Setan edustajakokous: Syrjintään puututtava vahvalla lainsäädännöllä

Seta ry:n edustajakokouksen kannanotto 2.12.2012.

Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki uudistettava syrjinnän uhreja kuullen

Seta on huolissaan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksen hitaasta etenemisestä. Tällä hetkellä lainvalmistelussa ihmisoikeusjärjestöjä, jotka edustavat syrjintäriskissä olevia, ei kuulla tarpeeksi. Ihmisten pitää saada todellinen suoja syrjinnältä kaikissa tilanteissa ja kaikilla elämänalueilla. Seta haluaa kiinnittää erityistä huomiota nykyisen lakiluonnoksen työelämää koskeviin kohtiin. Tarvitaan itsenäinen, vahva yhdenvertaisuusvaltuutettu, johon syrjintää kohdanneet luottavat ja osaavat ottaa yhteyttä. Asiaan otti kantaa Setan edustajakokous Helsingissä 2.12.

Uudet yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait on Setan mukaan saatava voimaan mahdollisimman pian. On kuitenkin varmistettava, että lait yhdessä tarjoavat kattavan suojan kaikille syrjintäperusteille ja myös moniperustaisen syrjinnän tilanteissa. Syrjinnälle alttiita ryhmiä on kuultava valmistelussa kattavasti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu tarvitsevat myös riittävät lisäresurssit.

Tarvitaan itsenäinen valvova taho, jonne syrjintää kohdannut voi ottaa yhteyttä ja saada tukea myös työelämän syrjintätapauksissa. Työsuojeluviranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen harjoittama valvonta ei yksin riitä. Esimerkiksi rekrytointisyrjintä jää viranomaisten ulottumattomiin. Kattavaksi oikeussuoja saataisiin siten, että yhdenvertaisuusvaltuutetulla ja -lautakunnalla olisi työsuojeluviranomaisten kanssa jaettua toimivaltaa.

Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan yhdenvertaisuuslain uudistusta ja sosiaali- ja terveysministeriö tasa-arvolain uudistusta. Tarkoituksena on yhtenäistää eri syrjintäperusteiden suojaa yhdenvertaisuuslaissa, perustaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuva ja tuoda sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu uusina perusteina tasa-arvolain piiriin. Uudistukset ovat osa hallitusohjelmaa ja hallituksen ihmisoikeustoimintaohjelmaa.

Lisätietoa:

Aija Salo
pääsihteeri
puh. 050 309 8108
paasihteeri[at]seta.fi

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design