Setan nuorisotoimikunta: Hallituksen koulurauhaesitys vaarantaa lasten ja nuorten turvallisuuden

Setan nuorisotoimikunta: Hallituksen koulurauhaesitys vaarantaa lasten ja nuorten turvallisuuden

Setan nuorisotoimikunta yhtyy lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan huoleen hallituksen esityksestä kerätä säästöjä muuttamalla koulujen järjestyssäännöt vapaaehtoisiksi. Lisäksi hallitus suunnittelee kouluturvallisuutta koskevien suunnitteluvelvoitteiden karsimista. Setan nuoret eivät ymmärrä, miksi koulukiusaamisen puuttumisen välineitä karsitaan. Perusopetuslain mukaan oppilaita täytyy kuunnella opetussuunnitelmaa ja järjestyssääntöjä tehdessä. Näin ei tapahdu tälläkään hetkellä, kuten esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitto on huomauttanut.

“Setan ja Nuorisotutkimusseuran Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimuksen mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat suuremmassa vaarassa kokea kiusaamista ja syrjintää kouluissa. Emme ymmärrä tai hyväksy nuorten turvallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien heikentämistä taloustilanteeseen tai byrokratian vähentämiseen nojaten. Lhbti-nuorten turvallisuusuhkia täytyy päinvastoin tunnistaa – meitä täytyy tukea!” vaatii nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Sakris Kupila.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on puolustanut muun muassa väliaikaisen koulusta erottamisen helpottamista. Setan nuorisotoimikunnan mukaan haasteet vain kärjistyisivät erottamisen myötä. Opettajan “hankalina” kokemat oppilaat olisi helppoa erottaa määräaikaisesti, vaikka juuri he tarvitsisivat turvallisten aikuisten huomiota ja tukea kaikkein kipeimmin. Nyt ongelmatapauksina pidetyt nuoret siirretään vain kotikouluun. Kaavaillun muutosehdotuksen sijaan pitäisikin painottaa varhaista puuttumista ongelmiin ja pohtia koulujen sisällä erilaisia lisätuen mahdollisuuksia.

Ehdotetut muutokset heikentäisivät kaikkien lasten ja nuorten asemaa. Sateenkaarinuoret ovat kuitenkin erityisen haavoittuvassa asemassa. Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen (2014) mukaan enemmistö niistä sateenkaarinuorista, jotka olivat kertoneet opettajalle kiusaamisesta kokivat, ettei tilanteeseen ollut puututtu tai että siitä oli syytetty heitä itseään. Sääntöjen laatimisvelvoitteen poistaminen voi hankaloittaa puuttumista kiusaamiseen ja syrjintään. Syrjinnän kielto järjestyssäännöissä tuo myös aktiivisesti esiin hyvää toimintakulttuuria.

Lisätietoja:

Sakris Kupila, puheenjohtaja, puh. +358443013020

Mathias Uutela, varapuheenjohtaja, puh. +358400628523

Tekstissä viitataan Helsingin Sanomien verkkosivuilla 19.2.2016 julkaistuun artikkeliin “Opetusministeri puolustaa koulujen kurinpito-ohjeistuksen höllentämistä – Lapsiasia­valtuutettu: Hallitus leikkii lasten turvallisuudella” (http://www.hs.fi/kotimaa/a1455848887948) sekä Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeeseen (tiivistelmä: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/hyvinvoiva_sateenkaarinuori_tiivistelma.pdf).

Kuvassa: Setan nuoristoimikunta koontui viime viikonloppuna suunnittelemaan toimintaa ja valitsi puheenjohtajakseen Sakris Kupilan (3. vasemmalta). Setan puheenjohtaja Panu Mäenpää (4. vasemmalta) kävi kertomassa järjestön terveiset ja kuulemassa toimikunnan ajatuksia heidän kokouksessaan.

 

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö, jolla on 24 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja elää yhdenvertaisesti riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai perhemuodosta. Setan nuorisotoimikunta on Setan hallituksen alainen, itsenäinen toimielin, jonka kautta aktiiviset nuoret voivat vaikuttaa sateenkaarinuoria koskevaan päätöksentekoon Setassa ja yhteiskunnassa.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design