Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus hakee nuoria teemaryhmiin

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus hakee nuoria teemaryhmiin

 Oletko noin 15–25-vuotias sateenkaarinuori? Oletko kiinnostunut sateenkaarinuorten asemasta ja sen parantamisesta? Tule mukaan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen teemaryhmiin! Olet mukana kertomassa sateenkaarinuorten näkemyksistä ja ideoimassa yhdenvertaisempaa maailmaa.

Nuorten teemaryhmät toimivat maaliskuun aikana Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Lisäksi kaksi ryhmää toimii nettiryhminä ja näistä toinen keskittyy transnuorten erityiskysymyksiin. Ryhmissä puhutaan Hyvinvoiva sateenkaarinuori -kyselyssä (2013) esiin nousseista teemoista, kuten ihmissuhteista, perheestä, koulusta ja vapaa-ajasta. Ryhmä sopii keskenään, mihin teemaan se paneutuu.

Ryhmät voivat dokumentoida keskusteluissa esiin nousseet asiat haluamallaan tavalla, esimerkiksi tekstinä, kuvina tai videoina. Ryhmätyöskentelystä toivotaan syntyvän ideoita, suosituksia ja keskustelua kuvaavia tuotoksia, joita käytetään nuorten kanssa toimiville suunnatussa verkkokirjassa.

Ryhmiin toivotaan mukaan noin 15–25-vuotiaita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia (tai muita sateenkaarevia) nuoria. Ryhmä tapaa 3–4 kertaa lähinnä maaliskuun aikana yhdessä sovittuina aikoina. Jokaisella ryhmällä on nuori vetäjä, ja hankkeen tutkija osallistuu kunkin ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen. Ryhmien keskustelut ovat ryhmän kesken luottamuksellisia eikä ryhmiin osallistuneiden nimiä julkaista missään, elleivät ryhmissä toimivat itse sitä toivo. Ryhmien tuotoksia voidaan käyttää jatkossa myös muussa tutkimuksessa sekä Setan toiminnassa. Mahdolliset matkakulut korvataan kaikille ryhmiin osallistuville ja ryhmien kokoontumisiin hankitaan pientä tarjottavaa.

Jos olet kiinnostunut ryhmiin osallistumisesta, ota yhteyttä hankkeen tutkijaan sunnuntaihin 23.2. mennessä. Kerro sähköpostilla ainakin nimesi (se nimi, jota haluat itsestäsi käyttää), ikäsi, asuinpaikkasi sekä puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Kerro myös, mistä ryhmästä olet kiinnostunut. Jos haluat, voit kertoa myös lyhyesti itsestäsi ja elämäntilanteestasi.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa:
tutkija Riikka Taavetti, riikka.taavetti@nuorisotutkimus.fi, p. 020 755 2693

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design