Seta vaatii myös ulkoisen adoption sallimista

Hallitus antoi esityksen sisäisen adoption avaamisesta rekisteröidyssä parisuhteessa.

Hallitus on vihdoin antanut esityksensä perheen sisäisen adoption avaamisesta rekisteröidyssä parisuhteessa. Seta ry iloitsee siitä, että hallitus teki lasten oikeuksien päivänä merkittävän lasten asemaa parantavan päätöksen. Samalla Seta toivoo, että muutos hyväksytään nopeasti eduskunnassa, sillä lakimuutosta on odotettu pitkään ja hartaasti lukuisissa suomalaisissa lapsiperheissä.

Nykytilanteessa samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä kasvavilta lapsilta puuttuu yhdenvertaiset oikeudet huoltoon ja elatukseen tilanteissa, joissa heidän juridinen vanhempansa kuolee tai vanhemmat päätyvät eroon. Seta korostaa, että lasten asettaminen eriarvoiseen asemaan heidän vanhempien sukupuolen perusteella on perusteetonta ja siksi perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksen lähtökohtien kannalta kyseenalaista.

Nykytilanne johtuu lakia rekisteröidystä parisuhteesta säädettäessä tehdystä rajauksesta. Kun tätä valuvikaa nyt ryhdytään korjaamaan, on syytä purkaa myös saman lain muut rajaukset, jotka asettavat lapset lainsäädännössä eriarvoiseen asemaan.

Seta muistuttaa, että homoseksuaalinen suuntautuminen tai rekisteröity parisuhde ei Suomessa lain mukaan muodosta estettä yksin adoptoimiselle. Lapsen edun näkökulmasta ei ole järkiperusteita sille, että rekisteröidyt puolisot eivät voi hakeutua adoptioprosessiin yhdessä.

”Yhteiskunnassa vallitsevia arvoja” ei voi käyttää perusteluna samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä elävien lasten syrjimiselle, koska syrjintä ei koskaan ole mielipidekysymys. Seta huomauttaa myös, että kyseiset arvot ovat muuttuneet nopeasti yhdenvertaisempaan suuntaan. Kesällä 2008 SDP:n ja Kokoomuksen puoluekokouksissa hyväksyttiin ulkoista adoptiota puoltavat kannat. Vihreä liitto ja Vasemmistoliitto ovat asettuneet tälle kannalle jo aiemmin.

Seta toivoo, että hallituksen esitys muuttuu eduskuntakäsittelyn aikana siten, että myös ulkoinen adoptio avataan rekisteröidyssä parisuhteessa välittömästi. Tällöin erilaisissa perheissä varttuvat lapset saatettaisiin yhdenvertaisempaan asemaan.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design