Setan tiedote: Suomi-brändiin ei kuulu homofobia

Suomen maabrändivaltuuskunta julkisti tällä viikolla raporttinsa. Sen keskeinen ajatus on tehdä Suomesta ”maailman ongelmanratkaisija”.

— Suomen tulee ensin kyetä siivoamaan syrjintä sekä homo- ja transfobinen vihapuhe kotimaassa ennen kuin voimme lähteä ratkomaan muiden maiden ihmisoikeusongelmia, linjaa Setan puheenjohtaja Outi Hannula. Hän puhui lauantaina Helsingissä kokoontuneessa Seta ry:n edustajakokouksessa.

Seta on kuluneen vuoden aikana seurannut huolestuneena julkisuudessa käytyä keskustelua, jossa näkyvässä asemassa olevat henkilöt ovat ilmaisseet ymmärtävänsä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja ennakkoluuloja.

– Syrjintä ja vihapuhe eivät kuulu suvaitsevaiseen ja yhteiskuntarauhaa arvostavaan Suomeen. Homofobiasta nouseva puhe lisää tunnetta siitä, ettei ihmistä Suomessa hyväksytä omana itsenään. Tällainen ei kuulu itseään arvostavan kansakunnan brändiin, Hannula sanoo.

Setan juuri käynnistyneen eduskuntavaalikampanjan tavoitteena on saada seuraava hallitus laatimaan poikkihallinnollinen ohjelma, jolla vihapuheen ja syrjinnän ilmapiiriin puututaan. Keskeistä on, että kaikki viranomaistahot sitoutuvat laadittavan ohjelman tavoitteisiin.

Setan edustajakokous haluaa myös kiittää niitä rohkeita poliitikkoja, jotka ristiriitaisessa ilmapiirissä ovat uskaltaneet seistä vähemmistöjen rinnalla. Se, miten he ovat puolustaneet kansalaisten yhdenvertaisia oikeuksia, rohkaisee meitä kaikkia kokemaan itsensä hyväksytyiksi suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi.

Setan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle vuosiksi 2011–2012 valittiin Juha-Pekka Hippi, Ville Javanainen, Johanna Pihlajamäki, sekä varajäseneksi Juha Jämsä.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design