Seta hakee viestintäassistenttia

Seta hakee viestintäassistenttia

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö. Setalla on 25 jäsenjärjestöä aina Rovaniemeltä Maarianhaminaan. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä, seniorityötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa. Setan yhteydessä toimii Transtukipiste, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille, sukupuoliristiriita kokeville tai sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen.

Etsimme nyt määräaikaiseen työsuhteeseen (1.8.2018–31.7.2019) viestintäassistenttia. Tehtävän rahoitus tulee STEAn* Paikka auki II nuorten avustusohjelmasta. Työtehtäviin kuuluvat monipuoliset viestinnän avustavat tehtävät kaikkien Setan toimintojen tukena.

Työpaikkaa voi hakea korkeintaan 29-vuotias työttömänä tai työelämän ulkopuolella oleva nuori. Työpaikka tarjoaa nuorelle mahdollisuuden työssäoppimiseen ja antaa valmiuksia jatkotyöllistymiseen tai koulutukseen hakeutumiseen.

Palkattava nuori perehdytetään monipuolisesti Setan viestinnän eri tehtäviin Setan tiedottajan ohjauksessa. Viestintäassistentin tehtävinä voivat olla:

 • toteuttaa ohjatusti Setan sisäistä ja ulkoista yhteisöviestintää viestintäsuunnitelman ja strategioiden mukaisesti
 • tukea Setan viestintäkanavien ylläpidossa laatimalla uutisia verkkosivuille, uutiskirjeisiin, some-kanaviin ja yhteistyökumppaneille
 • tukea tapahtumien, messujen ja koulutusten järjestämistä ja niistä viestimistä
 • osallistua viestintämateriaalien suunnitteluun, toteutukseen ja toteuttaa kilpailutuksia ja materiaalien jakelua

Työnkuva räätälöidään tehtävään valittavan nuoren erityistaitojen mukaan.

Edellytämme:

 • hyviä it-taitoja (yleiset toimisto-ohjelmat)
 • valmiutta oppia uusien it-ympäristöjen ja ohjelmien käyttöä
 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • huolellisuutta ja järjestelmällisyyttä tehtävien hoidossa
 • halua oppia uutta ja kehittää työtaitoja
 • Suomen kielen taitoa.

Eduksi luetaan:

 • englannin ja/tai ruotsin kielen taito (tai muu kielitaito)
 • perustiedot seksuaalisesta suuntautumisesta ja/tai sukupuolen moninaisuudesta ja/tai suomalaisen sateenkaariyhteisön tuntemus

Työpaikka sijaitsee Setan toimistolla Helsingin Pasilassa, viestintäassistentti on osa Setan työyhteisöä. Työsuhteessa noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja palkkausjärjestelmää (tehtävän vaativuusryhmä 3).

Lisätietoja tehtävästä: tiedottaja Eliisa Alatalo (eliisa.alatalo@seta.fi, 050 572 3259)

Työhakemus, johon on liitetty ansioluettelo sekä 1-3 työnäytettä, lähetetään viimeistään 6.6.2018 klo 9.00 sähköpostilla osoitteeseen rekry@seta.fi; saapuneet hakemukset kuitataan vastaanotetuiksi kahden arkipäivän kuluessa. Mahdolliset haastattelut järjestetään 20.6. (kello 9-17). Palkkauspäätös on ehdollinen ja toteutuu vain, mikäli Sosiaali- ja terveysministeriö tekee myönteisen avustuspäätöksen STEAn tekemän avustusehdotuksen mukaisesti.

*Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design