Normipyöritys

Normit ovat käsityksiä siitä, millaisia ihmiset ovat ja millaisia heidän tulisi olla. Jotkut normeista jättävät näkymättömiin monenlaisia identiteettejä ja kokemuksia. Sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja pari- ja perhesuhteisiin liittyvien normien tunnistaminen ja haastaminen on yksi yhdenvertaisuuden edistämisen lähtökohta.

Normipyöritys on suunnattu yläkouluikäisille ja heitä vanhemmille. Sitä voi käyttää välineenä käsiteltäessä koulussa, mediassa sekä laajemmin yhteiskunnassa esiintyviä normeja. Normipyöritys-materiaali on vapaasti tulostettavissa ja hyödynnettävissä epäkaupallisessa toiminnassa.

 

Miten Normipyöritystä käytetään?

Normipyöritys on pelillistetty opetusmenetelmä, joka lainaa ideansa pullonpyörityksestä. Menetelmän käyttämistä johtaa fasilitaattori. Hänen tulee tutustua viiteen normiin, joita Normipyörityksessä käsitellään. Osallistujat valitsevat, haluavatko kertoa laudalta saamastaan normista totuuden tai keksiä fiktiivisen esimerkin vai tekevätkö he tehtävän.

Tehtävän valitsevat osallistujat saavat fasilitaattorilta joko Setan tarjoaman artikkelin tai fasilitaattorin itse valitsemaa materiaalia, jossa normi ilmenee. Joissakin Setan korteissa on sisältöä kahta eri normia koskien. Osallistuja etsii kortista saamaansa normiin liittyviä näkökulmia. Itse valittu materiaali voi olla sivu päivän lehdestä, aukeama oppikirjasta tai verkkoartikkeli, statuspäivitys tai twiitti. Totuuden valitsevat osallistujat kirjoittavat omakohtaisen kokemuksen tai havainnon normista tai keksivät fiktiivisen esimerkin, jossa normi ilmenee.

Normien käsittely tehdään purkukierroksella, jossa vuorotellen kerrotaan, mitä kirjoitettiin tai löydettiin. Fasilitaattori huolehtii, että kaikki pääsevät keskustelemaan. Keskustelussa pyritään kohti pohdintaa, miten artikkelia, otetta oppikirjasta tai muuta esimerkkiä pitäisi muuttaa, ettei se olisi normittava. Oman kokemuksen tai tarinan kohdalla pohditaan, miten vastaavassa tilanteessa voisi toimia normia haastaen.

Menetelmä ohjaa kertomaan omia kokemuksia normeista. Kokemukset ovat henkilökohtaisia ja voivat koskettaa ihmisten identiteettejä. Sääntöihin kuuluu, että kokemukset jaetaan luottamuksellisesti eikä niitä kerrota eteenpäin. Fasilitaattorin tulee varmistaa, että keskustelu pysyy kunnioittavana eikä toisten kokemuksia kyseenalaisteta.

Normipyörityksen on kuvittanut Anni Tolvanen.

Kuvassa on Normipyöritys-meneltemän lauta, jossa erilaiset hahmot ylittävät sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä normeja.Lataa Normipyöritys-lauta tästä
Koko A3, kaksipuoleinen
Pdf-dokumentti

 

 

 

 

 

 

 

Lataa oheismateriaali tästä
Koko A4, yksipuoleinen (leikkaa sivut erilleen keskeltä)
Pdf-dokumentti

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design