Lausunto vaihtoehtohoidoista

Vaihtoehtohoitoja koskevan lainsäädännön tarpeita selvittävälle työryhmälle /STM

Helsinki 30.9.2008

Seta ry kiittää mahdollisuudesta kirjalliseen kuulemiseen ja huomauttaa, että puutteellisesti valvottujen terveydenhoitopalvelujen kysymyksiin tarttuminen on mitä päivänpolttavin kysymys. Tässä lausunnossa keskitytään vaihtoehtohoitoihin, jotka liittyvät homo- tai biseksuaalisen identiteetin ja sukupuoli-identiteetin muuttamiseen.

Tiivistelmä

1.) Mitkä ovat mielestänne vaihtoehtohoitoihin liittyvät suurimmat ongelmat nykytilanteessa? Miten ongelmat näyttäytyvät alueellanne?

  • terapeutti-käsitteen vapaa käyttö, jolloin uskonnollinen toiminta ja terapia sekoittuvat
  • potilaat eivät saa riittävästi ymmärrettävää tietoa itseään koskevasta hoidosta ja hoidon riskeistä
  • alaikäisten eheyttäminen homoseksuaalisuudesta ja transsukupuolisuudesta tavoin, joissa tiedetään olevan suisidaalisuusriskitekijöitä

2.) Katsotteko, että vaihtoehtohoitoihin liittyy potilasturvallisuusriskejä? Mitkä ovat merkittävimmät potilasturvallisuusongelmat?

Kyllä liittyy, erityisesti homoseksuaaliseen seksuaali-identiteettiin tai käyttäytymisen muuttamiseen (ex-gay- ideologiaan perustuva eheyttäminen) sekä sukupuolen kokemisen vaihtamiseen pyrkivät hoidot ovat ongelmallisia: potilaat ovat iästään riippumatta herkkiä psyykkisille haittavaikutuksille, jotka voivat vakavia ja pysyviä.

Merkittävimpiä potilasturvallisuusongelmia ovat epäonnistuneiden eheytyshoitojen itsemurhariski, suggessioherkkien henkilöiden hoitaminen suggessiomenetelmin, vajaakuntoisten ja alaikäisten ´hoitaminen´, vanhemmilta tuleva, vanhemmistaan riippuvaisten alaikäisten painostus eheytyshoitoihin.

a) Mihin hoitoihin erityisesti liittyy ongelmia?

Eheytyshoidot, tarra- ja harhahenkien eksorsismi

b) Mihin potilasryhmiin erityisesti liittyy ongelmia?

Homoseksuaalit, biseksuaalit, ne ei-heteroseksuaalit jotka identiteetissään epävarmoja, transsukupuoliset. Näissä ryhmissä erityisesti alaikäiset, vajaakuntoiset

3.) Mitkä ovat mielestänne nykylainsäädännön puutteet ja muutostarpeet potilasturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta?

Potilaan tulee voida luottaa hoitavan tahon ammattitaitoon ja neutraaliin asenteeseen. Hoidon menetelmät/mekanismit tulisi olla potilaalle helposti saatavilla, ja samoin hoitavan henkilön koulutustiedot tulisi voida tarkistaa helposti.

4.) Millaista mahdollista valvonnan tarvetta näette vaihtoehtohoitojen alueella?

Terapianimikkeen käytön määrittely, virheelliseen tiedotukseen puuttuminen. Epäonnistuneista tai vahingollisista hoidoista pitäisi voida helposti ilmoittaa viranomaiselle, ja myös vahingonkorvauksia varten tulisi luoda järjestelmä. Vahingollista toimintaa harjoittavia toimijoita pitää voida asettaa toimintakieltoon. Lausunnossa mainittujen ´hoitojen´ antamista tulee rajoittaa alaikäisille ja vajaakuntoisille potilaille.

Lue pitempi versio lausunnosta täältä: lausunto_2008_vaihtoehtohoidot.pdf

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design