Setan tavoitteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuskysymyksissä hallituskaudelle 2015–2019:

Itsemääräämisoikeus sukupuoleen

Sukupuolen vahvistamisen lainsäädäntö pitää uudistaa oikeusperustaisesti niin, että henkilön juridinen sukupuoli perustuu omaan ilmoitukseen. Juridinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaaminen erotetaan toisistaan. Uudistus voidaan tehdä samalla kun translaki avataan avioliittolain muutoksesta johtuen.

Jos haluaa korjata henkilötiedoistaan sukupuolimerkinnän, on väärin joutua todistamaan lisääntymiskyvyttömyytensä, läpikäymään pitkällinen psykiatrinen tutkimus ja muuttamaan mahdollinen avioliittonsa rekisteröidyksi parisuhteeksi. Merkinnän muutos on nykyään mahdollinen vain täysi-ikäisenä.

Translain asettamat ehdot sukupuolen juridiselle vahvistamiselle loukkaavat ihmisoikeuksia. Suomi on saanut asiasta useita kansainvälisten ihmisoikeuselinten huomautuksia. Kansainvälisessä kehityksessä Suomen translaki on jäänyt selvästi jälkeen.

Itsemääräämisoikeus toteutuu, kun sukupuolimerkinnän voi korjata omalla ilmoituksella maistraattiin. Juridisen sukupuolen vahvistaminen pitää olla sujuvaa ja nopeaa, eikä menettely saa loukata ihmisoikeuksia. Alaikäinen henkilö ei joutuisi odottamaan vuosia oikeiden henkilöpapereiden saamista. Myös intersukupuoliset henkilöt voisivat korjata sukupuolimerkinnän identiteettiään kunnioittavalla tavalla.

 

Nykytilanne

Sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli vuonna 2014 hallituksen esityksen, jolla olisi poistettu lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimus ja muutettu lain nimi ajantasaiseksi. Suuri enemmistö lausunnonantajista tuki esitystä. Hallitus nosti ihmisoikeusselonteossaan syksyllä 2014 sukupuolen vahvistamisen ehdot esiin esimerkkinä transihmisten ihmisoikeuksiin vaikuttavasta ongelmasta. Hallitus ei kuitenkaan antanut esitystä translain muuttamisesta.

Presidentti on vahvistanut eduskunnan hyväksymän avioliittolain muutoksen, jonka myötä avioparin osapuolten sukupuolta ei enää rajoiteta. Translaki avattaneen osana avioliittolain muutokseen liittyvää lainvalmistelua. Tällöin olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa kokonaisuudistus, joka on pitkälti jo valmisteltu.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisee maaliskuussa 2015 loppuraporttinsa, jossa ehdotetaan harkittavaksi lainsäädännön kehittämistä itsemääräämisoikeuden suuntaan. Itsemääräämisoikeus on toteutettu muun muassa Argentiinassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Muun muassa Norja ja Malta valmistelevat asiaa. Euroopan parlamentti vaati ihmisoikeusraportissaan 13.3. itsemääräämisoikeutta sukupuolen vahvistamiseen.

itsemaaraamisoikeus_kuva

 

Mitä sinä voit tehdä?

Twiittaa:
Vaadin, että #translaki uudistetaan seuraavalla hallituskaudella.
Juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdot eivät saa loukata ihmisoikeuksia.

Jaa tämä sivu Facebookissa

 

Taustamateriaali itsemääräämisoikeudesta sukupuoleen

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman, sukupuolen vahvistamisen ehtoja käsitelleen työryhmän loppuraportti (ilmestyy maaliskuussa)

Amnesty Internationalin tutkimus The State Decides Who I am

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design