Material

Hyvinvoiva sateenkaarinuori_KANSI_valk.indd

Forskningsprojektet den välmående regnbågsungdomen, resultaten i sammandrag [pdf]

Riikka Taavetti & Katarina Alanko & Lotte Heikkinen 2015.
Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet, nätpublikationer 82, publikationer 158. Seta-publikationer 26.

 

 

 


hyvinvoivasateenkaarinuori_tutkimusraportti_kansi
Hur mår HBTIQ-unga i Finland? [pdf]

Katarina Alanko 2013. Ungdomsforskningsnätverket/Ungdomsforskningssällskapet,
publikationer 143, nätpublikationer 68 & Seta, Seta-publikationer 21.

 

 

 

 

AntaInt-kansiAnta int’! Bryt normen! bok (2014) [pdf]

Ett normkritiskt material för lärare. Pdf-versionen får fritt laddas ner eller skrivas ut och användas.

 

 

 

 

julkaisut_normit

Bryt Normer -material [pdf]

Från tolerans till likabehandling är Setas, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – Sakkis samt Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSSs gemensamma utvecklingprojekt vars mål är att främja likabehandling i läroanstalterna genom att väcka diskussion kring de normer som råder i samhället, om mål kring likabehandling och genom att producera redskap för behandlandet av dessa.

 

 

 

 

rakkausonrakkautta2013

Kärlek är kärlek
Kärlek är kärlek – en broschyr för unga om mångfalden av sexuella läggningar och kön
R&R  esite / broschyr [pdf]

Affisch [pdf]

Juliste 1
Juliste 2
Juliste 3

 

Mångfalden finns inom oss (2012) 

En dvd om mångfalden av kön och sexuell läggning i de ungas liv.

Ida, Niko, Darja, Reiska, Petra, Pekka, Tiina och Eska är hbtiq-ungdomar från olika delar av landet. De delar med sig av sina tankar om sin familj, om att sällskapa, om mobbning och om att få stöd. De talar också om samhällets normer och att bryta mot dem. 20 minuter, textning på svenska, finska och engelska. Filmen finns även tillgånglig som Youtube-video.

 

Jag vill kunna berätta, hbt-personer berättar sina tankar om ålderdom och åldringsvård (2014)

Jag vill kunna berätta visar livshistorier av nio finska hbt-personer som diskuterar barndom, ungdom och åldrande. Bengt, Sinikka, Umma, Jaana och Leena, Eveliina, Risto, Thea och Gitta delar även sina egna tankar och förväntningar kring vård och omsorg. 20 minuter, textning på svenska, finska och engelska.Videon är producerad av hbt-organisationen Setas projekt Likabehandling på ålderns höst. Dvd-beställningar: projektkoordinator salla-maija.hakola[at]seta.fi.

 

Jag skulle vilja kunna berätta, 
Regnbågsseniorer som klienter inom äldreomsorgen [pdf]

 

 

 

 

 

julkaisut_muumika”Annat, vad?” Könsminoritetsungdomars
vision för 2020
 
[pdf]

 

 

 

 

 

opas hlb-nuorten vanhemmilleTill föräldrar med homo- och
bisexuella ungdomar
 (2011) [pdf]

 

 

 

 

 

Moninaisuus mahtuu kouluun opasMångfald ryms i skolan – tips för
hbti-sensitiv undervisning
[pdf]

 

 

 

 

 

 

Seta ry  l  Pasilanraitio 5, 00240 Helsinki  l  Sivun toteutus Niko Ala-Opas  |  Ulkoasu Musta Design