Setan tavoitteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuskysymyksissä hallituskaudelle 2015–2019:

Valtioneuvoston hlbti-toimintaohjelma ja toinen kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma

Haluamme, että hallitus määrittelee sekä konkreettiset toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi kaikilla hallinnonaloilla että hlbti-asioiden koordinaatiovastuun valtioneuvostossa ja valtionhallinnon sisällä. Tätä varten hallitus laatii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpoliittisen ohjelman.

Kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma tarvitaan linjaamaan kansallisen perus- ja ihmisoikeuspolitiikan painopisteet ja kehittämisalueet. Toimintaohjelma helpottaa ihmisoikeuspolitiikan seurantaa ja resurssien kohdentumisen arviointia. Toimintaohjelman laatimista vaatii laaja joukko ihmisoikeustoimijoita.

Hlbti-ihmisten ihmisoikeudet on valtioneuvoston ihmisoikeusselonteossa (2014) määritelty yhdeksi aiemmin katveeseen jääneeksi alueeksi, jonka kehittämiseen tulee satsata esimerkiksi laatimalla toimintaohjelma ja ratkaisemalla hlbti-asioiden koordinaatio. Eduskunta yhtyi tähän näkemykseen.

Valtioneuvoston toiminta hlbti-asioissa on tällä hetkellä hajanaista. Koordinaatio puuttuu, ja asiaan erikoistuneita viranhaltijoita on vain muutamia. Hlbti-ihmisten oikeuksien kehittämiseen liittyvät hankkeet ovat toistuvasti päätyneet poliittisen kiistelyn kohteeksi. Toimintaohjelma linjaisi selvästi, mitä hallitus aikoo kaudellaan tehdä, ja sen yhteydessä voitaisiin osoittaa toimintaan myös vastuuhenkilöt ja resurssit. Suomi on asettunut vuonna 2013 tukemaan hlbti-strategian (EU LGBTI Strategy, aiemmin myös LGBTI Roadmap) laatimista EU-tasolla, joten olisi johdonmukaista toteuttaa vastaava strategia tai ohjelma kansallisesti.

Kattava seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikkaa koskeva toimintaohjelma kokoaisi eri hallinnonaloilla tarvittavat toimenpiteet yhteen asiakirjaan ja määrittelisi hallituksen linjaukset keskeisissä kehittämisalueissa. Se helpottaisi hlbti-politiikan seurantaa. Kyseessä olisi vastaavanlainen ohjelma kuin esim. vammaispoliittinen ohjelma tai romanipoliittiset linjaukset. Lisäksi hallituksessa olisi nimetty hlbti-asioista vastaava ministeri.

Kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma selkeyttäisi hallituksen ihmisoikeuspolitiikan seurantaa ja arviointia ja tekisi näkyväksi ihmisoikeuspolitiikan työnjaon ja resursoinnin.

Kuvassa katuun kirjoitettu I love human rights.

 

Nykytilanne

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston työryhmä julkaisi kesäkuussa 2014 raportin, jossa on kartoitettu hlbti-ihmisten ihmisoikeustilanne Suomessa ja esitetty suositukset kehittämistarpeista. Raportti toimisi pitkälti pohjana hlbti-toimintaohjelmalle. Valtioneuvosto linjaa ihmisoikeusselonteossaan, että erillinen toimintaohjelma olisi hyvä keino hlbti-ihmisten ihmisoikeuksien edistämiselle.

Hallituksella oli vuosille 2012–2013 kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma, jonka arvioinnissa suositettiin ihmisoikeustoimintaohjelmien laatimista myös jatkossa. Eduskunta kannattaa ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisesti toisen kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman laatimista.

 

Mitä sinä voit tehdä?

Twiittaa:
Hallituksen on laadittava hlbti-toimintaohjelma.
Kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma tarvitaan linjaamaan kansallisen perus- ja ihmisoikeuspolitiikan painopisteet ja kehittämisalueet.

Jaa tämä sivu Facebookissa

 

Taustamateriaali hlbti-ohjelmatyöhön ja liittyen kansalliseen perus- ja ihmisoikeusohjelmaan

PIO-työryhmän raportti Suomen hlbti-ihmisoikeustilanteesta (27.6.2014) 

Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko (30.10.2014) 

13 kansalaisjärjestön kannanotto Ryhtiä Suomen ihmisoikeuspolitiikkaan (4.2.2015)

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design