Haluatko vaikuttaa? Hae Setan hallitukseen 19.10. mennessä!

Haluatko vaikuttaa? Hae Setan hallitukseen 19.10. mennessä!

Kiinnostaako sinua vaikuttamistyö Setan hallituksessa? Kiinnostuneiden toivotaan ilmoittautuvan 19.10.2016 mennessä ja vastaavan vaalivaliokunnan esittämiin kysymyksiin.

Hallitukseen valittavat jäsenet:

Edustajakokouksessa 26.–27.11.2016 valitaan vuosiksi 2017–2018 Setan hallitukseen puheenjohtaja yksi varapuheenjohtaja kolme hallituksen jäsentä (kaksi varsinaista ja yksi varajäsen: varajäseneksi ei asetuta ehdolle erikseen).

Tällä kertaa hallitukseen valitaan 3 miestä ja 2 naista, jotta Setan sääntöjen määrittelemä sukupuolijakauma toteutuu.

Setan nykyinen puheenjohtaja Panu Mäenpää on ilmoittanut, ettei aio asettua ehdolle puheenjohtajaksi toiselle kaudelle. Setan nykyinen varapuheenjohtaja Sara Sundell on samoin ilmoittanut, ettei aio asettua ehdolle jatkokaudelle.

Keväällä järjestetty valtuusto päätti asettaa vaalivaliokunnan etsimään ehdokkaita sekä keräämään ehdokasesittelyt. Näin jäsenjärjestöt saavat jo ennen edustajakokousta hyvän ennakkokuvan ehdokasasettelusta.

Yhdistyksen demokraattisen päätöksenteon ja läpinäkyvyyden turvaamiseksi on tärkeää, että hyviä ehdokkaita on tarjolla enemmän kuin täytettäviä tehtäviä. Koska Seta on valtakunnallisena järjestönä näkyvä poliittinen vaikuttaja, on myös olennaisen tärkeää, että sen päätöksentekijät heijastavat jäsenistön moninaisuutta sekä tuovat alueellista näkökulmaa hallituksen työskentelyyn.

Olennaista hyvälle hallituksen jäsenelle on kiinnostus ja halu edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja  hyvinvointia sekä mahdollisuus sitoutua tehtävään (kokoukset Helsingissä noin kerran kuukaudessa, osallistuminen johonkin hallituksen alaisten työryhmien työskentelyyn, ja lisäksi sähköposti – ja  Facebook-yhteydenpitoa).

Setan hallituksesta avautuu erinomainen näköalapaikka valtakunnallisen järjestön toiminnan johtamiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen ihmisoikeuksien edistämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hallitus vastaa Setan edustaja- ja valtuustonkokoukselle Seta ry:n toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan. Päätöksenteon lisäksi hallitus ohjaa strategisesti Setan toimiston työtä edustajakokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta. Seta ry:n hallitus on ensisijaisesti päätöshallitus, eivätkä hallituksen jäsenet pääsääntöisesti osallistu järjestön päätösten toimeenpanoon ja järjestön toiminnan ja tehtävien toteuttamiseen. Poliittiseen vaikuttamiseen liittyvissä asioissa hallitus on kuitenkin puheenjohtajiston johdolla keskeinen toimija.

Hallitus kantaa työnantajavastuuta suhteessa Setan työntekijöihin. Hallituksen työskentelykieli on suomi, mutta toivotamme tervetulleiksi myös muunkieliset ehdokkaat. Hallitukseen valittavat henkilöt eivät edusta hallituksessa omaa jäsenjärjestöään vaan koko jäsenistöä.

Huomioithan, että pelkkä vaalivaliokunnalle ilmoittautuminen ei ole vielä virallinen ehdokkuus, vaan siihen tarvitaan äänivaltaisen edustajan esitys edustajakokouksessa. Ehdolle voi myös asettua vaalivaliokunnan asettaman määräajan jälkeenkin, mutta silloin ei saa esittelyään yhteiseen ennakkomateriaaliin.

Setan sääntöjen mukaan: ”Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitaan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 5 jäsentä ja 2 varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain yksi varapuheenjohtaja sekä joka toinen vuosi kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen ja joka toinen vuosi puheenjohtaja sekä kaksi hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi on valittava naisia, miehiä ja henkilöitä, jotka eivät itse katso kuuluvansa kumpaankaan mainittuun sukupuoleen niin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet yhteenlaskien on hallituksessa naisia ja miehiä kumpiakin vähintään neljä (4) henkilöä.”

Mikäli kiinnostuit ehdokkuudesta, ilmoittaudu vaalivaliokunnan jäsenelle Riku Karppiselle viimeistään 19.10.2016 osoitteeseen riku.karppinen@malkus.fi. Lähetä samalla vastauksesi vaalivaliokunnan kysymyksiin.

Kysymykset ehdokkaille:
Mikäli et halua jotain yksityistietoasi kerrottavan esittelymateriaaleissa, kirjoita sen perään salainen.

Nimi:
Ikä:
Paikkakunta:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Sukupuoli (nainen/mies/muu):

  1. Oletko jonkin Setan jäsenjärjestön jäsen?
  2. a) Mikä on mielestäsi Setan hallituksen jäsenen tehtävä? b) Jos pyrit puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi: mikä on mielestäsi puheenjohtajan/varapuheenjohtajan tehtävä ja rooli Setassa?
  3. Miksi juuri sinä olisit hyvä jäsen Setan hallitukseen/puheenjohtaja/varapuheenjohtaja?
  4. Mitkä ovat mielestäsi Setan tärkeimmät tehtävät nyky-yhteiskunnassa sekä tulevaisuudessa?

(mainitse kummastakin korkeintaan viisi asiaa)

  1. Kerro vapaamuotoisesti toiminnastasi hlbti-asioiden parissa ja/tai muussa ihmisoikeustyössä.
  2. Setan hallituksessa on hyötyä monenlaisesta osaamisesta. Onko sinulla jotain

ominaisuuksia/taitoja/taustaa/kiinnostuksen kohteita tms., joista ajattelisit olevan hyötyä hallituksen jäsenen/varapuheenjohtajan/puheenjohtajan tehtävän hoitamisessa?

Helsinki 1.9.2016

Setan vaalivaliokunta

Kuva: Setan 2014 edustajakokouksen äänestystilanne. 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design