Queerhistorisk månad arrangeras för första gången i Finland i oktober-november 2018

Queerhistorisk månad arrangeras för första gången i Finland i oktober-november 2018

Queerhistorisk månad arrangeras för första gången i Finland den 20.10–20.11.2018 och månaden koordineras av Seta rf och Kultur för alla. 

De finska sexuella och könsminoriteternas historia och kulturarv synliggörs under månaden av flera centrala kultur- och minnesorganisationer. I Queerhistorisk månad deltar bland annat Arbetararkivet, Arbetarmuseet Werstas, Aine konstmuseum, Ateneums konstmuseum, AV-arkki, Finska litteratursällskapet, Goethe-institutet, Helsingfors stadsmuseum, Nationalmuseet, Nationalteatern, Svenska litteratursällskapet i Finland rf och Yle Elävä arkisto/Arkivet.

”När vi talar om sexuella och könsminoriteters egen historia är det svårt att undvika ord som osynliggörande, nertystande, hemlighållande, censur och självcensur. Men sexuella och könsminoriteternas egen historia finns, den hittas mellan raderna och i marginalen, i bisatserna samt i vindskyffenas hemliga fack. Den finns överallt – i alla tider, samhällsklasser och kulturer, men för att få syn på den krävs en känslighet och en förmåga till mothårsläsning”, konstaterar Kultur för allas verksamhetsledare Rita Paqvalén.

Seta rf och Kultur för alla välkomnar såväl minnesorganisationer och konstinstitutioner, skolor och föreningar som privatpersoner med i firandet av den queerhistoriska månaden. Syftet med månaden är att granska finsk historia och kultur ur ett hbtiq-perspektiv och inkludera hbtiq-historien i vårt gemensamma kulturarv. Organisationer, skolor och privatpersoner kan delta i Queerhistorisk månad t.ex. genom att:

1. dela material och bilder i anslutning till hbtiq-historia på sociala medier med hashtagen #queerhistoriskmånad #sateenkaarihistoriakuukausi #queerhistorymonth

2. arrangera diskussioner, seminarier och utställningar i anslutning till hbtiq-historia. Informationen om dessa evenemang kan matas in på nätblanketten på Setas sidor som öppnas i augusti. Seta rf och Kultur för alla kommer att sprida information om dessa evenemang genom sina egna kanaler. Verktyg och idéer för queertematiska kulturevenemang hittas här: http://suomi100-sateenkaarenvareissa.fi/verktyg/

3. genom att erbjuda hbtiq-relaterat material till arkiv och nättjänster för insamling av minnen

”Queerhistorisk månad medför en systematik i bevarande av vår gemensamma historia. Vi hoppas att många aktörer – från skolor och museer till medborgarorganisationer och medier – granskar sin verksamhet och sitt förflutna genom ett queert perspektiv. Hur har sexuell identitet och könsmångfald varit en del av deras historia”, frågar Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo.

Den sista veckan av den queerhistoriska månaden är vigd åt könsmångfald, transpersoner och interkönade personer. Månaden avslutas med den internationella transminnesdagen Transgender day of Remembrance 20.11.

”Många finska trans- och interkönade personers berättelser är ännu inte berättade eller dokumenterade. Transidentiteter har varit dolda och sjukdomsförklarade, och historien präglas av patalogisering och marginalisering. Å andra sidan finns det många stärkande berättelser om och fina exempel i historien på hur trans- och interkönade identiteter på ett positivt sätt har varit en del av vardagen och kulturen. Historiemånaden möjliggör att olika slags röster och berättelser blir hörda”, konstaterar Tarjamo.

Queerhistorisk månad är en uppföljning av Setas och Kultur för allas projekt Finland 100 – I regnbågens färger.

Mer info:

Rita Paqvalén, 040–6743528, rita.paqvalen@cultureforall.fi / www.kulturforall.fi

Kerttu Tarjamo, 050 309 8108, paasihteeri@seta.fiwww.seta.fi

Regnbågsankan vill nå hbtiq-seniorer

Under hösten 2017 har föreningen Regnbågsankan intensifierat sitt samarbete med Setas seniorverksamhet för att nå svenskspråkiga hbtiq-seniorer i Finland. Föreningen vill skapa en större gemenskap och bli bättre på att nå ut till en ålderskategori som under de senaste åren inte synts på de ordinära evenemangen. Continue Reading