Kiinnostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksessa?

Kiinnostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksessa?

innostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksessa? Kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan 15.10.2014 mennessä ja vastaavan alla oleviin vaalivaliokunnan esittämiin kysymyksiin.

Edustajakokouksessa 29.-30.11. valitaan vuosiksi 2015-2016 Setan hallitukseen

  • puheenjohtaja
  • yksi varapuheenjohtaja
  • kolme hallituksen jäsentä (kaksi varsinaista ja yksi varajäsen: varajäseneksi ei asetuta ehdolle erikseen).

Hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia Seta ry:n sääntöjen mukaan. Keväällä järjestetty valtuusto päätti asettaa vaalivaliokunnan etsimään ehdokkaita sekä keräämään ehdokasesittelyt. Näin jäsenjärjestöt saavat jo ennen edustajakokousta hyvän ennakkokuvan ehdokasasettelusta. Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi on tärkeää, että hyviä ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin täytettäviä tehtäviä. Koska Seta on valtakunnallisena järjestönä näkyvä poliittinen vaikuttaja, on myös olennaisen tärkeää, että sen päätösten toteuttajilla ja hallinnosta vastaavilla on moninaiset taustat ja että he edustavat seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolten kirjoa sekä tuovat alueellista näkökulmaa hallituksen työskentelyyn.

Yhdistyslain mukaan ”Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita”. Hallinnollisesta kokemuksesta on varmasti hyötyä. Lisäksi olennaista hyvälle hallituksen jäsenelle on kiinnostus ja halu edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia, mahdollisuus sitoutua tehtävään (kokoukset Helsingissä noin kerran kuukaudessa ja lisäksi sähköpostikeskusteluja) sekä mielellään vahva kokemus jostain Setan toimintaan olennaisesti liittyvästä aihealueesta tai asiasta (esim. ihmisoikeudet, koulu ja varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveysala, lakiasiat, nuorisotyö, viestintä, poliittinen vaikuttaminen, vapaaehtoistyö, koulutustoiminta, talousasioiden tuntemus, varainhankinta, tieto- ja viestintätekniikka, kansainvälinen toiminta, tapahtumajärjestäminen, tutkimus, media jne).

Setan hallitus avaa erinomaisen näköalapaikan valtakunnallisen järjestön johtamiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen ihmisoikeuksien edistämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hallitus vastaa Setan toiminnasta edustajakokouksen päättämän toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta ja kantaa työnantajavastuusta suhteessa Setan työntekijöihin. Hallituksen työskentelykieli on suomi, mutta toivotamme tervetulleiksi myös muunkieliset ehdokkaat.

Hallitukseen valittavat henkilöt eivät edusta mitään tahoa eli eivät toimi kenenkään mandaatilla. Huomioithan, että pelkkä vaalivaliokunnalle ilmoittautuminen ei ole vielä virallinen ehdokkuus, vaan siihen tarvitaan äänivaltaisen edustajan esitys edustajakokouksessa. Ehdolle voi myös asettua vaalivaliokunnan deadlinen jälkeenkin, mutta silloin ei saa esittelyään yhteiseen materiaaliin.

Setan sääntöjen mukaan ”Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 jäsentä ja 2 varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain yksi varapuheenjohtaja sekä joka toinen vuosi kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen ja joka toinen vuosi kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi on valittava naisia, miehiä ja henkilöitä, jotka eivät itse katso kuuluvansa kumpaankaan mainittuun sukupuoleen niin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien on hallituksessa naisia ja miehiä kumpiakin vähintään neljä (4) henkilöä.

Mikäli kiinnostuit ehdokkuudesta, ilmoittaudu vaalivaliokunnan jäsen Markus Rekiselle viimeistään 15.10.2014. osoitteeseen markus.rekinen@pp.inet.fi.

Lähetä samalla vastaukset alla oleviin kysymyksiin:

1) Oletko jonkin Setan jäsenjärjestön jäsen? Minkä? Mistä vuodesta alkaen?

a) Miksi liityit jäseneksi?

2) Oletko toiminut jonkin Setan jäsenjärjestön aktiivina, hallituksen jäsenenä tms.?

3) Mikä on mielestäsi Setan hallituksen jäsenen tehtävä?

4) Miksi juuri sinä olisit hyvä jäsen Setan hallitukseen?

5) Mitkä ovat mielestäsi Setan tärkeimmät tehtävät nyky-yhteiskunnassa sekä tulevaisuudessa? (mainitse kummastakin korkeintaan viisi asiaa)

6) Mihin järjestöllisiin asioihin haluaisit eniten vaikuttaa Setassa

7) Miten aiot vaikuttaa näihin asioihin, jos sinut valitaan Setan hallitukseen?

8) Jos pyrit puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi: mikä on mielestäsi varapuheenjohtajan tehtävä ja rooli Setassa?

9) Kerro vapaamuotoisesti toiminnastasi hlbti-asioiden parissa ja/tai muussa kansalaisjärjestötyössä.

10) Setan hallituksessa on hyötyä monenlaisesta osaamisesta. Onko sinulla jotain ominaisuuksia/taitoja/taustaa/kiinnostuksen kohteita tms., joista ajattelisit olevan hyötyä hallituksen jäsenen/varapuheenjohtajan/puheenjohtajan tehtävän hoitamisessa ja joista haluaisit mainita?

>> Lataa kysymykset docx-tiedostona


Kokemuksia hallitustyöskentelystä

mikkovaisanenMikko Väisänen, Tampere
Setan varapuheenjohtaja 2013-2014

Mitä odotit hallitustyöskentelyltä ja onko arki ollut odotusten kaltaista?

Hallitustyöskentelyn kokonaisvaltaisuus ja päätöksenteon kattavuus yllätti. Suuri osa hallituksen tekemästä työstä jää näkymättömäksi. Voidakseen muodostaa kannan järjestön sisäisiin ja ulkoisiin kysymyksiin tulee voida perehtyä aiheisiin etukäteen. Siten esimerkiksi hallituksen kokouksia valmistelevan työvaliokunnan rooli on tärkeä.

Hallitustyöskentely on paljon muutakin kuin kerran kuussa pidettävät hallituksen kokoukset ja niitä mahdollisesti liittyvät aamu- tai iltakoulut. Hallituksen jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan mm. eri valiokuntien toimintaan ja edustavat Setaa mm. yhteistyöjärjestöjen elimissä.

Tehtävästä riippuen hallituksen sisällä (pj, varapj, työvaliokunnan jäsen) luottamustehtävään voi kuulua edustamista, vierailuja ja haastattelujen antamista medialle. Toisaalta hallituksessa on monia jäseniä, joten työnjakoa ja keskittymistä joihinkin itselle läheisiin teemoihin voi tehdä.

Saatko vaikuttaa haluamallasi tavalla hallituksessa?

Ensimmäinen vuosi menee opetellessa ja perehtyessä siihen miten jokin linjaus on sellainen kuin on. Seuraavana vuonna alkaa olla sen verran sisässä, että pystyy vaikuttamaan varmemmin päätöksentekoon. Kokemus muista järjestöistä on eduksi. On etuoikeutettua voida osallistua esimerkiksi lain valmisteluun ja olla historiallisissa prosesseissa mukana.

Onko oman arjen ja hallitustyön yhteen sovittaminen vaikeaa?

Joskus aikapulaa ilmenee. Ohjausryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti virka-aikaan Helsingissä, joten oman työajan ja luottamustehtävän yhteensovittaminen voi edellyttää joustavuutta. Media ei katso kelloa. Yhteydenottoja voi tulla miltei koska vaan.

 

Kuvassa Henna Vidén Setan juhlavuosipiknikillä aurinkoisen hymyn kanssa.Henna Vidėn, hallituksen varajäsen 2014-2015

Ensimmäinen vuosi Setan hallituksessa alkaa olla takana ja huikeaa on ollut! Minulla ei juuri ollut aikaisempaa järjestökokemusta, joten en etukäteen tiennyt mikä minua odotti. Hallitukseen hakeminen oli kuitenkin paras päätös, minkä tein. Olen päässyt näköalapaikalle seuraamaan ja päättämään ajankohtaisista ja yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista sekä samalla hyödyntämään oman alani asiantuntemusta niin hallituksessa kuin työryhmissä. Arjen ja hallitustyön yhteen sovittamisen olen kokenut vaivattomaksi, sillä kokouspäivät sovitaan jo vuoden alussa, minkä vuoksi niihin on helppo varautua etukäteen.

Työ on ollut antoisaa ja Setaperhe uskomaton! Rohkeasti vain mukaan!

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design