Perheen sisäinen adoptio

Elokuussa 2009 astui voimaan lainmuutos, joka mahdollistaa perheen sisäisen adoption samaa sukupuolta oleville rekisteröidyille pareille.

Prosessiin hakeutuminen

Perheen sisäisessä adoptiossa on kyse vanhemmuuden vahvistamisesta koskien puolison juridista lasta. Sen vireillepano käräjäoikeudessa edellyttää ottolapsineuvonnan eli adoptioneuvonnan läpikäymistä ensin. Perheen sisäisessä adoptiossa adoptioneuvonta on kevyempi prosessi kuin vieraan lapsen adoptiossa ja sen kesto lasketaan kuukausissa.
Adoptioneuvonta voidaan käynnistää jo ennen lain voimaantuloa, eli kesällä 2009.

Perheen sisäisessä adoptiossa adoptioneuvonnasta vastaa asuinkunnan sosiaalitoimi. Sosiaalitoimi voi halutessaan ostaa adoptioneuvonnan Pelastakaa lapset ry:ltä, mutta sellaisissakin kunnissa perheen tulee laittaa asia alulle ottamalla yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen. Jonot adoptioneuvontaan voivat vaihdella paljonkin eri kunnissa. Kesällä loma-aika saattaa myös vaikuttaa siihen, koska saa ensimmäisen ajan.

Siirtymäaika eroperheille

Kolmen vuoden ajan lain voimaantulosta perheen sisäistä adoptiota voidaan hakea myös tilanteessa, jossa lapsen juridisen vanhemman ja lapseksiottajan rekisteröity parisuhde on ennen lain voimaantuloa purettu tuomioistuimen päätöksellä. Siirtymäajan kuluessa adoptio on saatettava vireille käräjäoikeudessa eli adoptioneuvonnan tulee olla käyty läpi, että asian voi laittaa vireille.

Lisätietoa

Perheen sisäisestä adoptiosta säädetäänlaissa lapseksi ottamisesta. Perheen sisäinen adoptio on tähän asti ollut sellaisten uusperheiden käytössä, joissa eri sukupuolta olevat vanhemmat ovat avioliitossa. Eduskunta ei koskenut lakiin lapseksiottamisesta, vaan muutti lakia rekisteröidystä parisuhteesta. 2000-luvun alussa, kun lakia rekisteröidystä parisuhteesta tehtiin, sen 9§:ään tehtiin perheitä ja yhteisen sukunimen ottamista koskevia sulkuja. Nyt näistä suluista ensimmäinen, perheen sisäinen adoptio, on avattu.

Suomessa tällä hetkellä lapsella voi olla vain kaksi juridista vanhempaa. Joten jos adoptoitavalla lapsella on jo kaksi juridista vanhempaa, yhden tulee luopua vanhemmuudestaan. Prosessi voidaan viedä eteenpäin ilman hänen suostumustaan vain erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Jos lapselle on vahvistettu huoltaja, joka ei ole lapsen juridinen vanhempi, eikä sellaiseksi pyrkivä, myös häntä kuullaan prosessin aikana. Sama koskee lapsen virallista holhoojaa.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design