Setan tavoitteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuskysymyksissä hallituskaudelle 2015–2019:

Turvallinen koulu kaikille

Haluamme vahvistaa sateenkaarilasten ja -nuorten sekä sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia ja lasten oikeuksien toteutumista. Peruskoulua, varhaiskasvatusta ja koko koulutusjärjestelmää pitää kehittää turvaamaan paremmin seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvä yhdenvertaisuus.

Koulun, oppilaitoksen ja päiväkodin on oltava turvallinen paikka lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ihan kaikille. Tällä hetkellä tämä ei toteudu. Tutkimusten mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret kokevat koulussa syrjintää, näkymättömyyttä ja ulossulkemista. Moni nuori kokee, että syrjintään ei puututa. Tekijänä voi olla myös opettaja.

Sukupuolitetut käytännöt sekä opetussisältöjen ja -materiaalien sukupuoli- ja heteronormatiivisuus ovat haitallisia kaikille lapsille ja nuorille, ei vain vähemmistöihin kuuluville. Ihmisoikeuskasvatus ja ajantasainen tieto sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta hyödyttävät kaikkia.

 

Nuoria Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tilaisuuden paneelikeskustelussa 29.1.2015.
Nuoria Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tilaisuuden paneelikeskustelussa 29.1.2015.

Nykytilanne

Nykyisissä opetusta ohjaavissa linjauksissa käsitellään seksuaalista suuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä hyvin vähän ja usein koulun tai oppilaitoksen tasolla vielä vähemmän. Usein moninaisuusnäkökulma puuttuu kokonaan tai se on Setan vapaaehtoisten kouluvierailujen varassa. Opettajien ja muun henkilökunnan tiedot ja taidot liittyen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuskasvatukseen vaihtelevat ja ovat usein puutteellisia.

Perusopetuksen yksi tavoite on ymmärryksen lisääminen sukupuolen moninaisuudesta. Seksuaalista suuntautumista ei sen sijaan mainita opetussuunnitelman perusteissa. Tasa-arvolaki velvoittaa opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ennaltaehkäisemään sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa opetuksen ja koulutuksen järjestäjät edistämään yhdenvertaisuutta muun muassa seksuaaliseen suuntautumiseen liittyen. Käytännössä edistämisvelvoitteet tunnetaan huonosti ja niitä toteutetaan vain harvoin konkreettisesti.

 

Tilanteen parantamiseksi ehdotamme seuraavaa

  1. Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien toimintatavat olisi pohdittu tietoisesti esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa.
  2. Opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmissa sekä opetusmateriaalissa näkyy seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuus.
  3. Opettajat osaavat käyttää keinoja, joilla trans- ja homofobiseen kiusaamiseen ja häirintään voidaan puuttua.
  4. Tarjolla on sukupuolittamattomia vessoja ja pukutiloja.
  5. Koulut ja oppilaitokset antavat opinto- ja tutkintotodistukset pyydettäessä taannehtivasti uusilla henkilötiedoilla.
  6. Ihmisoikeuksien seurantaan ja edistämiseen sekä ihmisoikeuskasvatukseen ja -koulutukseen osoitetaan riittävät resurssit kaikille koulutusasteille.
  7. Ihmisoikeuskasvatuksessa ja -koulutuksessa käsitellään kattavasti seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta.
  8. Hlbti-moninaisuus ja yhdenvertaisuus huomioidaan muun muassa opetussuunnitelmatyössä, varhaiskasvatuslaissa ja muussa varhaiskasvatuksen kehittämisessä, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU), lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa (Lanuke), opettajien täydennyskoulutuksessa (OPH osaamistarve-ennakointi) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tulosneuvotteluissa yliopistojen kanssa (koskien sekä opettajankoulutusta että muuta yliopistojen toimintaa).

 

Mitä sinä voit tehdä?

Twiittaa:
Koulun, oppilaitoksen ja päiväkodin on oltava turvallinen paikka kaikille.
Sukupuolitetut käytännöt ja normatiiviset opetusmateriaalit ovat haitallisia kaikille.

Jaa tämä sivu Facebookissa

 

Taustamateriaali turvallinen koulu -tavoitteeseen

Olis siistiä jos ei tarttis määritellä – tavallinen ja kuriton sateenkaarinuoruus [pdf], Riikka Taavetti 2015

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? [pdf], Katarina Alanko 2013

Älä oleta – normikriittinen käsikirja syrjinnän vastustamisesta, yhdenvertaisuudesta ja vapaudesta olla oma itsensä 

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -sivusto

Kuvassa pieni lapsi sateenkaarilippu kädessä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design