Vuosikertomus 2013

Yksityiskohtaiset toteutuneet toimenpiteet 2013 [pdf]

Vilkasta vaikuttamista monella rintamalla

Vuosi 2013 oli vilkas vaikuttamisen vuosi. Seta kutsuttiin mukaan moniin merkittäviin hlbtiq-ihmisten oikeuksia käsitteleviin lainsäädäntöprosesseihin ja ohjelmatyöhön. Lainsäädäntövaikuttaminen kotimaassa keskittyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien, translain, avioliittolain ja isyyslain uudistamiseen. Tahdon2013-kansalaisaloitekampanja nosti hlbtiq-kysymykset kansalaiskeskusteluun historiallisella tavalla.

Vaikuttamistyötä tehtiin yhteistyössä muiden ihmisoikeustoimijoiden kanssa lisäksi liittyen muun muassa väkivallan uhrien palveluihin, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja ihmisoikeuskasvatukseen, ulkoministeriön ihmisoikeusstrategiaan, hedelmöityshoitoihin, seksuaalioikeuksiin, vanhustyön laatusuosituksiin ja puolustusvoimien toimintaan sekä hallituksen hlbtiq-politiikan koordinointiin. Seta antoi 30 lausuntoa tai kirjettä, 19 tiedotetta tai kannanottoa ja piti useita puheenvuoroja kuulemisissa ja keskustelutilaisuuksissa. Vapaaehtoisista koostuvat ryhmät eli kansainvälinen työryhmä, transpoliittinen valiokunta, nuorisotoimikunta, koulutusvaliokunta ja politiikkavaliokunta tukivat vaikuttamistyötä.

Venäjällä säädetty niin kutsuttu anti-hlbtiq-laki näkyi paljon Setan toiminnassa. Seta kampanjoi venäläisten hlbtiq-järjestöjen tukena syrjivää lakia vastaan sekä tiedotti Suomessa lain vaikutuksista hlbtiq-ihmisten arkeen ja järjestöjen toimintaan. Yksityishenkilöt sekä yhteisöt lahjoittivat rahaa venäläisille hlbtiq-järjestöille. Kansainvälinen toiminta oli muutenkin vilkasta. Osallistuimme muun muassa ILGA-Euroopan konferenssiin Zagrebissa, Queerfestiin Pietarissa ja useisiin koulutuksiin ulkomailla.

Setan vakiintunut asema vaikuttajana ja kansalaistoimijana näkyi muun muassa kutsuna tapaamaan Tasavallan Presidentti Sauli Niinistöä Mäntyniemeen 7.6., jonne Seta osallistui nuorisopainotteisella delegaatiolla, sekä kutsuna presidentti Tarja Halosen 70-vuotisvastaanotolle.

Seta palkitsi Pirkanmaan Pride -tapahtumassa nuorille suunnatun Demi-lehden Asiallisen tiedon omena -palkinnollaan. Palkinto myönnettiin sensitiivisen kielenkäytön ja yhdenvertaisuuden edistämisestä. Kunniarotta-antipalkinto annettiin Euroopan Unionin komissiolle ja komissaari Viviane Redingille hänen vastahakoisuudestaan edistää hlbtiq-ihmisten oikeuksia EU:ssa.

Yhteisöilme uudistui ja näkyvyys kasvoi

Merkittävä ponnistus oli Setan yhteisöilmeen ja verkkosivustojen uudistaminen. Yhteisöilme tukee Setan

toimintaa ihmisoikeusjärjestönä ja hlbtiq-ihmisten yhteisönä. Ulkoasu-uudistuksen toteutti suunnittelutoimisto Musta Design. Verkkosivujen uudistaminen toteutettiin yhteistyössä web-koodaaja Niko Ala-Oppaan kanssa. Ulkoasu- ja verkkosivu-uudistuksen yhteydessä vahvistettiin Setan yhteisöviestintää.

Seta mainittiin ainakin parisataa kertaa tiedotusvälineissä, kymmenien eri aihepiirien yhteydessä. Medianäkyvyyttä oli niin televisiossa, radiossa, pää- ja maakuntalehdissä kuin internetissä. Setan edustajia haastateltiin myös ulkomaisiin medioihin muun muassa avioliittolaista. Eniten julkisuudessa näkyivät avioliittolaki, translaki, nuorisohankkeet, Yhdenvertainen vanhuus -hanke, Venäjä ja ”eheytyksen” kritiikki.

Setaan liittyi vuoden aikana kaksi uutta kannatusjäsenjärjestöä. Seta kuului viiteen kotimaiseen ja kolmeen kansainväliseen kattojärjestöön. Seta oli edustettuna 15 eri luottamuselimessä ja seitsemän hankkeen ohjausryhmässä. Työntekijät osallistuivat useisiin ammatillisiin verkostoihin. Lisäksi Seta osallistui järjestönä useisiin verkostoihin ja työryhmiin.

Vuoden alussa Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti sääntömuutokset, mukaan lukien yhdistyksen nimen lyhentämisen muotoon Seta ry ja siirtymisen kahden varapuheenjohtajan malliin. Ennakkotarkastetut sääntömuutokset oli otettu sisäiseen käyttöön jo aiemmin.

Nuorisotyötä, vanhustyötä ja koulutusta kehitettiin

Nuorisotyön painopisteinä oli kaksi yhteistyöhanketta: Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke yhdessä Nuorisotutkimusseuran kanssa sekä normikriittistä oppilaitosympäristöä tavoitteleva Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -hanke Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKIn, Finland Svenska Skolungdomsförbund FSS:n sekä Suomen lukiolaisten liiton kanssa. Tuotimme ainutlaatuista tutkimustietoa hlbtiq-nuorten hyvinvoinnista Suomessa. Hur mår HBTIQ-unga i Finland -raportin julkistusseminaari Hanasaaressa toi nuorisoalan toimijoita historiallisesti yhteen sateenkaarinuorten hyvinvoinnin tiimoilta. Normikriittisyyden merkitystä syrjinnän purkamisessa tuotiin esiin Normit nurin! -kampanjan muodossa. Vuoden lopulla julkaistiin opettajien tueksi normikriittinen opas Älä oleta!

Koulutustoimintaa toteutettiin monipuolisesti. Seta piti yli 90 tilauskoulutusta ja seitsemän vapaaehtoisille suunnattua kouluttajakoulutusta. Uutena toimintana alettiin kouluttaa vapaaehtoisia kokemuskouluttajia. Vuoden aikana luotiin myös kertauskurssi vapaaehtoiskouluttajille.

Sateenkaarinuorista kertova koulutusvideo Moninaisuus on meissä levisi laajasti nuorten ja nuorten kanssa toimivien ammattilaisten keskuuteen. Video palkittiin Aktuaalin ja Nektarian vuoden seksuaalikasvatustekona. Setan piiriin tuli myös muita huomionosoituksia: Allianssi palkitsi Setan tukeman Muu, mikä -työryhmän Nuori toimija -palkinnolla ja Regnbågsankan myönsi pääsihteerille Guldankan-kunniamaininnan kaksikielisestä työstä hlbtiq-ihmisten hyväksi.

Yhdenvertainen vanhuus -projekti jatkoi monipuolista tiedontuotantoa ja kehittämistyötä vanhustyön kentällä osana RAY:n Eloisa ikä -ohjelmaa. Projekti toteutti vuoden aikana kymmeniä koulutuksia vanhusalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Hlbtiq-näkökulma ikääntymiseen oli projektin kautta esillä lukuisilla messuilla, sidosryhmien tapaamisissa, lehtiartikkeleissa ja sosiaalisessa mediassa. Haluaisin pystyä kertomaan -dvd tuotettiin syksyn aikana.

Transtukipiste tavoitti tuhansia

Transtukipisteen tukipalvelut, ryhmätoiminta ja yhteisölliset tapahtumat tavoittivat tuhansia. TransHelsinki-viikko oli jälleen monipuolinen poliittisten, kulttuuristen ja yhteisöllisten tapahtumien kokonaisuus.

Transtukipisteen kontaktit asiakkaisiin ja sidosryhmiin kasvoivat edellisvuodesta yli 1200:lla yli 5750:een. Kasvua oli tukipalveluissa ja ammatillisen yhteistyön kontakteissa. Kontakteihin sisältyvät asiakastyö, ryhmät ja yhteisöllinen tuki sekä koulutustoiminta. Neuvontaan liittyviä yhteydenottoja oli lähes 1300 ja vastaanottokäyntejä kolmisen sataa. Ryhmissä käytiin 1391 kertaa. Yhteisöllisissä tapahtumissa oli 487 käyntiä. Sama henkilö voi sisältyä tilastoon useita kertoja.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design