Vuosikertomus 2014

Vaikuttamistyö

Vuonna 2014 Setan poliittinen vaikuttamistyö oli vilkasta ja tuloksellista. Eurovaaleissa europarlamenttiin valituista 13 suomalaisedustajasta kuusi allekirjoitti ILGA-Euroopan hlbti-sitoumuksen. Avioliittolaki, yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki hyväksyttiin eduskunnassa. Translain muuttamisesta ja äitiyslaista valmistui ministeriöissä hallituksen esitysten pohjat. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjattiin tavoite lisätä ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Hlbti-asiat nousivat valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon yhdeksi neljästä teemasta. Ministeriöiden välinen hlbti-työryhmä julkisti raportin hlbti-ihmisoikeustilanteesta. Oikeusministeri allekirjoitti IDAHO-julistuksen, jolla Suomi sitoutui toimiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää vastaan.

Moni näistä prosesseista käynnistyi tai eteni nimenomaan Setan ja sen yhteistyötahojen vaikuttamistyön tuloksena. Lainsäädäntövaikuttamisemme keskittyi translakiin, isyys- ja äitiyslakiin, avioliittolakiin sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin, mutta vaikuttamista tehtiin moneen suuntaan myös useissa muissa teemoissa. Ilahduttavaa oli entistäkin tiiviimpi vaikuttamisyhteistyö muiden ihmisoikeusjärjestöjen kanssa.

Avioliittolain osalta Seta teki yhteistyötä Tahdon2013-kampanjan kanssa ja järjesti muun muassa historiansa suurimman mielenilmauksen: lähes 10 000 ihmistä kokoontui rakkaudenosoitukseen eduskuntatalon eteen 28.11. Avioliittolain muuttaminen hyväksyttiin eduskunnassa 12.12. jännittävien käänteiden jälkeen. Prosessi sai paljon erittäin mediahuomiota. Myönteinen päätös sai näkyvyyttä myös ulkomailla.

Translakiuudistusta Seta vauhditti sekä osallistumalla sosiaali- ja terveysministeriön työryhmätyöskentelyyn että kampanjoinnilla tiiviissä yhteistyössä erityisesti Trasekin, Amnestyn, Ihmisoikeusliiton ja Sateenkaariperheiden kanssa. Hyödynsimme myös kattojärjestömme Transgender Europen materiaaleja.

Seta sai muiden järjestöjen kanssa aikaan sen, että hallitus teki periaatepäätöksen äitiyslain valmistelusta, kun äitiyteen liittyvää säätelyä ei otettu osaksi isyyslakiesitystä. Oikeusministeriön työryhmä valmisteli syksyn aikana äitiyslakiesityksen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakiesityksiin Seta vaikutti yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen kanssa. Pitkään valmisteltu kokonaisuudistus toteutui, kun presidentti vahvisti lakipaketin tulemaan voimaan 1.1.2015. Samalla toteutuivat Setan pitkäaikaiset tavoitteet sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltämisestä ja yhdenvertaisuusvaltuutetun perustamisesta. Seta toteutti yhdessä WoM Oy:n ja Ihmisoikeusliiton kanssa sosiaali- ja terveysministeriölle esitemateriaalia sukupuolivähemmistöistä uudessa tasa-arvolaissa.

Eurovaaleissa Seta kampanjoi hyödyntäen ILGA-Euroopan Come out for Europe -materiaaleja. Kannustimme ehdokkaita allekirjoittamaan ILGA-Euroopan sitoumuksen hlbti-ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisestä. Kuutisenkymmentä ehdokasta allekirjoitti sitoumuksen, ja lähes puolet valituista suomalaisista europarlamentin jäsenistä kuului näihin. Seta järjesti valtakunnallisen eurovaalipaneelin, joka lähetettiin myös verkossa.

Lisäksi teimme vuonna 2014 vaikuttamistyötä liittyen muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, varhaiskasvatuslakiin, hedelmöityshoitoihin ja ihmisoikeusselontekoon. Seta antoi lausuntoja, kommentoi ajankohtaisia lakiuudistuksia mediassa ja sosiaalisessa mediassa sekä julkaisi kannanottoja ja tiedotteita yksin ja yhdessä muiden ihmisoikeustoimijoiden kanssa.

Osallistuimme vuoden aikana virinneisiin julkisiin keskusteluihin, joita synnyttivät muun muassa Venäjän hlbti-ihmisoikeustilanne Sotshissa järjestettyjen talviolympialaisten aikaan ja Venäjän ihmisoikeustilanne ylipäätään, arkkipiispa Kari Mäkisen heinäkuussa esittämä julkinen anteeksipyyntö seksuaalivähemmistöille kirkon harjoittamasta syrjinnästä sekä urheilun saralla huipputason uimarin julkinen kertominen homoudestaan ja transsukupuolisen urheilijan pyrkimys osallistua kansallisiin kisoihin sukupuolensa mukaisessa sarjassa.

Palkitsimme Helsinki Pride -tapahtumassa kansanedustaja Paavo Arhinmäen ja Itella Oyj:n Asiallisen tiedon omena -palkinnolla. Arhinmäki palkittiin pitkäjänteisestä työstään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta erityisesti kulttuuri- ja urheiluministerinä toimiessaan. Itella palkittiin Tom of Finland -postimerkin julkaisemisesta. Helsinki Pridessa teimme yhteistyötä muun muassa työntekijäkeskusjärjestöjen kanssa, jotka osallistuivat Prideen ensimmäistä kertaa yhdessä ja järjestäen yhteisen tilaisuuden.

Seta antoi ainakin 15 lausuntoa tai kirjettä, 12 tiedotetta tai kannanottoa ja piti useita puheenvuoroja kuulemisissa ja keskustelutilaisuuksissa. Vapaaehtoiset aktivistit kansainvälisten asioiden työryhmässä, transpoliittisessa valiokunnassa, nuorisotoimikunnassa ja koulutusvaliokunnassa tukivat hallituksen ja toimiston vaikuttamistyötä. Kansainvälisen toimikunnan oheen perustettu turvapaikkatyöryhmä ryhtyi kehittämään hlbti-turvapaikanhakijoille suunnattua tukea ja tiedonkeruuta.

Juhlavuosi

Setan perustamisesta tuli kuluneeksi 40 vuotta ja Setan Transtukipisteen perustamisesta 20 vuotta. Seta järjesti yksin ja yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa useita juhlavuoden tapahtumia eri puolilla Suomea.

Muun muassa lähes kaikki vuoden 2014 Pride-tapahtumat olivat osa Setan juhlavuotta. Pride-tapahtumia järjestettiin ennätysmäärä ympäri maata: Lahdessa, Rovaniemellä, Joensuussa, Tampereella, Helsingissä, Pietarsaaressa, Maarianhaminassa ja Turussa. Tapahtumat sujuivat erittäin myönteisessä hengessä. Helsinki Priden kulkueen osallistujamäärä oli ennätyksellisesti noin 20 000. Ensimmäistä kertaa järjestetty, kaksikielinen Jeppis Pride Pietarsaaressa keräsi pienelle paikkakunnalle hyvin merkittävän, noin 2500 hengen osallistujajoukon.

Sarjakuvafestivaalien teema oli Setan juhlavuoden kunniaksi sateenkaarisarjakuva. Helsinki Pride -viikolla Seta järjesti yhteistyössä Taiteen keskustoimikunnan ja Kulttuuria kaikille -hankkeen kanssa seminaarin taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta hlbti-ihmisille. Postimuseon Salaisuuksin suljettu – kirjeiden Tom of Fnland -näyttely oli osa juhlavuotta, kuten myös MUU Gallerian sarjakuvanäyttely Tom of Finland – Tuhmat ruudut.

TransHelsinki-tapahtumassa juhlavuotta juhlistettiin monipuolisella Meidän historiamme -seminaarilla. Joulukuussa Seta järjesti yhteistyössä ravintola dtm:n kanssa Helsingissä juhlavuosibileet. Setan entinen puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen piti puheenvuoron bileissä. Tapahtumassa esiintyi laaja joukko taiteilijoita vapaaehtoisesti. Bileissä muun muassa kantaesitettiin Setalle sävelletty tango.

Näkyvyys

Uudet verkkosivut otettiin käyttöön vuoden alussa. Niiden käytettävyydestä toteutettiin kysely ja sivustoa kehitettiin vuoden aikana edelleen. Setalle kerättiin kuvapankkia seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta yhteistyössä osaavien valokuvaajien kanssa. Kuvallista ilmaisua lisättiin myös perustamalla Instagram-tili.

Setan toiminnan ja näkemysten medianäkyvyys vuoden aikana oli laajaa. Eniten näkyvyyttä saavuttivat avioliittolaki, translaki, ikääntyminen, Pride-tapahtumat ja Setan jakamat huomionosoitukset sekä hlbti-ihmisten asema urheilussa. Myös jäsenjärjestöjen toiminta sai näkyvyyttä erityisesti paikallismedioissa. Arkkipiispan anteeksipyyntö seksuaalivähemmistöille sai huomattavan mediahuomion, jossa Seta oli joiltain osin mukana kommentoijana.

Kansainvälinen toiminta

Seta teki aktiivisesti yhteistyötä kansainvälisten kattojärjestöjensä ILGAn ja ILGA-Euroopan, Transgender Europen ja IGLYOn kanssa. ILGAn toimitusjohtaja vieraili maaliskuussa ensimmäistä kertaa Suomessa toteuttamassa Setan kanssa koulutuksen ulkoministeriölle. Vierailuun sisältyi myös ulkoministeri Tuomiojan tapaaminen. Toukokuussa Setassa vieraili ryhmä Maximum- ja Rakurs- järjestöjen aktiiveja Murmanskista ja Arkangelista Venäjältä. Järjestimme heille muun muassa tapaamisen ulkoministeriön kanssa.

Toukokuussa Seta osallistui Transgender Counciliin Budapestissa sekä Maltan ja Ruotsin hallitusten järjestämään kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssiin Maltalla. Seta osallistui Europrideen Oslossa, jossa Setan edustaja piti puheenvuoron. TANEn kautta Seta osallistui Nordiskt forum -tasa-arvokonferenssiin Malmössä. Setalla oli delegaatio ILGA-Euroopan konferenssissa Riiassa ja edustaja ILGAn konferenssissa Meksikossa. Marraskuussa Seta vieraili Murmanskissa Maximum-järjestön vieraana kouluttamassa sukupuolen moninaisuudesta ja Pietarissa Side by side -elokuvafestivaalilla pitämässä alustuksen.

Setan edustajat osallistuivat useisiin kansainvälisiin koulutuksellisiin seminaareihin, kuten ILGA-Euroopan eurovaalikoulutukseen Brysselissä, normikriittisyyskoulutukseen Tukholmassa, koulukiusaamisen vastaiseen seminaariin Ateenassa, terveysseminaariin Pariisissa ja ILGA-Euroopan vaikuttamisverkoston kokoukseen Riiassa.

Hankkeet

Nuorisotyössä toteutettiin yhdessä Nuorisotutkimusseuran kanssa Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeen laadullinen tutkimus, jossa toteutettiin sekä sateenkaarinuoruutta koskenut kirjoituskeruu, jossa yhteistyökumppanina oli myös Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkisto, että työryhmäosio, jossa nuoret pääsivät itse käsittelemään tutkimustuloksia monipuolisesti pienissä ryhmissä. Tuotoksena on tammikuussa 2015 verkossa julkaistu multimediajulkaisu ja painettuna ja verkossa julkaistu tiivistelmä koko hankkeen tutkimustuloksista. Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -hankkeessa julkaistiin Anta int’ -opas, joka on ruotsinkielinen versio vuonna 2013 julkaistusta Älä oleta -oppaasta.

Yhdenvertainen vanhuus -projektin myötä hlbti-ihmisten ikääntyminen näkyi monipuolisesti mediassa. Projekti julkaisi tammikuussa Haluaisin pystyä kertomaan -koulutusvideon. Jaoimme videota dvd:nä pääasiassa vanhusalan toimijoille lähes 500 kappaletta. Video katsottiin YouTubessa lähes 13 000 kertaa. Projekti jatkoi ikääntyneiden palveluihin liittyvää koulutuksellisten kokonaisuuksien kehittämistä ja tiedontuotantoa osana RAY:n Eloisa ikä -ohjelmaa. Opaskirja Haluaisin pystyä kertomaan – Sateenkaariseniorit ikääntyneille suunnattujen palveluiden asiakkaina valmistui joulukuussa 2014.

Seta oli asiantuntijatahona mukana useissa muiden tahojen koordinoimissa yhteistyöhankkeissa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, kasvatuksen ja koulutuksen alalla. Setalla oli myös edustaja monissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Transtukipiste

Transtukipiste toteutti yksilö- ja perheasiakkaille tukipalveluja, vertaisryhmiä ja yhteisötyötä, kuten voimavaraleirin ja TransHelsinki-tapahtuman. Transtukipisteellä oli tilastoituja kontakteja enemmän kuin koskaan aiemmin. Ryhmissä, vastaanotoilla ja tapahtumissa kerätyn palautteen perusteella Transtukipiste onnistui toimimaan voimavarana yksilöille, perheille ja yhteisöille ja keskeisenä sukupuolen moninaisuuden asiantuntijana lisääntyneestä työmäärästä huolimatta.

Transtukipisteen toiminnasta kerrotaan laajemmin erillisessä liitteessä.

Jäsenjärjestöt

Jäsenjärjestöjen toiminta oli pääosin vilkasta. Ne toteuttivat vaikuttamistoimintaa, vertaisryhmätoimintaa, tapahtumia, neuvontapalveluja, monipuolista viestintää ja kansainvälistä yhteistyötä. Näkyvin uusi toimintamuoto oli Pirkanmaan Seta käynnistämä valtakunnallinen Sinuiksi -tuki- ja neuvontapalvelu. Seta myönsi Raha-automaattiyhdistyksen jäsenjärjestöavustuksia jäsenjärjestöille yli 50 000 euroa.

Setaan liittyi kaksi uutta jäsenjärjestöä, Sateenkaariyhdistys Malkus ry ja H.O.T. ry. Hallitus hyväksyi neljä uutta kannatusjäsentä: Taideyliopiston ylioppilaskunta, Suomen Työväen Urheiluliitto, Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA ja Lapin yliopiston opiskelijakunta LYY.

Seta oli jäsenenä useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa kattojärjestöissä. Uusina jäsenyyksinä Seta liittyi Kansan sivistystyön liittoon ja Työväen museoyhdistykseen.

 

 

Liite 1: Toteutetut toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset

 

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design