä 7.11.

Järjestö | Setan, Nuorisotutkimusseuran sekä ruotsalaisten Ungdomsstyrelsenin ja RFSL Ungdomin seminaaria sateenkaarevien nuorten hyvinvoinnista voi seurata suorana verkossa torstaina 7.11.

Ohjelmaan kuuluu muun muassa tutkija Katarina Alangon alustus Hyvinvoiva sateenkaarinuori -kyselytutkimuksen tuloksista sekä ruotsalaisten järjestöjen kokemuksia turvallisten kohtaamispaikkojen luomisesta nuorille hlbtiq-ihmisille. RFSL Ungdom ja RFSL:n avaavat hlbtq-nuorten kokemuksia urheilun parissa. Päivän päättää paneelikeskustelu ”Kaikki muuttuu paremmaksi – mutta miten?”, jossa pohditaan vanhempien, päättäjien, koulutus- ja hoitoalan sekä nuorisotyön ammattilaisten vastuuta hlbti-nuorten hyvinvoinnista. Paneelin vetää kansanedustaja Silvia Modig.

Ilmoittautuminen seminaariin on päättynyt, joten kannattaa hyödyntää nettilähetys!

Tapahtuman Facebook-sivu: http://www.facebook.com/events/158049877725773/

Livestreamin linkki: http://stream.hanaholmen.fi/live

 

12. TransHelsinki tarjoaa ajankohtaista sukupuolipolitiikkaa ja yhteisöllistä ohjelmaa

Järjestö | Setan Transtukipiste yhteistyössä muun muassa Trasekin, Dreamwear Clubin ja Amnestyn kanssa järjestää tänäkin vuonna monipuolisen TransHelsinki-tapahtuman. 19 – 24.11. järjestettävän tapahtuman ohjelmassa on niin tiukkaa ihmisoikeusasiaa kuin leppoisaa yhdessäoloakin.

Poimintoja ohjelmasta:

Ti 19.11. Separatistiset tilat ja sukupuolen moninaisuus -keskustelu

Ke 20.11. Itsemääräämisoikeus-seminaari ja kansainvälinen transihmisten muistopäivä

To 21.11. Miten puhua lasten kanssa sukupuolen moninaisuudesta? -luento netissä, kahvi-ilta

Pe 22.11. Työelämäseminaari ja päihteetön Utopia-klubi

La 23.11. Yhteisöseminaari

Su 24.11. Nuorten tapaaminen Transtukipisteellä

Koko TransHelsinki 2013 -ohjelma (tarkentuu vielä):
http://transhelsinki.fi/index.php/2013-ohjelma/

 

13. Haku Setan nuorisotoimikuntaan avattu

Hakuilmoitus | Setan nuorisotoimikuntaan haetaan jäseniä vuodelle 2014. Hakea voivat 14–29-vuotiaat. Setan hallitus valitsee nuorisotoimikunnan jäsenet tammikuussa ja työskentely alkaa helmikuussa. Viimeinen hakupäivä on tiistaina 3.12.

Nuorisotoimikunta tukee Setan nuorisotyön kehittämistä. 4–5 kertaa vuodessa kokoontuva toimikunta tuo nuorten näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin, osallistuu Setan nuorisotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä edustaa järjestöä eri tilaisuuksissa ja tapaamisissa.

Kokoukset järjestetään eri puolilla maata. Niiden yhteydessä vieraillaan Setan jäsenjärjestöissä ja tutustutaan nuorten toimintaympäristöihin eri paikkakunnilla. Nuorisotoimikunta kokoustaa myös Skypellä ja keskustelee aktiivisesti Facebook-ryhmässä.

Ensi vuonna nuorisotoimikunta mm. järjestää nuorten valtakunnallisen vaikuttamisviikonlopun, levittää Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeessa tuotettua tietoa sekä osallistuu Setan ja opiskelijajärjestöjen yhdenvertaisuutta koulumaailmassa edistävään Normit nurin -kampanjaan.

Lue hakuohjeet Setan sivuilta: http://www.seta.fi/uutiset.php?aid=17978

 

14. Edustajakokous linjaa Setan toimintaa 2014 ja politiikkaa vuoteen 2017

Järjestö | Setan edustajakokous Kauniaisissa marras-joulukuun vaihteessa päättää järjestön toiminnan suuntaviivat vuodelle 2014 ja politiikan sisällöt vuosiksi 2014–2017. Hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja poliittiseksi strategiaksi on luettavissa Setan verkkosivuilla.

Poliittista strategiaa on valmisteltu laajalla nettikyselyllä ja Setan jäsenjärjestöjen, työryhmien ja henkilökunnan lausuntokierroksella. Edustajakokous hyväksyy strategian eli jäsenjärjestöt sanovat viimeisen sanan Setan kannoista ja vaikuttamistyön pääteemoista.

Edustajakokous valitsee sunnuntaina 1.12. Setalle uuden varapuheenjohtajan toisen kaksivuotiskautensa päättävän Elina Laavin tilalle sekä uusia hallituksen jäseniä. Edustajakokouksen yhteydessä järjestetään myös koulutusta ja työpajoja.

Setan jäsenjärjestöjen ja työryhmien jäsenet sekä hallitusehdokkaat ovat tervetulleita osallistumaan työpajaosuuteen ja seuraamaan edustajakokousta. Lounas ja kahvitarjoilu on omakustanteinen 15 euroa/päivä muille kuin kokousedustajille ja hallitusehdokkaille. Ilmoittautumiset talous- ja hallintopäällikkö Nora Jouhtenelle 15.11. mennessä nora.jouhten@seta.fi.

Edustajakokouksen sivut: http://www.seta.fi/edustajakokous2013

 

15. Avustuksia järjestöjen paikalliseen ja valtakunnalliseen nuorisotoimintaan

Uutinen | Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut nuorisohankkeisiin tarkoitettuihin avustuksiin määrärahoja lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta (Lanuke). Osa avustuksista myönnetään valtakunnallisiin projekteihin ja osa alueellisiin ja paikallisiin projekteihin. Avustushaku sekä valtakunnallisiin että alueellisiin ja paikallisiin hankkeisiin päättyy 13.12.2013.

Uusia Lanuke-avustuksia valtakunnallisiin hankkeisiin voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Alueellisiin ja paikallisiin Lanuke-hankkeisiin haetaan avustusta oman alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta eli ELY-keskukselta. ELY-keskukselta haettava avustus voi olla mainio tapa rahoittaa hankemuotoista nuorisotoimintaa ja yhteistyötä esimerkiksi Setan alueellisissa ja paikallisissa jäsenjärjestöissä, koska Lanuke-ohjelmalla halutaan parantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja sateenkaariperheissä elävien lasten ja nuorten asemaa ja lisätä heitä koskevaa tutkimustietoa.

Lisätietoa ja vinkkejä Lanuke-hausta voi kysyä Setan nuorisotyön koordinaattorilta Anders Huldénilta, anders.hulden@seta.fi.

Lanuke-haku, valtakunnalliset hankkeet: http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/Nuoriso?lang=fi

Lanuke-haku, alueelliset ja paikalliset hankkeet, omalle ELY-keskukselle toimitettavat hakulomakkeet:

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ely_ely20j1/index.html

 

16. Setan tilat nimettiin legendojen mukaan

Järjestö |Setan hallitus päätti perusteellisen harkinnan jälkeen Pasilan toimiston kokoontumistilojen nimistä. Jo vuosi sitten kerättyjen nimiehdotusten ja tupaantuliaisissa järjestetyn äänestyksen pohjalta hallitus päätti syyskuussa koulutustilan (sohvahuoneen) nimeksi Vinotila, kirjaston nimeksi Tove Jansson ja seeprasohvaisen odotustilan nimeksi Tom of Finland.

Tove Janssonista Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson

Tom of Finlandista Wikipediassa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tom_of_Finland

Tom the Movie -elokuvaprojekti: http://tomthemovie.com/

 

17. LOKAKUUN VINKIT: Feministinen foorumi ja Kreml-klubi

Kuukauden vinkki | Lauantaina 9.11. järjestetään Helsingissä ruotsinkielisellä työväenopistolla Arbiksella Feministinen foorumi, jossa vaihdetaan ajatuksia, kokemuksia ja strategioita tasa- arvosta, yhdenvertaisuudesta, feminismistä, seksuaalisesta tasa-arvosta ja antirasismista. Päivälle on tarjolla yli 30 eri ohjelmanumeroa keskusteluista ja paneeleista työpajoihin, runoprojekteihin ja performansseihin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Foorumin järjestävät feministiset lehdet Astra ja Tulva.

Seta järjestää foorumissa klo 11–12 kaksikielisen keskustelun Queerfeminismi ja taide – queerfeminismen och konsten. Tilaisuuden vetää taiteilija Katriina Rosavaara Setan hallituksesta.

Feministinen foorumi Facebookissa: http://www.facebook.com/femfhki

Perjantaina 15.11. Helsingissä Adamsissa järjestetään ensimmäistä kertaa Kreml-klubi, joka tukee hlbti-ihmisiä Venäjällä. Klubi on tarkoitus järjestää säännöllisesti muutaman kerran vuodessa. Klubin järjestävät Kreml-ryhmä, Normihomolehti ja Kiila.

Kreml Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1410728132491723/?source=1

 

Tapahtumakalenteri

Marraskuu
31.10.- 3.11. Vinokino, Tampere

http://www.pirkanmaanseta.fi/ajankohtaista/tiedotteet/274-tampereen-vinokinon-paa-ja-oheisohjelmisto-31-10-3-11-2013

1.-2.11 Vinokino,  Jyväskylä

http://www.jklseta.fi/vinokino.php

3.11. Täydennyskoulutus vapaaehtoiskouluttajille (transsukupuolisuus ja transgenderiys), Helsinki

http://www.seta.fi/tapahtumat.php?aid=17966&k=16206

7.–8.11. Mitä kuuluu sateenkaarinuorille -seminaari hlbtiqnuorten hyvinvoinnista, Espoo
http://www.hanaholmen.fi/fi/kulttuurikeskus/ohjelmakalenteri/details/962

8.-9.11. Vinokino, Oulu

http://vinokino.fi/fi/oulu

8.-10.11. Vinokino, Helsinki / Andorra & Dubrovnik

http://www.facebook.com/events/596439463731412/

8.11. Transtukipisteen läheisten ryhmä

9.11. Feministinen foorumi, Helsinki / Arbis

http://www.facebook.com/femfhki

9.11. Transtukipisteen kumppanien ja naisten ryhmät

10.11. Transtukipisteen muunsukupuolisten ja nuorten ryhmät

15.11. Kreml-klubi, Helsinki / Adams

https://www.facebook.com/events/1410728132491723/?source=1

20.–24.11. TransHelsinki 2013 tapahtumat

http://transhelsinki.fi/

30.11. Transtukipisteen miesten ryhmä
Joulukuu

30.11–1.12. Setan edustajakokous, Kauniainen

http://www.seta.fi/edustajakokous2013

10.12. Normit nurin -kampanjan opettajille suunnatun materiaalin julkaisu
www.normit.fi

1.12. Maailman aids-päivä

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design