Hlbti-oikeudet etenevät nihkeästi Pride-viikollakin

Hlbti-oikeudet etenevät nihkeästi Pride-viikollakin

Avioliittolaki tyrmättiin tänään eduskunnan lakivaliokunnassa. Hallitus antoi esityksen isyyslaista  – naisparien lapsia koskevat pykälät erikseen vasta syksyllä. Ihmisoikeusjärjestöt Amnesty, Ihmisoikeusliitto, Regnbågsankan, Sateenkaariperheet ja Seta patistavat lainsäätäjää toimimaan vitkastelematta, jotta avioliittolaista ja isyyslaista päästään päättämään eduskunnassa vielä tämän vaalikauden aikana.

Lakivaliokunta on käsitellyt kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliitosta koko kevään ajan. Kuultuaan 62 asiantuntijaa, valiokunta päätyi tämänaamuisessa kokouksessaan valmistelemaan aloitteesta mietinnön, joka ei suosittele aloitteen säätämistä laiksi. Joukko valiokunnan jäseniä jättää mietinnöstä vastalauseen, joka kannattaa aloitteen säätämistä laiksi. Aloitteen tie ei katkea tähän, mutta sen matka eduskunnan käsittelyssä pitkittyy. Jos täysistunto niin päättää, vastalause käsitellään suuressa valiokunnassa, joka voi vielä esittää aloitteen säätämistä laiksi. Joka tapauksessa asian käsittely jää nyt kesätauolle.

Setan pääsihteerin Aija Salon mukaan on valitettavaa, että lakivaliokunta päätyi kielteiseen mietintöön. ”Asian käsittelyä on tunnuttu pitkittäneen tietoisesti. Toivomme, että lakivaliokunta valmistelee mietintönsä kesätauon jälkeen mahdollisimman nopeasti, jotta asia saadaan eteenpäin ja uuteen valiokuntaan. Syksyllä on päästävä jo äänestämään laista suuressa salissa.”

Tasa-arvoinen avioliittolaki on myös sateenkaariperheissä eläville lapsille symbolisesti merkittävä uudistus, mutta se ei korjaa heidän oikeusturvansa puutteita. Sen sijaan hallitus on tänään päättänyt, että isyyslain yhteydessä korjataan myös naisparin perheeseen syntyvien lasten oikeusturvaa mahdollistamalla perheeseen syntyvän lapsen juridinen tunnistaminen tietyissä tilanteissa ilman perheen sisäistä adoptiota. Tämän ansiosta lapsen juridinen asema olisi selvä syntymästä lähtien.

Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä on tyytyväinen, että hallitus ottaa naisparien perheet mukaan isyyslakiuudistukseen. Hän on kuitenkin huolissaan hallituksen päätöksestä antaa naisparien lapsia koskevat pykälät erillisenä lakina ensi syksynä, kun muut esitykset isyyslain uudistamisesta annettiin eduskunnalle jo tänään.

”Olisi ollut parempi antaa kaikki muutokset yhtenä esityksenä. Nyt jää vaara siitä, että naisparien lapsia koskevat pykälät jäävät syystä tai toisesta lopulta säätämättä. Hallituksen ja oikeusministerin on kannettava täysi moraalinen vastuu sitoumuksestaan, jonka antoivat tänään sateenkaariperheiden lapsille. Hallituksen on huolehdittava, että pykälät todella valmistellaan ja annetaan eduskunnalle niin varhain, että ne varmasti ehditään käsitellä tällä vaalikaudella!”

Lisätiedot:

Sateenkaariperheet ry: Toiminnanjohtaja Juha Jämsä, 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

Seta ry: Varapuheenjohtaja Mikko Väisänen,  040 5107488, mikko.vaisanen@pirkanmaanseta.fi

Regnbågsankan: Puheenjohtaja Oscar Ohlis, 050 345 8973, ordforande@regnbagsankan.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design