Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on ihmisoikeus

Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on ihmisoikeus

Koulut alkavat jälleen kesälomien jälkeen ja monet oppilaat miettivät jännittyneenä, miten tuleva kouluvuosi heidän osaltaan sujuu. Muistaako opettaja käyttää sitä oikeaa nimeä? Saako tänä vuonna kavereita, vaikka oma ulkonäkö ei vastaa sukupuoliodotuksia? Entä miten käy terveystarkastuksessa, kun tulee puhe seurustelusta tai seksuaalisuudesta?

Sateenkaarinuoret, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret, kokevat tutkitusti koulun turvattomaksi ympäristöksi. Tähän on mahdollista vaikuttaa konkreettisilla teoilla. Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on ihmisoikeus ja Suomen tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat oppilaitoksia edistämään yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti.

Koulu on kasvaville nuorille merkittävä elinympäristö. Koulussa syntyvät kokemukset ja sosiaaliset tilanteet vaikuttavat ratkaisevilla tavoilla nuorten kasvuun ja hyvinvointiin. Siksi on tärkeää, että jokainen oppilas saa turvallisen koulutien, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolen ilmaisusta tai sukupuoli-identiteetistä. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen ei ole itsestäänselvyys, sillä edelleen monet tiedostamattomat käyttäytymismallit sulkevat ulos ihmisiä, joiden kokemus ei vastaa normeja.

Seta on mukana Rainbow Rights -hankkeessa, jonka tarkoitus on yhdenvertaisuuslainsäädännön mukaisesti ehkäistä syrjintää sekä Suomessa että EU:n jäsenmaissa, erityisesti Baltian alueen maissa. Hankkeen tuoreella videolla kurkistetaan koulun yhdenvertaisuustyöhön. Videolla esimerkillinen rehtori huomioi muunsukupuolisen Havun tarpeet. Kaikilla nuorilla ei ole näin paljon onnea, kenties, koska kouluissa ei osata aina reagoida nuorten tarpeisiin. Siksi Seta haluaa antaa kouluille vinkkejä, miten parantaa sateenkaarinuorten tilannetta kouluissa.

”Tärkeintä on, että oppilas saa kokea tulevansa nähdyksi omana itsenään. Nuori voi paremmin saadessaan aikuisilta vahvistusta omalle kokemukselleen sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Opettajalla on myös valtaa ennaltaehkäistä syrjintää ja kiusaamista ja puuttua napakasti ilmenevään nimittelyyn tai kiusaamiseen”, kommentoi Setan nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä.

Setan 5 vinkkiä koulujen henkilökunnalle:


1. Kunnioita oppilaan ilmoittamaa nimeä, vaikka se ei olisi nuoren virallinen nimi.
Nimi on tärkeä osa identiteettiä ja nuoren valitessa itselleen uuden nimen kyse on todennäköisesti hänelle suuresta asiasta. Tukemalla valintaa ja käyttämällä aktiivisesti uutta nimeä voit vahvistaa nuoren kokemusta ja vahvistaa hänen hyvinvointiaan.

2. Muuttakaa osa koulun wc-tiloista sukupuolineutraaleiksi. Jos kaikki koulun wc-tilat ovat sukupuolitettuja, se aiheuttaa turvattomuutta monille transsukupuolisille nuorille ja lähettää samalla viestin siitä, ettei sukupuolia ole kuin nämä kaksi. Keskustelkaa aiheesta oppilaiden kanssa, kun muutatte merkintöjä, jotta kaikki varmasti ymmärtävät, mitä muutos tarkoittaa ja miksi se tehdään.

3. Järjestäkää henkilökunnalle koulutusta moninaisuudesta. On tärkeää, että henkilökunta ja oppilaat saavat oikeaa tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Tieto lisää ymmärrystä ja auttaa käyttämään kunnioittavia käsitteitä asioista keskusteltaessa. Koulutusta voi tilata esimerkiksi Setalta.

4. Kiinnittäkää huomiota tarpeettomaan normatiivisuuteen. Tyttö- ja poikaryhmiin jakaminen aiheuttaa stressiä niille, jotka eivät tunne kumpaakaan ryhmää omakseen. Kaikki eivät ole heteroita, joten puhuttaessa seurustelusta tai seksuaalisuudesta on tärkeää muistaa moninaisuus. Älä oleta, että voit aina päätellä oppilaan sukupuolen ulkonäön perusteella, tai että poikaoppilaasi ovat kiinnostuneita tytöistä. Normien kriittiseen käsittelyyn yhdessä oppilaiden kanssa voit hyödyntää Setan vuonna 2018 julkaisemaa normipyöritys-materiaalia.

5. Nostakaa yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden teemoja esiin opetuksessa. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteleminen yhdessä oppilaiden kanssa hyvässä ilmapiirissä ennaltaehkäisee kiusaamista ja negatiivisia asenteita. Teemojen käsittelyyn tunneilla on olemassa tukimateriaalia, esimerkiksi Setan julkaisema Opitaan yhdessä-opas opettajalle.

 

 

 

 

 

 

 

Rainbow Rights -hankeessa ovat mukana Oikeusministeriö, Kuntaliitto ja Lithuanian Gay League. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design